fbpx

ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

6d228959354d88ba7c2a8db59691cad8

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา

ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธียกฉัตรทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมณฑปของหอพระไตรปิฎก ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งเมืองเก่า อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีและในระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ศกนี้ มีการฉลองพระบรมสารีริกธาตุตลอด 3 วัน 3 คืน และในวันที่ ๖ สิงหาคม ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างท้าวเวสสุวรรณ สูงที่สุดในโลก (๔๔ เมตร)  จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล หรือบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร และร่วมกันตั้งโรงทาน อาหารและน้ำดื่มให้แก่สาธุชนที่มาร่วมงาน

ติดต่อ-พระครูมงคลธรรมโสภณ (วัดแจ้งเมืองเก่า) ประธานในการจัดงาน โทร 080-1030-929 หรือ  ติดต่อ คุณกมล (อาศรมศรีจักรนารท) 085-8328-228

 

 

 

8664e411d5670f15dc5624ffb4363f48
D1b274afab8b961fb7e5e175df8a4f78019e0ce5116f70f4d00a89e171a93e49

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงยกฉัตรทองคำหอพระไตรปิฎก วัดแจ้ง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 5 ส.ค. 2013 เวลา 19:23 น.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงยกฉัตรทองคำหอพระไตรปิฎก วัดแจ้ง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา 15.43 น. วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังวัดแจ้ง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงยกฉัตรทองคำหอพระไตรปิฎก วชิราลงกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา, และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา และเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระครูพิพัฒน์วิหารกิจ หรือพระมงคลวุฒิสาร อดีตเจ้าอาวาส และอดีตเจ้าคณะอำเภอประจันตคามได้รับการถวายจากพระเถระชาวอินเดีย พร้อมคณะคนไทยซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย เมื่อปี 2521, นอกจากนี้ ยังเพื่อเก็บรวมหนังสือพระไตรปิฎก สำหรับพระภิกษุ สามเณรประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดแจ้ง สำหรับหอพระไตรปิฎก ก่อสร้างในปี 2542 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ยอดประดับด้วยฉัตรทองคำสูง 9 ชั้น

วัดแจ้ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี 2376 โดยได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2512 และเป็นวัดดีเด่นประจำปี 2538  มีพระภิกษุ จำพรรษา 32 รูป ปัจจุบันมีพระครูมงคลธรรมะโสภณ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส  และก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย