Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

icoverxian99

เนื่องจากอาจารย์ได้รับเชิญไปดูฮวงจุ้ย ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 29 มีค -7 เมษายน 2562
และจะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่สำคัญ เช่น นมัสการสถานที่ที่พระถังซำจั๋งออกจากริกไปอัญเชิญพระไตรปิฏก สถานที่เหลาจื้อแต่งคัมภีร์เต้าเต็กเก็ง ฯลฯ  ทางอาศรมฯจึงของดบริการให้ฤกษ์ชั่วคราว จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