fbpx

ติดต่อสอบถามกรุณาแอด Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

whatisluoPan600x315Cap10

สำหรับหล่อแกสำหรับดูฮวงจุ้ยจะมีชั้นที่เป็นระบบ 9 ดาว (กิวแช) อยู่ 2 ระบบ ระบบแรกเรียกว่า”หล่อซูจิ่วซิง-หลกจือกิ้วแช” 洛書九星หรือผังล่อซู  9 ดาว กับอีกระบบเรียกว่า”ตี้หมู่ฟานกว้าจิ่วซิง-ตี่บ้อฮ้วงข่วยกิวแช” 地母翻卦九星  หรือแม่ธรณีพลิกกว้า 9 ดาว หรือบางทีก็เรียกว่า”จว้อซานจิ่วซิง-จ่อซัวกิ้วแช”  坐山九星 หรือ 9 ดาวประทับภูผา

”หลกจือกิ้วแช” 洛書九星 มี 9 ดาวดังนี้(1)白水 ไป๋-แป๊ะ-สีขาวธาตุน้ำ(2)黑土 เฮย-เฮ็ก-สีดำธาตุดิน(3)碧木ปี้-เพ็ก-สีเขียวอ่อนธาตุไม้(4)绿木 ลวี่-เล็ก-สีเขียวธาตุไม้(5)黄土หวง-อึ๊ง-สีเหลืองธาตุดิน(6)白金ไป๋-แป๊ะ-สีขาวธาตุทอง(7)赤金ชื่อ-เฉี๊ยะ-สีแดงธาตุทอง(8)白土ไป๋แป๊ะ-สีขาวธาตุดิน(9)紫火ฉื่อ-จี้-สีม่วงธาตุไฟ

”จ่อซัวกิ้วแช”  坐山九星 หรือ 9 ดาวประทับภูผา มี 9 ดาวดังนี้(1)ดาวทันหลาง(ทัมลั้ง)貪狼(2)ดาวจวี้เหมิน(กื้อมึ้ง)巨門(3)ดาวลวี่ฉุน-(ลกซุ้ง)祿存(4)ดาวเหวินฉวี่(บุ้งเข็ก)文曲 (บางที่ใช้เป็นดาวเหวินชาง(บุ่งเชียง)文昌星)(5)ดาวเหลียนเจิน(เนี้ยมเจ็ง)廉貞(6)ดาวอู่ฉวี่(บู้เข็ก)武曲(7)ดาวพั่วจวิน(ผั่วกุง) 破軍(8)ดาวจว๋อฝู่(จ้อหู)左輔(9)ดาวโย่วปี้(อิ๋วติก)右弼  

ระบบหล่อซูเก้าดาว สำหรับดูฮวงจุ้ย ใช้เพื่อจับคู่กับจานหล่อแกระบบเสวียนคง玄空飛星  หรือ  กว้าทั้ง 8 玄空大原卦  เพื่อดูว่าตำแหน่งวังใด(宫位)หรือเรือนใดเป็นเรือน “ตังวั่ง”當旺หรือเรือนรุ่งโรจน์  ตัวอย่างเช่นในยุค 1 ดาว 1 สถิตทิศเหนือซึ่งมี 3 ทิศย่อยคือ หยิ่มจื้อกุ่ย 壬子癸  ดังนั้นในยุค 1 ทิศเหนือจึงเป็นเรือนรุ่งโรจน์

 

whatisluoPan600x315Cap10 heTu LuoShu

ความหมายของ ผังล่อซู  9 ดาว 洛書九星

จากตำนานโบราณมีเต่าวิเศษโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำ หลังเต่าปรากฏว่ามีจุดและลวดลายต่างๆ (ลั่วซู) และจำนวนจุดต่างๆเหล่านี้สามารถแบ่งลงเป็นตารางได้ 9 ช่อง(ตามภาพประกอบ) ไม่ว่าจะบวกไปทางแนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง ก็ล้วนรวมกันได้ 15 เสมอ

สูตรการท่องจำผังล่อซู  9 ดาวมีดังนี้ 帶九履一、左三右七、二四為肩、六八為足 เข็มขัด 9 รองเท้า1 ซ้าย ,3 ขวา 7 ,2 กับ 4 เป็นบ่าไหล่ ,6 กับ  8 เป็นเท้าทั้งสอง

ผังล่อซูนี้บางทีก็เรียกว่า ผังก่อกำเนิด หรือไม่ก็เรียกว่า ผังแห่งแผ่นดิน  ไม่ว่าจะบวกกันไปทิศทางไหนก็ล้วนรวมกันได้จำนวน 15 เสมอ และตาราง 9 ช่องนี้ การจัดวางจำนวน 1-9 นี้ก็ได้ใช้หลักการจัดเรียงลำดับทิศทางจาก “ผังปากว้าหลังฟ้า” 后天八卦 เป็นหลักในการจัดวาง

ผังล่อซู่ในหล่อแกสำหรับดูฮวงจุ้ยนี้มีการจัดวางกลุ่มดาว 5 ไว้ตรงกลาง ส่วนที่เหลือ 8 ช่องหรือ 8 เรือน 八宫  เป็นตัวแทนของทิศทั้ง 8 ตามแผนผังปากว้าหลังฟ้า” 后天八卦  ดังนี้

坤(☷)”คุง”-ครองทิศตะวันตกเฉียงใต้ 坤為西南、

離(☲)”ลี้”-ครองทิศใต้ 離為正南、

巽(☴)”สุ่ง”-ครองทิศตะวันออกเฉียงใต้ 巽為東南、

震(☳)”จิ้ง”-ครองทิศตะวันออก 震為正東、

艮(☶)”กึ่ง”-ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ艮為東北、

坎(☵)”ขั้ม”-ครองทิศเหนือ坎為正北、

乾(☰)”เคี้ยง”-ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ乾為西北、

兌(☱)”ต๋วย”-ครองทิศตะวันตก兌為正西

 

 whatisluoPan600x315Cap10 LuoShu9XingTu

ความหมายของดาวทั้ง 9

ตามรูปภาพประกอบด้านบน ในตารางของผังก่อกำเนิดมีเลขของกลุ่มดาวทั้ง 9 ดังนี้ (2、9、4、7、5、3、6、1、8)เนื่องจากผังล่อซูใช้ทฤษฎีหลังฟ้าเป็นหลัก ดังนั้นตัวเลขกลุ่มดาวจึงเป็นตัวแทนของกว้าหลังฟ้าทั้ง 8 ซึ่งหมายถึง(1)จำนวนตัวเลข (2)เรือนที่กว้าครองอยู่ (3)ทิศทางทั้ง 8  (4)ธาตุทั้ง5 (5) พลังอิมเอี๊ยง (6) สีต่างๆ  ดังนั้นเพื่อการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หากต้องการดูฮวงจุ้ยให้เก่งเราจำเป็นที่จะต้องท่องจำ 6 ข้อข้างต้นให้แม่นยำเสียก่อน

1.ดาวทันหลาง(ทัมลั้ง)貪狼  จำนวนคือ 1,เป็นตัวแทนของขั้มข่วย坎(☵),สถิตในเรือนขั้มเก็ง 屬坎宮,ครองทิศเหนือ,ธาตุน้ำ,สีขาว,พลังเอี๊ยง ส่วนมากมักเรียกว่า  一白水星 เจ็กแป๊ะจุ้ยแช

2.ดาวจวี้เหมิน(กื้อมึ้ง)巨門 จำนวนคือ 2,เป็นตัวแทนของคุงข่วย坤(☷),สถิตในเรือนคุงเก็ง 屬坤宮,ครองทิศตะวันตกเฉียงใต้,ธาตุดิน,สีดำ,พลังอิม ส่วนมากมักเรียกว่า  二黑土星 ยี่เฮ็กโถ่วแช

3.ดาวลวี่ฉุน-(หลกซุ้ง)祿存จำนวนคือ 3,เป็นตัวแทนของจิ้งข่วย震(☳),สถิตในเรือนจิ้งเก็ง 屬震宮,ครองทิศตะวันออก ,ธาตุไม้,สีเขียวอ่อน,พลังเอี๊ยง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  三碧木星 ซาเพ็กบักแช

4.ดาวเหวินชาง(บุ่งเชียง)文昌จำนวนคือ 4,เป็นตัวแทนของสุ่งข่วย巽(☴),สถิตในเรือนสุ่งเก็ง 屬巽宮,ครองทิศตะวันออกเฉียงใต้ ,ธาตุไม้,สีเขียว,พลังอิม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  四綠星 สี่เหล็กแช

5.ดาวเหลียนเจิน(เนี้ยมเจ็ง)廉貞จำนวนคือ 5,เป็นตัวแทนของศูนย์กลางฟ้า,ไม่มีข่วย,สถิตในเรือนตงเก็ง 中宮(จุดศูนย์กลาง),ครองทิศกลางฟ้า ,ธาตุดิน,สีเหลือง,พลังเป็นกลาง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  五黃星 โหวงอึ๊งแช

6.ดาวอู่ฉวี่(บู้เข็ก)武曲จำนวนคือ 6,เป็นตัวแทนของเคี้ยงข่วย乾(☰),สถิตในเรือนเคี้ยงเก็ง 屬乾宮,ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ,ธาตุทอง,สีขาว,พลังเอี๊ยง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  六白金星 หลักแป๊ะกิมแช

7.ดาวพั่วจวิน(ผั่วกุง) 破軍จำนวนคือ 7,เป็นตัวแทนของต๋วยข่วย兌(☱),สถิตในเรือนต๋วยเก็ง 屬兌宮,ครองทิศตะวันตก  ,ธาตุทอง,สีแดง,พลังอิม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  七赤金星  ฉิกเฉียะกิมแช

8.ดาวจว๋อฝู่(จ้อหู)左輔จำนวนคือ 8,เป็นตัวแทนของกึ่งข่วย艮(☶),สถิตในเรือนกึ่งเก็ง 艮宮,ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ,ธาตุดิน,สีขาว,พลังเอี๊ยง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  八白土星  โป๊ยแป๊ะโท่วแช

9.ดาวโย่วปี้(อิ๋วติก) 右弼   จำนวนคือ 9,เป็นตัวแทนของลี้ข่วย離(☲),สถิตในเรือนลี้เก็ง離宮,ครองทิศใต้  ,ธาตุดิน,สีม่วง,พลังอิม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  九紫火星  เก้าจี้ฮ่วยแช

 

whatisluoPan600x315Cap10 HuoTian BaGua

 

คุณลักษณะของผังล่อซู 9 ดาว

ดังจะเห็นได้ว่า ผังล่อซู ก็มีการแบ่งเป็นหยินหยาง(อิม-เอี๊ยง)เหมือนกัน เลขคี่หมายถึงหยาง เลขคู่หมายถึงหยิน สำหรับการทำนายในวิชาอิ้จิงก็จำเป็นต้องใช้กว้า(ข่วย) เป็นหลัก ในทำนองเดียวกัน เมื่อใช้กับการดูฮวงจุ้ยหรือเมื่อต้องการทำนาย ก็จะต้องใช้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับ ล่อซูทั้ง 9 ดาวด้วย  

โดยเฉพาะการใช้วิชาดาวคู่ ในการดูฮวงจุ้ยก็ต้องใช้กว้า(ข่วย) มาประกอบการทำนาย และความแม่นยำของการทำนายขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ที่เข้าใจและศึกษากว้า(ข่วย)ได้ลึกซึ้งแค่ไหน ดังนั้น คุณลักษณะของกว้าโดยละเอียด จะกล่าวดังต่อไปนี้

