fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สถาปนา สมเด็จพระสังฆราช ครบ 23 ปี 21 เม.ย.จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พร้อมนำหลักธรรมใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล พศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเฝ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อถวายเงินในนามรัฐบาลจำนวน 23 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติพระศาสนกิจ อาทิ งานที่อยู่ในองค์อุปถัมภ์วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ในส่วนของ พศ.ที่สนองงานสมเด็จพระสังฆราชนั้น และวันที่ 21 เมษายน 2555 เนื่องจากเป็นวันครบ 23 ปีแห่งการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การจัดสร้างโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี และการอุปถัมภ์โรงพยาบาลที่ทรงอุปถัมภ์อยู่ 7-8 แห่ง สถานศึกษาอีกกว่า 10 แห่ง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งที่เป็นฆราวาส และพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระองค์ท่าน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมจะเน้นการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ ด้านการบริหารคณะสงฆ์ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระบาท รวมถึงได้นำหลักธรรมของสมเด็จพระสังฆราชมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย

ด้าน
พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่าย ศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า วันดังกล่าวจะจัดกิจกรรมถวายมหาสังฆทาน แด่กรรมการมหาเถรสมาคม 21 รูป เวลา 16.00 น.พระตำหนักคอยท่าปราโมช เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ส่วนพระอาการสมเด็จพระสังฆราชขณะนี้ ปกติดี ทางคณะแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ เนื่องพระชนมายุมากแล้ว

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNew...=9550000037921