Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพระที่นั่งทรงธรรม พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จถึงพระที่นั่งทรงธรรม ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีวันนี้ (9 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 16.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชุดฉลองเต็มยศจักรีไว้ทุกข์ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังราชวัติพระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ และคณะบุคคลสำคัญ เฝ้ารับเสด็จฯ การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้ถวายการเข็นรถเข็นพระที่นั่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สำหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมรุ ทรงศีล สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์


แล้ว พระสงฆ์ 50 รูปสวดศราทธพรตจบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ ที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ 50 รูป สวดศราทธพรตสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุโดยลิฟต์ไฟฟ้า พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางเครื่องราชสักการะพระศพ ทหารกองเกียรติยศเป่าแตรเดี่ยวสัญญาณนอน จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี วางที่พระจิตกาธานข้างพระโกศพระศพ ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี จุดไฟชนวนที่ตำรวจวังชูถวายวางที่พระจิตกาธาน ข้างพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


ขณะเดียวกัน ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ กองเกียรติยศ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย และยิงปืนเล็กยาวถวายพระเกียรติ 9 นัด พร้อมกันกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ 21 นัด จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางดอกไม้จันทน์ ต่อจากนั้น ทรงวางดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธานข้างพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพ พร้อมประทับนั่งเพื่อทรงกราบ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินจากพระเมรุโดยลิฟต์ไปประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม สมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระราชาคณะและบรรพชิต, พระบรมวงศานุวงศ์, ประธานองคมนตรี, องคมนตรี, นายกรัฐมนตรี, คณะทูตานุทูต ได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพ ตามลำดับ กระทั่งเวลา 18.35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่ง


ทั้งนี้ ในส่วนของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จะได้รับสูจิบัตรสำหรับการนำไปรับหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น โดยผู้ที่ประสงค์จะรับหนังสือที่ระลึกสามารถรับได้ในช่วงหลังจากงานพระราช พิธีเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการ


ในวันเดียวกันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำนักพระราชวังได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันอังคารที่ 10 เม.ย.55 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ยังพระที่นั่งทรงธรรม เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ และพระสรีรางคาร จากนั้นเจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกศบรรจุพระอัฐิ ประดิษฐานพระที่นั่งราเชนทรยาน พระสรีรางคาร ประดิษฐานพระวอสีวิกากาญจน์ ตั้งริ้วขบวนพระอิสริยยศที่ 4 ออกจากราชวัติพระเมรุ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯร่วมในริ้วขบวนด้วย

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 เมษายน 2555 20:43 น.