1.ดาวเจ๊กแป๊ะทัมลั้งแช 一白貪狼星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของขั่มข่วย 坎卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึง ดาวจันทร์ ฝน รุ้ง เมฆ น้ำค้างแข็งและหิมะ และฤดูหนาว

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึง แม่น้ำ ทะเลสาบ ลำธาร มหาสมุทร น้ำพุ บ่อน้ำและหนองบึง คูน้ำ และที่ชื้นแฉะ

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึง ชายวัยกลางคน คนขี้เมา คนพายเรือ ผู้กล้าในยุทธภพ เป็นพระภิกษุสงฆ์และนักบวชลัทธิเต๋า เป็นโจรและโสเภณี ทหารในกองทัพ -รูปลักษณ์หมายถึงการลอยขึ้นและการแกว่งไปมา เส้นโค้งและเส้นตรง หยางทำให้ตรงและหยินทำให้โค้ง หมายถึงอวัยวะของมนุษย์ รวมทั้งหู เลือด ไต ผม และไขมัน

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึง สีดำหรือสีน้ำเงิน และรูปร่างเหมือนคลื่นหรือเหมือนคันธนู อาคาร  หอคอย ประภาคาร โรงแรม ชาและไวน์ ซ่องโสเภณี  โรงอาบน้ำ สัตว์ต่างๆ ได้แก่ หมู ปลา  สัตว์น้ำ หอยทาก กวาง จิ้งจอก หนอน  และหนู พืชได้แก่ พืชน้ำ   และผักหญ้าแคระ อาหารได้แก่ ไวน์ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ซุป และน้ำส้มสายชู เครื่องใช้ในครัวคือภาชนะใส่ไวน์และน้ำ

2.ดาวยี่เฮ็กกื้อมึ้งแช 二黑巨門星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของ(☷) คุงข่วย 坤卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึง เมฆครึ้ม  หมอก  น้ำค้างแข็ง ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึง แผ่นดิน ทุ่งนา ชนบท และที่ราบ บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตรอกซอยที่มืดมิดหยิน ป่าทึบ และมุมมืด

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึง แม่ผู้ให้เกิดและแม่เลี้ยง เกษตรกร ชาวชนบท คนชรา ฝูงชน คนที่มีพุง แม่ชี ข้าราชการระดับสูง เจ้าพระยา ผู้สอน ครูอาจารย์ แม่หม้าย คนชั้นต่ำ ความนุ่มนวลและเงียบสงบ อวัยวะของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ช่องท้อง ม้าม กระเพาะอาหาร และเนื้อ

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึง มีรูปร่างกว้างและเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีสีเหลือง สีเหลือง และสีดำ บ้านเรือน  หมู่บ้าน บ้านไร่ปลายนา บ้านเตี้ยๆ คันนา โกดัง วัง เมือง กำแพง และสุสาน สัตว์ต่างๆ ได้แก่ วัว วัว ลูกแกะ แกะ ลิง ม้าตัวเมีย  สำหรับพืช จะเป็นฝ้าย เมล็ดพืช ไหม และด้ามไม้ เครื่องถ้วยชาม  ของสี่เหลี่ยม ของแบน ของใหญ่ เครื่องปั้นดินเผา รถยนต์ เครื่องมือทำฟาร์ม จานขนาดใหญ่ ฯลฯ

3.ดาวซำเพ็กหลกจุ้งแช 三碧祿存星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของ(☳) จิ้งข่วย 震卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึง ฟ้าร้อง สภาพอากาศของฤดูใบไม้ผลิ

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึง ภูเขาสูงตระหง่าน สวยงาม และเขียวขจี ถนนสายหลัก ตลาดที่มีคนพลุกพล่าน

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึง ลูกชายคนโต ยศศักดิ์ ผู้พิพากษา ตำรวจ นายพล นักธุรกิจ โจร ลักษณะแข็งแรงและตรงไปตรงมา และอวัยวะของมนุษย์ได้แก่ เท้า เสียง ตับ และเส้นผม

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึง รูปร่างเป็นไม้ทรงสูงและตรง สีฟ้าและสีเขียว และบ้านเรือนเป็นอาคารสูงและศาลา และสัตว์ต่างๆ ได้แก่ มังกร งู นกกระเรียน และนกกระสา สำหรับพืชก็คือ ต้นไม้ ป่าไม้ และป่าไผ่  เสา คาน ซุ้มประตู เครื่องตัดเช่น มีน เครื่องดนตรีจากไม้ไผ่และไม้ รถศึก สะพานใหญ่   เสาโคมไฟ เจดีย์สูง

4.ดาวสี่เหล็กบุ่งเชียงแช 四綠文昌星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของ(☴) สุ่งข่วย 巽卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึง หมายถึงลมและสภาพอากาศระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึง สถานที่ที่มีพืชพรรณที่เขียวชอุ่ม ดอกไม้ ผลไม้ สวนผักและสวนป่า

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึง ลูกสาวคนโต แม่หม้าย การบำเพ็ญพรตในภูเขาและป่าไม้เพื่อเป็นเซียน แม่ชี คนงานหญิง และนางพยาบาล หมายถึงความอ่อนโยนและความเชื่องช้า หมายถึงนักอ่านนักเขียน บัณฑิต ข้าราชการ นักโทษ นางสนม และเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มั่งคั่ง คนรวย สำหรับอวัยวะของมนุษย์ คือ ตาขาว ลมหายใจ ต้นขา และใบหน้าที่หมดจดงดงาม

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึงมีรูปร่างเป็นเชือก สีเป็นสีเขียวมรกต  บ้าน วัดที่มีชานยื่นออกมาเพื่อชมทิศทัศน์ บ้านในป่าเขาลำเนาไพร  บ้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับสัตว์ ได้แก่ ไก่ งู ห่าน เป็ด และหนอน สำหรับพืช จะเป็นไม้พุ่มแคระ ต้นป่าน และต้นชา  เครื่องใช้ในบ้านเช่น เช่น เชือก เถาวัลย์ วัตถุยาว ธูป  ขนนก พัดพัด งานฝีมือ

5.ดาวโหงวอึ๊งเนี้ยมเจ็งแช 五黃廉貞  หรือ โหงวอึ๊งโถ่วแช五黃土星(ไม่มีข่วย) สถิตในเรือนตงเก็ง 中宮 (จุดศูนย์กลาง),ครองทิศกลางฟ้า มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ดาวนี้ไม่มีคุณลักษณะใดใดเหมือนดาวอื่นๆ  หมายถึงการเป็นหม้าย, ให้ผลร้ายต่อลูกหลานที่เป็นชาย, การอักเสบ, โรคไต, กามโรค, โรคมะเร็ง, โรคเนื้องอก, โรคที่เกิดจากการอุดตัน, อุบัติเหตุ

6.ดาวหลักแป๊ะบู้เข็กแช 六白武曲星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของ(☰) เคี้ยงข่วย 乾卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึงท้องฟ้าและพลังหยางบริสุทธิ์ หมายถึงหิมะและลูกเห็บ ภูมิอากาศคือฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองหลวง เมืองขนาดใหญ่ สถานที่ประกาศชัยชนะ  ที่สูง  รูปร่างกลมและอยู่สูง  สถานที่ต่อสู้

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึงพ่อ ชายชรา เป็นเจ้านายชั้นสูง สมาชิกราชวงศ์ เป็นข้าราชการชั้นสูง มีคุณธรรมสูงส่ง เป็นผู้นำ นักธุรกิจที่ร่ำรวย เป็นนายพล  โชคลาภ บุญกุศล ความเป็นมงคล งานเฉลิมฉลอง มีลักษณะแข็งแรงและกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวตลอดเวลา สำหรับอวัยวะของมนุษย์ เช่น หัว ปอด กระดูก ต้นคอ และซ่างเจียว (上焦 อวัยวะทางแพทย์แผนจีน)

