fbpx

Line ID: @astroneemo

  • 1 Astroneemo Newslide
  • 2 Astroneemo Newslide
  • 3 Astroneemo Newslide
  • 4 Astroneemo Newslide 2
  • 5 Astroneemo Newslide
  • 6 Astroneemo Newslide
  • 7 Astroneemo Newslide
  • 8 Astroneemo Newslide
  • 9 Astroneemo Newslide

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ดวงพิชัยสงคราม เป็นคุณูปการทางด้านโหราศาสตร์ของบูรพาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดมาเป็นมรดกตกทอดของครูอาจารย์สายโหราศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งเป็นการผูกดวงชาตาของบุคคลหรือฤกษ์ยามโดยละเอียดที่สุดโดยใช้หลักคำนวนของคัมภีร์พระสุริยาตรของโหร อย่างละเอียดคำนวนเป็นองศาลิปดานวางศ์ ตรียางค์ อินทภาส บาทจันทร์ ฯลฯ ซึ่งหากไม่ได้เจนจัดในด้านโหราศาสตร์ภาคคำนวนแล้วก็จะทำไม่ได้เลย อีกทั้งได้ผสมผสานกับวิชาพุทธเวทย์วิทยาคม เพื่อคุ้มครองปกป้องหนุนดวงชาตาให้พ้นจากสรรพอันตรายและถูกกระทำย่ำยีทั้งปวง
และแก้ไขดวงชาตาจากร้ายให้กลายเป็นดี ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในหมู่บุคคลชั้นสูง เจ้าพระยามหากษัตริย์ เจ้านาย ฯลฯ แต่สามัญชนยากนักที่จะได้ครอบครอง