1 Astroneemo Newslide

ประกาศวันหยุดเนื่องจากอาจารย์ต้องเดินทางไปดูฮวงจุ้ยที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 มีค.- 7 เมษา 2562 ทางอาศรมฯจึงหยุดให้บริการในช่วงวันดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

 

37d1cddecffa135dfabc8a2721fe264d

เทศกาลคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी

หรือเทศกาลแห่งการบูชาพระคเณศวร หรือวันเกิดพระคเณศ ซึ่งจะกระทำในทุกๆปี ในวันขึ้น 4 ค่ำเดือน 10 หรือเดือนภัทรปท  ซึ่งในปีนี้ จะเริ่มในวันที่ 11 กันยายน 2553 ไปจนถึงวันที่ 19 กย 2553 ประมาณ10 วัน จากวันขึ้น 4ค่ำ-วันขึ้น 14 ค่ำ เรียกว่าอนันต จตุรทัสสี  ศุกรปักษ์ ซึ่งในการบูชาเฉลิมฉลองนี้จะทำกันในประเทศอินเดียและทั่วโลกที่มีชาวฮินดูอาศัยอยู่

เทศกาลแห่งการบูชาพระคเณศนี้เริ่มมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่เชื่อว่าได้มีการกระทำกันต่อเนื่องยาวนานมานับพันปี แต่ได้รับความนิยมในช่วงระหว่างการปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ ที่ปกครองอินเดีย ซึ่งชาวอินเดียได้ใช้กุศโลบายในการเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินเดียมาช่วยเผยแพร่สร้างความสามานฉันท์ระหว่างคนในชาติโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรรณะ โดยเฉพาะคนในวรรณะพรามณ์และไม่ใช่พราหมณ์ เพื่อสร้างความสามัคคี และเชื่อว่าพระคเณศคือเทพเจ้าสำหรับคนทุกชั้นวรรรณะ   และมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษในสมัยนั้น จนเกิดเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่และสร้างความนิยมมาจนกระทั่งบัดนี้

แต่สำหรับเมืองไทยก็มีพิธีกรรมบูชาในเทศกาลนี้ซึ่งได้มีการจัดขึ้นมาหลายๆแห่ง ไม่ว่าที่เชียงใหม่ หรือพัทยา หรือ กทม. แต่ที่น่าสนใจก้ต้องที่วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า กรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้จัดในวันที่ 18-19 กย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.siamganesh.com/samajchaturthi2009.html