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึงรูปร่างกลม สีขาว สีดำสีเหลือง และสีแดง  ตัวบ้านเป็นห้องโถงสูงใหญ่ ระเบียง หอคอย และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สัตว์ ได้แก่ ม้า ช้าง สิงโต หงส์ นกอินทรี สุนัข และหมู พืชพรรณ เช่น ผลไม้ในสวน (ผลไม้ แตง ฯลฯ) เครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ เครื่องประดับ อัญมณี หยก มงกุฎ กระจกทรงกลม ระฆัง คริสตัล และเหรียญโลหะ อาวุธ ดาบ และของที่มีลักษณะแข็ง

7.ดาวชิกเฉี๊ยะผั่วกุงแช 七赤破軍星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของ(☱) ต๋วยข่วย 兌卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึงน้ำฝน หมอก และอุกกาบาต ภูมิอากาศคือฤดูใบไม้ร่วง

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึงทิศตะวันตก ห้วย หนอง คลอง บึง ริมฝั่งน้ำ บ่อน้ำที่แห้งขอด บ่อน้ำที่ถูกถมแล้ว ภูเขาที่ยุบตัวลง

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึงลูกสาวคนเล็ก บ้านหลังเล็ก นางสนม ทาส พ่อมด นักเต้น นักแสดง ล็อบบี้ยิสต์  และแม่สื่อ  ผลกำไร พูดเก่ง ร่าเริง คล้อยตามไปกับฝูงชน คำพูดที่ชั่วร้าย หน้าซื่อใจคด กระทำสิ่งที่ผิด การโฆษณาชวนเชื่อและการวิ่งเต้น  การใส่ร้ายป้ายสี และหมิ่นประมาท  และอวัยวะของมนุษย์ ได้แก่ ปาก ลิ้น คอ ปอด กระเพาะปัสสาวะ อวัยวะเพศ เสมหะ และน้ำลาย

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึงข้อบกพร่องด้านรูปร่าง (รอยบาก ขอบหายไป มุมหายไป ผนังหายไป ฯลฯ) สีขาว ที่อยู่อาศัยคือ บ้านหันหน้าไปทิศตะวันตก และ บ้านริมบึง จำพวกสัตว์ ได้แก่ แกะ ปลา ไก่ นก กวาง ลิง เสือและเสือดาว อาหารเป็นปรเภทขนมหวาน ลูกอมและขนมเปี๊ยะ เครื่องใช้ในครัว ได้แก่ มีด ขวาน จอบ ช้อนส้อม ถ้วยไวน์ แจกัน เครื่องประดับทองและเงิน  เครื่องดนตรี และกลองที่แตกร้าว

8.ดาวโป๊ยแป๊ะจ้อหูแช 八白左輔星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของ(☶) กึ่งข่วย 艮卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึงเมฆ หมอก ดวงดาว และควัน ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึงภูเขาหิน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เมืองในหุบภูเขา ทางขึ้นเขา ลานภูเขา เนินเขา และสุสาน

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึงลูกชายคนเล็ก บ้านหลังเล็ก สุภาพบุรุษ เด็กชายในวัยเรียน ชาวเขา คนเกียจคร้าน ญาติ คนรับใช้ และผู้ค้ำประกัน   ความสงบสุข  นิ่ง ลังเลใจ สงสัย และความเศร้าโศกสำหรับอวัยวะของมนุษย์ เช่น มือ นิ้ว หลัง จมูก ซี่โครง ม้าม กระเพาะ และกระดูก

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึงมีสีเหลืองและมีรูปร่างเหมือนเนินเขาเตี้ยๆ คนเฝ้าประตู, ประตู, ทางเดินบนภูเขาและตรอกกำแพง, เนินเขา, วัด, กำแพงประตู, บ้านบนภูเขา, กระท่อมดินและลำธารหินสัตว์ต่างๆ ได้แก่ สุนัข หนู เสือ วัว และสุนัขจิ้งจอก และสัตว์ร้ายต่างๆ   พืชเป็นไม้เนื้อแข็ง เถาวัลย์ แตงและมันฝรั่ง  เครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ ผานไถ ชุดเกราะ เครื่องปั้นดินเผา หม้อและกาต้มน้ำ หีบใส่ผ้า

9.ดาวกิวจี้อิวติกแช 九紫右弼星  มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆตามความหมายของ(☲) ลี้ข่วย 離卦 มีดังต่อไปนี้

นภาลักษณ์天象:หมายถึงดวงอาทิตย์ ท้องฟ้า ไฟฟ้า ไฟ รุ้ง และหินอัคนี ภูมิอากาศเป็นฤดูร้อน

ปฐพีลักษณ์地象:หมายถึงทิศใต้  เตาเผา ที่แห้งแล้ง ตะเกียง และเปลวไฟที่ลุกโชน

มนุษยลักษณ์人象:หมายถึงลูกสาวคนกลาง สามัญชน ผู้รู้หนังสือ ผู้มีวิสัยทัศน์ และเป็นแม่ทัพหัวรุนแรง มีลักษณะแห้งและแข็ง สำหรับอวัยวะมนุษย์ คือ ตา หัวใจ ซานเจียว (三焦 อวัยวะในแพทย์แผนจีน) และท้อง

วัตถุลักษณ์物象:หมายถึงรูปร่างแหลมคม ยอดแหลมเหมือนเปลวไฟ สีเป็นสีแดงและสีม่วง สำหรับสัตว์ ได้แก่ เต่า เต่า หอยแมลงภู่ ปู หอยแมลงภู่ เป็นต้น เครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ภายนอกที่แข็งและภายในอ่อนนุ่ม กระดองเต่า อาวุธ ไม้แห้ง ตะเกียง และผ้าม่านที่มีแสงไฟสว่างอยู่ข้างใน

 

whatisluoPan600x315Cap10 LuoShu9XingTu2

 

วัฏจักรการส่งเสริมและพิฆาต ของดาวล่อซูกิวแช

ตามหลักทฤษฏีดวงของความเจริญรุ่งเรืองและตกต่ำของบ้านและที่อยู่อาศัยมีการผันแปรไปตามยุคต่างๆ และดาวล่อซูกิวแชทั้ง 9 จะมีการแสดงคุณลักษณะที่ให้คุณและให้โทษแตกต่างกัน เช่น ชี่แห่งความรุ่งโรจน์ 旺氣(อ๊วงขี่)、การก่อเกิดพลังชี่ 生氣(แซขี่)、การถดถอยของพลังชี่ 退氣(ถ่อขี่)、การดับมอดลงของพลังชี่พลังชี่ที่ตายแล้ว 衰死(ซ่วยซี่) เป็นต้น ในขณะที่ดาวทั้ง 9 เกิดพลังแห่งรุ่งโรจน์ จะให้ผลในด้านดี เรียกว่า เสี่ยง “善”ส่วนในการดับมอดลงของพลังชี่จะเป็นการพิฆาต ให้โทษ เรียกว่า อั๊ก “惡” ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้

*ดาวสี่เหล็กบุ่งเชียงแช 四綠文昌星  (☴) สุ่งข่วย 巽卦 ธาตุไม้

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึง การเขียนบทความ ผู้สอบผ่านระดับซิ่วไฉ  ให้กำเนิดบุตรชายที่เฉลียวฉลาด และได้รับราชการในระดับเค่อเจี่ย 科甲ตั้งแต่อายุยังเยาว์

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ) หมายถึง

 

*ดาวกิวจี้อิวติกแช九紫右弼星  (☲) ลี้ข่วย離卦  ธาตุไฟ

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึงการเขียนบทความ ความร่ำรวย การรวยขึ้นทันทีทันใด ดวงขึ้นๆลงๆ ชนะง่ายแต่ก็แพ้ง่าย

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ) หมายถึงไฟไหม้ อาเจียนเป็นเลือด การทำผิดกฎหมาย  การแท้งบุตร

