fbpx

ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ

ปฏิทิน ฤกษ์ยาม 3 ระบบ ไทย จีน (ภารตะ) ฮินดู ปี 2556

08frvalmiki2 687959a

โหราศาสตร์ภารตะ(ฮินดู)   ไขรหัสลับแห่งชีวิตและจักรวาล
ॐ   गणानां   त्वा   गणपतिं

ปฏิทินวันสำคัญและเทศกาลต่างๆของไทย วันพระ วันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ.2556

ปฏิทินวันสำคัญและเทศกาลต่างๆของศาสนาฮินดู ประจำปี พ.ศ.2556

ปฏิทินวันสำคัญและเทศกาลต่างๆของจีน ประจำปี พ.ศ.2556

โหราศาสตร์แห่งดินแดนภารตะ (อินเดีย) มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่น  โหราศาสตร์ฮินดู(Hindu Astrology) โหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) โชฺยติษ ศาสตร์(Jyotish shastra)  เป็นวิชาที่ว่าด้วยดาราศาสตร์-โหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดวิชาหนึ่งของโลก มีประวัติย้อนหลังไปถึง 8300ปี-3000ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 10000 ปีมาแล้ว  (8300 B.C.- 3000 B.C.) โดยในระยะเวลาดังกล่าว วิชานี้ได้รับการค้นคว้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาพร้อมๆกับคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์โดยมหาฤาษีหรือมหามุนีที่เป็นบูรพาจารย์ของพราหมณ์ในยุคบรรพกาลที่รจนาคัมภีร์พระเวท (สัปตยุคฤาษี)จำนวน 18 องค์ คือ มหาฤาษีสูรยา  มหาฤาษีปิตมาส  มหาฤาษีวยาสะ  มหาฤาษีวสิษฐะ มหาฤาษีอตรี  มหาฤาษีปราสาระ    มหาฤาษีกาษยาปะ ลิษะ   มหาฤาษีชาวาล มหาฤาษียาวนะ มหาฤาษีภฤคุ   มหาฤาษีสูรยา  และ มหาฤาษีศอุนาคา..

ฤกษ์ยามมงคลที่ถูกต้องตามหลักวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง

ฤกษ์ยามนั้นมีหลายระบบ มีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน ลึกซึ้งเป็นอย่างมาก ฤกษ์ยามมีทั้งแบบหยาบและละเอียด คนเวลาพูดถึงฤกษ์ยาม ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นฤกษ์ยามของระบบไหน ศาตร์พยากรณ์ใด และผู้ที่ให้ฤกษ์ยามมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด บางระบบก็น่าเชื่อถือ น้อย บางระบบก็น่าเชื่อมาก บางระบบสามารถทดสอบได้เหมือนวิทยาศาสตร์ และฤกษ์ยามบางระบบก็งมงาย จนหาเหตุผลที่มาที่ไปไม่ได้ หรือบางทีก็เชื่อถือกันมาแบบผิดๆ จนเชื่อว่านี่คือฤกษ์ยาม ทุกวันนี้คนที่ใช้ฤกษ์ยามมีกันไม่น้อยกว่า 100 ระบบ 100 ศาสตร์ 1000 วิธีการคำนวน และผลของฤกษ์ก็แตกต่างกัน และฤกษ์ยามที่ให้ผลได้มากและถูกต้องแม่นยำที่สุดก็คือฤกษ์ยามประเภทที่คำนวน เฉพาะดวงชาตาและสมพงษ์กับดวงของบุคคลนั้นๆ ตลอดจนจนสมพงษ์กับลักษณะของกิจการที่จะประกอบการมงคลนั้นๆ

ทางอาศรมฯ ได้จัดทำปฎิทินดูฤกษ์ยาม 3 ระบบ ไทย จีน ฮินดู ระบุวันฤกษ์งามยามดีแบบโบราณ โดยคำนวนตามหลักวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง เหมาะกับนักโหราศาสตร์ โหราจารย์ ไทย จีน ฮินดู(ภารตะ) และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

1.บอกวันที่ วันขึ้นแรม ตามปฎิทินหลวง และวันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ วันพระจีน พระไทย

2.บอกปีนักษัตร ชวด ฉลู ขาลเถาะแบบไทยและจีน และวันเริ่มเปลี่ยนปี

3.บอก ปี พุทธศักราช รัตนโกสินทร์ศก จุลศักราช มหาศักราช แบบโหรไทย และวันเปลี่ยนแต่ละศักราช

4.บอกปี ดิถี วันแบบโหราศาสตร์จีน (ลักจับกะจื้อ) วันเปลี่ยน24ฤดูสารทของจีน และบอกวันชงทุกวัน

