ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

84ccb5b4b88de909deeb4bb19ac0101a
ริงโทน สวดมนต์จีน ดาวน์โหลดฟรี
อันนี้เป็นสวดมนต์ภาวนาพุทธานุสติ พระนามพระอมิตาภะพุทธเจ้า มีหลายเวอร์ชั่นครับ ลองโหลดดูนะครับ

西方之路 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
六字佛號快板(音樂) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
南無阿彌陀佛(音樂) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
南無觀音菩薩(音樂) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
四字四音配樂 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
南無阿彌陀佛(華樂版) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
六字配樂 (印祖傳承) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
阿彌陀佛在心間 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137

 

淨空法師念誦四字佛號1 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
淨空法師念誦六字佛號1 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
淨空法師念誦四字佛號2 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
淨空法師念誦六字佛號2 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
觀世音菩薩聖號 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
四字四音佛號 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
四字五音佛號 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
四字四音佛號 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
六字佛號 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
四字四音清唱 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
四字四音慢版 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137

承天禪寺念佛一支香 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
承天禪寺稍快 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
南無阿彌陀佛(承天禪寺) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
南無阿彌陀佛(西方之路) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
六字佛號(印祖傳承) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
阿彌陀佛四字佛號 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
佛號(四字四音)3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
佛號(四字五音)3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
南無阿彌陀佛(華藏) 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
念佛地鐘 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137
經行念佛 3e342315b6845f6c356d072c70c7a137