 

*ดาวยี่เฮ็กกื้อมึ้งแช二黑巨門星   (☷) คุงข่วย 坤卦 ธาตุดิน

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึงเป็นเจ้าของที่ดินที่มั่งคั่ง ลูกหลานบริวารมากมาย ผู้หญิงมีอำนาจ หรือแม่หม้ายที่อยู่ในตระกูลที่มั่งคั่ง ชำนาญในการต่อสู้แต่ไม่เชี่ยวชาญในการศึกษา

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ) หมายถึงโรคเกี่ยวกับท้อง ลูกหลานล้วนเป็นม่าย และการทำแท้ง

 

*ดาวซำเพ็กหลกจุ้งแช三碧祿存星   (☳) จิ้งข่วย 震卦 ธาตุไม้

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึงลูกชายคนโต เป็นนายใหญ่ในบ้าน สร้างตัวด้วยมือเปล่า มีทั้งทรัพย์สมบัติและเกียรติยศ

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ)หมายถึง ให้โทษกับลูกชายคนโต การทำผิดกฏหมาย เดินหนทางโจร มีปัญหาทางระบบประสาท

 

*ดาวโหงวอึ๊งเนี้ยมเจ็งแช五黃廉貞  หรือ โหงวอึ๊งโถ่วแช五黃土星(ไม่มีข่วย) ธาตุดิน

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣 (อ๊วงขี่)  หมายถึงบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดหรือรวยที่สุด มีอาญาสิทธิ์เต็มที่

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞 (เขี๊ยะสั่วะ) หมายถึงการไว้ทุกข์ ความเจ็บป่วย แม่หม้าย และความตายกะทันหัน ไม่ดีสำหรับบุตรหลานที่เป็นชาย ต้องอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว  หากเคลื่อนไหวคือความหายนะ

 

*ดาวชิกเฉี๊ยะผั่วกุงแช七赤破軍星 (☱) ต๋วยข่วย兌卦ธาตุทอง

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึงเก่งกาจด้านวิชาบู๊ บุคคลชั้นสูง บ้านหลังเล็กแต่กลับร่ำรวย  เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และการแพทย์

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ)หมายถึง ความทุพพลภาพ, ผิดประเวณี, อัคคีภัย, ความผิดทางราชการ, โจรภัย.

 

*ดาวโป๊ยแป๊ะจ้อหูแช八白左輔星   (☶) กึ่งข่วย艮卦 ธาตุดิน

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึงขุนนางที่จงรักภักดีและบุตรกตัญญู นักวิชาการและนักบัณฑิตซิ่วไฉ ลัทธิขงจื๊อ ความมั่งคั่งและเกียรติยศ

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ)หมายถึงความพิการในเด็ก คนปากไม่ดี ติดโรคระบาด

 

*ดาวเจ๊กแป๊ะทัมลั้งแช一白貪狼星  ขั่มข่วย 坎卦 ธาตุน้ำ

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึงการศึกษา บัณฑิตซิ่วไฉ ให้กำเนิดบุตรชายที่ฉลาด และได้เป็นข้าราชการระดับเค่อเจี่ย

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ)หมายถึงภรรยาที่ถูกลงโทษจนตาบอด เร่ร่อนและไร้ที่พึ่ง การล่วงประเวณี จมน้ำตายและส่งผลร้ายต่อลูกหลานที่เป็นชาย

 

*ดาวหลักแป๊ะบู้เข็กแช六白武曲星  (☰) เคี้ยงข่วย 乾卦 ธาตุทอง

ในด้านให้คุณ ชี่รุ่งโรจน์旺氣(อ๊วงขี่) หมายถึงขุนนางที่มั่งคั่ง คนร่ำรวย

ในด้านให้โทษ การพิฆาตหักล้างกัน 克煞(เขี๊ยะสั่วะ)หมายถึง การมีปัญหาคดีความบ่อยๆ, โรคปอด, การสูญเสียทางการเงิน, การบาดเจ็บภายนอก