5.บอกกาลพิเศษ ของไทยและสากล เช่น วันสตรีสากล วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสุนทรภู่ วันประสูติของเจ้านายพระองค์ต่างๆ

6.บอกวันไหว้เจ้าจีน (มีภาพประกอบ) ทุกวัน เช่นไหว้เจ้าแม่กวนอิม วันไหว้ตั่วเหล่าเอี๊ย วันไหว้เจ้าแม่ทับทิม กวนอู ฯลฯ

7.บอกวันไหว้ฮินดู (มีภาพประกอบ) ทุกวัน วันไหว้พระเคณศวร คเณศจตุรถี วันไหว้พระแม่อุมาเทวี ไหว้พระวิษณุ ไหว้พระศิวะ เวลาไหว้ที่เป็นมงคล ตรงตามปฎิทินมาตรฐานของประเทศอินเดีย (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)

8.บอกดิถี ฤกษ์บน ดาวจันทร์เสวยนักษัตรในแต่ละวัน พร้อมเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด บอกฤกษ์ต่างๆ เช่น ทลิลโทฤกษ์ ราชาฤกษ์ ฯลฯ

9.บอกกาลโยค ฤกษ์ล่าง ดิถีดี-ร้าย ตามวิชาโหราศาสตร์ไทย เช่นวัน ดิถีมหาสูญ ดิถิชัยโชค วันอุบาทว์ วันธงชัย วันโลกวินาศน์ ฯลฯ

10.บอกดิถีเพียร ฤกษ์ล่าง ปัญจางค แบบโหราศาสตร์ภารตะ (ฮินดู) ตรงตามปฎิทินมาตรฐานของประเทศอินเดีย (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)

11.บอก สมผุสดาว จักราศี (มีภาพประกอบ) ดาวย้ายราศี ระับบนิรายนะ ในเวลา 07.00 น.ทุกวัน ตามหลักโหราศาตร์ไทย-ภารตะ ตรงตามปฎิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซา (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)

12.บอกมุมดาวของแต่ละวันทุกวัน พร้อมคำทำนายเหตุการณ์ทั่วไป เช่น การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น สิ่งที่ควรระวังวันนี้ ฯลฯ

13.บอกฤกษ์มงคลของแต่ละวัน ทุกวัน เช่นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ทำงานใหม่ ออกรถ ฯลฯ ตามแบบโหราศาตร์ภารตะ-ฮินดู

14.บอกวันนี้ในอดีตทุกวัน วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆของไทยและของโลกเช่น บอก วันนี้เป็นวันเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วันก่อตั้งกองกำลังเสือป่า วันค้นพบดาวพลูโต ฯลฯ 15.บอกวันสำคัญทางดาราศาตร์ เช่น บอกฝนดาวตกในแต่ละเดือน บอกสุริยุปราคา -จันทรุปราคา บอกตำแหน่งดูดาว และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ ตรงตามปฎิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซา (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)

16.บอกยามอัฐกาล เวลาในแต่ละยามแบบโหรไทยในแต่ละวันโดยละเอียด

17.บอกทิศมงคล ทิศร้าย ในแต่ละวัน ตามหลักมหาทักษา 18.บอกสีมงคล และอัญมณี ดี-ร้ายประจำวันทุกวัน


Jan 1

วันที่ :      1 January 2556    เดือนไทย :             1             วาร :       แรม  4 ค่ำ              วันอังคาร

กาลพิเศษ :               วันขึ้นปีใหม่ /วันหยุดราชการ

ค.ศ.       2013       พ.ศ.        2556       จ.ศ.        1374       ปี             มะโรง               จัตวาศก  5113       2702       มหาศักราช :          1934       ร.ศ.         231         ปกติมาส ปกติวาร  ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน : จันทร์ สถิตราศีกรกฎ เสวยฤกษ์ที่ ๙ อาศเลษานักษัตร สมโณฤกษ์     สิ้นสุดเวลา นาฬิกา-ต่อด้วย               ฤกษ์ที่ ๑๐ มาฆะนักษัตร ทลิทโทฤกษ์

ฤกษ์ล่าง :        วันบอด          ฤกษ์ออก  ดิถีเรียงหมอน กาลโยค:       วันปลอด

A:           十一月廿日        B:           星期二  C:           壬辰年壬子月丁卯日     D:           沖雞      E:               龍           年           F:            十一月大

1 มกราคม 2423 -วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ทรงพระนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ พระองค์ได้รับสมัญญานามว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า