พิมพ์
หมวด: การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์
จำนวนผู้อ่าน: 5387

 

Moonwallappers

 

ภาค 9.การคำนวณอุจวิเศษ

หาอุจวิเศษของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหาอุจวิเศษ หรือ อุจพิเศษ คือหาผลต่างของ มัธยมจันทร์  กับ มัธยมอุจ หากมัธยมจันทร์มีค่าน้อยกว่าตัวลบ(มัธยมอุจ)ให้เอา 12 ราศีบวกกับมัธยมจันทร์ก่อนแล้วจึงลบ

วิธีทำ  สูตร  (มัธยมจันทร์)  - (มัธยมอุจ)  = อุจวิเศษ

1). (7.33 ° 21 29 ) +12 - (12.17 ° 57 0) =   7.15 ° 24 29

ดังนั้น อุจวิเศษ คือ  7 ราศี 15 องศา 24 ลิปดา 29 ฟิลิปดา