Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

รับสมัครคนพิการ

รับสมัครคนพิการ (ส่งต่อได้กุศลนะครับ..)


(Embedded image moved to file: pic16549.jpg)
Please Forward
ข่าวฝากถึงคนพิการ(ที่หลายคนยังเข้าไม่ถึง Internet) ผ่านทุกท่านที่เข้าถึง Mail นี้ ช่วยพิมพ์หรือ
บอกข่าวต่อคนพิการที่ท่านรู้จักด้วย ขอบคุณ ขอบคุณ...
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนที่จะเข้าเรียน 2/2553   (เริ่มเรียน พฤษภาคม
2553)
"เรียนฟรี กินฟรี ที่อยู่สะดวก ได้งานดี ชีวีสดใส"
โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ แล้วสอบคัดเลือก ทั้งที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และสถานที่สอบในต่าง
จังหวัด
เหนือ 9 มีนาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 เชียงใหม่
อิสาน 16 มีนาคม โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น
อิสาน 20 มีนาคม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย
ใต้ 16 มีนาคม ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สงขลา
และ 2 เมษายน ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา