fbpx

ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ

 

Ganesha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทินโหราศาสตร์ ฮินดู-ภารตะ (ปัญจางคะ) กย-ธค55

(*เครื่องหมายดอกจันหมายถึงเวลาหลัง 24.00 น.ของวันถัดไป)

1 กันยายน 2012:

วันเสาร์, กฤษณปรติปทถึงเวลา 20:46,

ศตภิษัชนักษัตรถึงเวลา 6:57, ธริติ โยคถึงเวลา 3:09*,

พลวัตกรณะถึงเวลา 8:48, เกาลวะกรณะถึงเวลา 20:46,

ราหูกาล: 9:10 - 10:40, คุลิกากาล: 6:10 - 7:40, ยมกาล: 13:40 - 15:10,

วารจยะ: 13:33 - 15:12, ทุระมหูรตะ: 6:10 - 6:59, 6:59 - 7:48,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:26,

จันทร์ขึ้นเวลา 19:03, จันทร์ตกเวลา 6:30, จันทร์ในราศีกุมภ์ถึงเวลา 1:26*

2 กันยายน 2012:

วันอาทิตย์, กฤษณทวิตียาถึงเวลา 21:09,

บุรพภัทรบทนักษัตรถึงเวลา 7:40, ศูละ โยคถึงเวลา 2:33*,

ไตติละกรณะถึงเวลา 8:53, คฤชะกรณะถึงเวลา 21:09,

ราหูกาล: 16:40 - 18:10, คุลิกากาล: 15:10 - 16:40, ยมกาล: 12:10 - 13:40,

วารจยะ: 20:20 - 22:01, ทุระมหูรตะ: 16:47 - 17:36,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:25,

จันทร์ขึ้นเวลา 19:42, จันทร์ตกเวลา 7:20, จันทร์ในราศีมีน (ตลอดวัน)

3 กันยายน 2012:

วันจันทร์, กฤษณตฤตียาถึงเวลา 22:09,

อุตรภัทรบทนักษัตรถึงเวลา 8:59, คัณฑะ โยคถึงเวลา 2:26*,

วานิชะกรณะถึงเวลา 9:34, วิษฏิกรณะถึงเวลา 22:09,

ราหูกาล: 7:40 - 9:10, คุลิกากาล: 13:40 - 15:10, ยมกาล: 10:40 - 12:10,

วารจยะ: 21:57 - 23:41, ทุระมหูรตะ: 11:53 - 12:42, 15:08 - 15:57,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:24,

จันทร์ขึ้นเวลา 20:20, จันทร์ตกเวลา 8:09, จันทร์ในราศีมีน (ตลอดวัน)

4 กันยายน 2012:

วันอังคาร, กฤษณจตุรถีถึงเวลา 23:46,

เรวดีนักษัตรถึงเวลา 10:54, วฤทธิ โยคถึงเวลา 2:47*,

ปะวะกรณะถึงเวลา 10:53, พลวัตกรณะถึงเวลา 23:46,

ราหูกาล: 15:10 - 16:40, คุลิกากาล: 12:10 - 13:40, ยมกาล: 9:10 - 10:40,

ทุระมหูรตะ: 8:37 - 9:26, 14:19 - 15:08,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:24,

จันทร์ขึ้นเวลา 20:59, จันทร์ตกเวลา 8:58, จันทร์ในราศีมีนถึงเวลา 10:54

5 กันยายน 2012:

วันพุธ, กฤษณปัญจมีถึงเวลา 1:55*,

อัศวินีนักษัตรถึงเวลา 13:22, ธรุวะโยคถึงเวลา 3:31*,

เกาลวะกรณะถึงเวลา 12:47, ไตติละกรณะถึงเวลา 1:55*,

ราหูกาล: 12:10 - 13:40, คุลิกากาล: 10:40 - 12:10, ยมกาล: 7:40 - 9:10,

วารจยะ: 8:58 - 10:44, 15:10 - 16:58, ทุระมหูรตะ: 11:52 - 12:41,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:23,

จันทร์ขึ้นเวลา 21:38, จันทร์ตกเวลา 9:46, จันทร์ในราศีเมษ (ตลอดวัน)

6 กันยายน 2012:

วันพฤหัส, กฤษณษัษฐีถึงเวลา 4:24*,

ภรณีนักษัตรถึงเวลา 16:16, วยาฆาตะ โยคถึงเวลา 4:30*,

คฤชะกรณะถึงเวลา 15:07, วานิชะกรณะถึงเวลา 4:24*,

ราหูกาล: 13:40 - 15:10, คุลิกากาล: 9:10 - 10:40, ยมกาล: 6:10 - 7:40,

วารจยะ: 5:50* - 7:38*, ทุระมหูรตะ: 15:07 - 15:56, 15:56 - 16:45,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:22,

จันทร์ขึ้นเวลา 22:20, จันทร์ตกเวลา 10:34, จันทร์ในราศีเมษถึงเวลา 23:02

7 กันยายน 2012:

วันศุกร์, กฤษณสัปตมี (ตลอดวัน),

กฤตติกานักษัตรถึงเวลา 19:22, หรรษณะโยคถึงเวลา 5:33*,

วิษฏิกรณะถึงเวลา 17:42,

ราหูกาล: 10:40 - 12:10, คุลิกากาล: 7:40 - 9:10, ยมกาล: 15:10 - 16:40,

วารจยะ: 5:50 - 7:38, ทุระมหูรตะ: 8:36 - 9:25, 12:40 - 13:29,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:22,

จันทร์ขึ้นเวลา 23:03, จันทร์ตกเวลา 11:24, จันทร์ในราศีพฤษภ (ตลอดวัน)

8 กันยายน 2012:

วันเสาร์, กฤษณสัปตมีถึงเวลา 7:00,

โรหิณีนักษัตรถึงเวลา 22:26, วัชระ โยค (ตลอดวัน),

ปะวะกรณะถึงเวลา 7:00, พลวัตกรณะถึงเวลา 20:15,

ราหูกาล: 9:10 - 10:40, คุลิกากาล: 6:10 - 7:40, ยมกาล: 13:40 - 15:10,

วารจยะ: 13:26 - 15:14, 4:42* - 6:29*, ทุระมหูรตะ: 6:10 - 6:59, 6:59 - 7:48,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:21,

จันทร์ขึ้นเวลา 23:50, จันทร์ตกเวลา 12:14, จันทร์ในราศีพฤษภ (ตลอดวัน)

9 กันยายน 2012:

วันอาทิตย์, กฤษณอัษฏมีถึงเวลา 9:26,

มฤคศิรนักษัตรถึงเวลา 1:13*, วัชระ โยคถึงเวลา 6:31,

เกาลวะกรณะถึงเวลา 9:26, ไตติละกรณะถึงเวลา 22:31,

ราหูกาล: 16:40 - 18:10, คุลิกากาล: 15:10 - 16:40, ยมกาล: 12:10 - 13:40,

วารจยะ: 4:42 - 6:29, ทุระมหูรตะ: 16:43 - 17:31,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:20,

จันทร์ขึ้นเวลา 0:39*, จันทร์ตกเวลา 13:04, จันทร์ในราศีพฤษภถึงเวลา 11:53

10 กันยายน 2012:

วันจันทร์, กฤษณนวมีถึงเวลา 11:29,

อารทรานักษัตรถึงเวลา 3:28*, สิทธิ โยคถึงเวลา 7:11,

คฤชะกรณะถึงเวลา 11:29, วานิชะกรณะถึงเวลา 0:16*,

ราหูกาล: 7:40 - 9:10, คุลิกากาล: 13:40 - 15:10, ยมกาล: 10:40 - 12:10,

วารจยะ: 10:25 - 12:10, ทุระมหูรตะ: 11:50 - 12:39, 15:05 - 15:54,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:19,

จันทร์ขึ้นเวลา 1:30*, จันทร์ตกเวลา 13:54, จันทร์ในราศีมิถุน (ตลอดวัน)

11 กันยายน 2012:

วันอังคาร, กฤษณทศมีถึงเวลา 12:54,

ปุนรวสุนักษัตรถึงเวลา 5:03*, วยาฑิปัฏฏะ โยคถึงเวลา 7:23,

วิษฏิกรณะถึงเวลา 12:54, ปะวะกรณะถึงเวลา 1:20*,

ราหูกาล: 15:10 - 16:40, คุลิกากาล: 12:10 - 13:40, ยมกาล: 9:10 - 10:40,

วารจยะ: 16:16 - 17:58, ทุระมหูรตะ: 8:36 - 9:24, 14:16 - 15:04,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:19,

จันทร์ขึ้นเวลา 2:23*, จันทร์ตกเวลา 14:44, จันทร์ในราศีมิถุนถึงเวลา 22:43

12 กันยายน 2012:

วันพุธ, กฤษณเอกาทศีถึงเวลา 13:35,

ปุษยะนักษัตรถึงเวลา 5:52*, วรียัส โยคถึงเวลา 7:03, ปริฆะ โยคถึงเวลา 6:06*,

พลวัตกรณะถึงเวลา 13:35, เกาลวะกรณะถึงเวลา 1:38*,

ราหูกาล: 12:10 - 13:40, คุลิกากาล: 10:40 - 12:10, ยมกาล: 7:40 - 9:10,

วารจยะ: 13:20 - 14:59, ทุระมหูรตะ: 11:50 - 12:38,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:18,

จันทร์ขึ้นเวลา 3:18*, จันทร์ตกเวลา 15:32, จันทร์ในราศีกรกฏ (ตลอดวัน)

13 กันยายน 2012:

วันพฤหัส, กฤษณทวาทศีถึงเวลา 13:29,

อาศเลษานักษัตรถึงเวลา 5:57*, ศิวะ โยคถึงเวลา 4:33*,

ไตติละกรณะถึงเวลา 13:29, คฤชะกรณะถึงเวลา 1:10*,

ราหูกาล: 13:40 - 15:10, คุลิกากาล: 9:10 - 10:40, ยมกาล: 6:10 - 7:40,

วารจยะ: 18:43 - 20:20, ทุระมหูรตะ: 15:03 - 15:52, 15:52 - 16:40,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:17,

จันทร์ขึ้นเวลา 4:13*, จันทร์ตกเวลา 16:18, จันทร์ในราศีกรกฏถึงเวลา 5:57*

14 กันยายน 2012:

วันศุกร์, กฤษณตรโยทศีถึงเวลา 12:40,

มาฆะนักษัตรถึงเวลา 5:22*, สิทธะ โยคถึงเวลา 2:28*,

วานิชะกรณะถึงเวลา 12:40, วิษฏิกรณะถึงเวลา 0:00*,

ราหูกาล: 10:40 - 12:10, คุลิกากาล: 7:40 - 9:10, ยมกาล: 15:10 - 16:40,

วารจยะ: 17:40 - 19:14, ทุระมหูรตะ: 8:35 - 9:24, 12:38 - 13:26,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:16,

จันทร์ขึ้นเวลา 5:08*, จันทร์ตกเวลา 17:04, จันทร์ในราศีสิงห์ (ตลอดวัน)

15 กันยายน 2012:

วันเสาร์, กฤษณจตุรทศีถึงเวลา 11:11,

ปุรพผลคุนีนักษัตรถึงเวลา 4:14*, สาธยะโยคถึงเวลา 23:54,

สกุณะกรณะถึงเวลา 11:11, จตุษปาทะกรณะถึงเวลา 22:14,

ราหูกาล: 9:10 - 10:40, คุลิกากาล: 6:10 - 7:40, ยมกาล: 13:40 - 15:10,

วารจยะ: 13:00 - 14:31, 4:37* - 6:06*, ทุระมหูรตะ: 6:10 - 6:59, 6:59 - 7:47,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:16,

จันทร์ขึ้นเวลา 6:03*, จันทร์ตกเวลา 17:48, จันทร์ในราศีสิงห์ (ตลอดวัน)

16 กันยายน 2012:

วันอาทิตย์, อามาวาสยาถึงเวลา 9:11,

อุตตรผลคุนีนักษัตรถึงเวลา 2:40*, ศุภะโยคถึงเวลา 20:59,

นาคะกรณะถึงเวลา 9:11, กิมะสตุฆนะกรณะถึงเวลา 20:02,

ราหูกาล: 16:40 - 18:10, คุลิกากาล: 15:10 - 16:40, ยมกาล: 12:10 - 13:40,

ทุระมหูรตะ: 16:38 - 17:27,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:15,

จันทร์ขึ้นเวลา 6:59*, จันทร์ตกเวลา 18:32, จันทร์ในราศีสิงห์ถึงเวลา 9:52

17 กันยายน 2012:

วันจันทร์, ศุกรปรติปทถึงเวลา 6:48, ศุกรทวิตียาถึงเวลา 4:11*,

หัสตะนักษัตรถึงเวลา 0:51*, ศุกรโยคถึงเวลา 17:48,

ปะวะกรณะถึงเวลา 6:48, พลวัตกรณะถึงเวลา 17:31, เกาลวะกรณะถึงเวลา 4:11*,

ราหูกาล: 7:40 - 9:10, คุลิกากาล: 13:40 - 15:10, ยมกาล: 10:40 - 12:10,

วารจยะ: 10:27 - 11:56, ทุระมหูรตะ: 11:48 - 12:36, 15:01 - 15:49,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:14,

จันทร์ขึ้นเวลา 6:59, จันทร์ตกเวลา 19:17, จันทร์ในราศีกันย์ (ตลอดวัน)

18 กันยายน 2012:

วันอังคาร, ศุกรตฤตียาถึงเวลา 1:28*,

จิตรานักษัตรถึงเวลา 22:55, พรหมโยคถึงเวลา 14:30,

ไตติละกรณะถึงเวลา 14:50, คฤชะกรณะถึงเวลา 1:28*,

ราหูกาล: 15:10 - 16:40, คุลิกากาล: 12:10 - 13:40, ยมกาล: 9:10 - 10:40,

วารจยะ: 8:13 - 9:41, 4:05* - 5:33*, ทุระมหูรตะ: 8:35 - 9:23, 14:12 - 15:01,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:14,

จันทร์ขึ้นเวลา 7:57, จันทร์ตกเวลา 20:03, จันทร์ในราศีกันย์ถึงเวลา 11:54

19 กันยายน 2012:

วันพุธ, ศุกรจตุรถีถึงเวลา 22:46,

สวาตินักษัตรถึงเวลา 20:59, อินทร โยคถึงเวลา 11:10,

วานิชะกรณะถึงเวลา 12:06, วิษฏิกรณะถึงเวลา 22:46,

ราหูกาล: 12:10 - 13:40, คุลิกากาล: 10:40 - 12:10, ยมกาล: 7:40 - 9:10,

วารจยะ: 2:10* - 3:39*, ทุระมหูรตะ: 11:47 - 12:36,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:13,

จันทร์ขึ้นเวลา 8:56, จันทร์ตกเวลา 20:52, จันทร์ในราศีตุลย์ (ตลอดวัน)

20 กันยายน 2012:

วันพฤหัส, ศุกรปัญจมีถึงเวลา 20:11,

วิสาขะนักษัตรถึงเวลา 19:10, วยธรูติ โยคถึงเวลา 7:53, วิษฏัมภะ โยคถึงเวลา 4:43*,

ปะวะกรณะถึงเวลา 9:27, พลวัตกรณะถึงเวลา 20:11,

ราหูกาล: 13:40 - 15:10, คุลิกากาล: 9:10 - 10:40, ยมกาล: 6:10 - 7:40,

วารจยะ: 22:54 - 0:24*, ทุระมหูรตะ: 15:00 - 15:48, 15:48 - 16:36,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:12,

จันทร์ขึ้นเวลา 9:56, จันทร์ตกเวลา 21:45, จันทร์ในราศีตุลย์ถึงเวลา 13:36

21 กันยายน 2012:

วันศุกร์, ศุกรษัษฐีถึงเวลา 17:48,

อนุราธะนักษัตรถึงเวลา 17:32, ปรีติ โยคถึงเวลา 1:44*,

เกาลวะกรณะถึงเวลา 6:58, ไตติละกรณะถึงเวลา 17:48, คฤชะกรณะถึงเวลา 4:42*,

ราหูกาล: 10:40 - 12:10, คุลิกากาล: 7:40 - 9:10, ยมกาล: 15:10 - 16:40,

วารจยะ: 22:49 - 0:19*, ทุระมหูรตะ: 8:35 - 9:23, 12:35 - 13:23,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:11,

จันทร์ขึ้นเวลา 10:58, จันทร์ตกเวลา 22:41, จันทร์ในราศีพิจิก (ตลอดวัน)

22 กันยายน 2012:

วันเสาร์, ศุกรสัปตมีถึงเวลา 15:39,

เชษฐะนักษัตรถึงเวลา 16:08, อายุษมันโยคถึงเวลา 22:57,

วานิชะกรณะถึงเวลา 15:39, วิษฏิกรณะถึงเวลา 2:41*,

ราหูกาล: 9:10 - 10:40, คุลิกากาล: 6:10 - 7:40, ยมกาล: 13:40 - 15:10,

วารจยะ: 23:46 - 1:18*, ทุระมหูรตะ: 6:10 - 6:58, 6:58 - 7:46,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:11,

จันทร์ขึ้นเวลา 12:00, จันทร์ตกเวลา 23:39, จันทร์ในราศีพิจิกถึงเวลา 16:08

23 กันยายน 2012:

วันอาทิตย์, ศุกรอัษฏมีถึงเวลา 13:47,

มูละนักษัตรถึงเวลา 15:01, เสาภาคยะ  โยคถึงเวลา 20:24,

ปะวะกรณะถึงเวลา 13:47, พลวัตกรณะถึงเวลา 0:58*,

ราหูกาล: 16:40 - 18:10, คุลิกากาล: 15:10 - 16:40, ยมกาล: 12:10 - 13:40,

วารจยะ: 22:45 - 0:18*, ทุระมหูรตะ: 16:34 - 17:22,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10, อาทิตย์ตกเวลา 18:10,

จันทร์ขึ้นเวลา 12:59, จันทร์ตกเวลา 0:39*, จันทร์ในราศีธนู (ตลอดวัน)

24 กันยายน 2012:

วันจันทร์, ศุกรนวมีถึงเวลา 12:13,

ปุรพษาฒนักษัตรถึงเวลา 14:12, โสภณะโยคถึงเวลา 18:06,

เกาลวะกรณะถึงเวลา 12:13, ไตติละกรณะถึงเวลา 23:33,

ราหูกาล: 7:41 - 9:11, คุลิกากาล: 13:41 - 15:11, ยมกาล: 10:41 - 12:11,

วารจยะ: 22:02 - 23:36, ทุระมหูรตะ: 11:46 - 12:34, 14:57 - 15:45,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11, อาทิตย์ตกเวลา 18:09,

จันทร์ขึ้นเวลา 13:55, จันทร์ตกเวลา 1:38*, จันทร์ในราศีธนูถึงเวลา 20:02

25 กันยายน 2012:

วันอังคาร, ศุกรทศมีถึงเวลา 10:57,

อุตราษาฒนักษัตรถึงเวลา 13:41, อติคัณฑะ โยคถึงเวลา 16:03,

คฤชะกรณะถึงเวลา 10:57, วานิชะกรณะถึงเวลา 22:27,

ราหูกาล: 15:11 - 16:41, คุลิกากาล: 12:11 - 13:41, ยมกาล: 9:11 - 10:41,

วารจยะ: 17:40 - 19:15, ทุระมหูรตะ: 8:34 - 9:22, 14:09 - 14:57,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11, อาทิตย์ตกเวลา 18:08,

จันทร์ขึ้นเวลา 14:47, จันทร์ตกเวลา 2:35*, จันทร์ในราศีมังกร (ตลอดวัน)

26 กันยายน 2012:

วันพุธ, ศุกรเอกาทศีถึงเวลา 10:02,

ศรวณะนักษัตรถึงเวลา 13:30, สุกรรมะ โยคถึงเวลา 14:16,

วิษฏิกรณะถึงเวลา 10:02, ปะวะกรณะถึงเวลา 21:42,

ราหูกาล: 12:11 - 13:41, คุลิกากาล: 10:41 - 12:11, ยมกาล: 7:41 - 9:11,

วารจยะ: 17:32 - 19:09, ทุระมหูรตะ: 11:45 - 12:33,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11, อาทิตย์ตกเวลา 18:08,

จันทร์ขึ้นเวลา 15:35, จันทร์ตกเวลา 3:30*, จันทร์ในราศีมังกรถึงเวลา 1:32*

27 กันยายน 2012:

วันพฤหัส, ศุกรทวาทศีถึงเวลา 9:28,

ธนิษฐะนักษัตรถึงเวลา 13:40, ธริติ โยคถึงเวลา 12:46,

พลวัตกรณะถึงเวลา 9:28, เกาลวะกรณะถึงเวลา 21:20,

ราหูกาล: 13:41 - 15:11, คุลิกากาล: 9:11 - 10:41, ยมกาล: 6:11 - 7:41,

วารจยะ: 21:03 - 22:41, ทุระมหูรตะ: 14:56 - 15:44, 15:44 - 16:31,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11, อาทิตย์ตกเวลา 18:07,

จันทร์ขึ้นเวลา 16:19, จันทร์ตกเวลา 4:23*, จันทร์ในราศีกุมภ์ (ตลอดวัน)

28 กันยายน 2012:

วันศุกร์, ศุกรตรโยทศีถึงเวลา 9:18,

ศตภิษัชนักษัตรถึงเวลา 14:14, ศูละ โยคถึงเวลา 11:35,

ไตติละกรณะถึงเวลา 9:18, คฤชะกรณะถึงเวลา 21:22,

ราหูกาล: 10:41 - 12:11, คุลิกากาล: 7:41 - 9:11, ยมกาล: 15:11 - 16:41,

วารจยะ: 20:55 - 22:35, ทุระมหูรตะ: 8:34 - 9:21, 12:32 - 13:20,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11, อาทิตย์ตกเวลา 18:06,

จันทร์ขึ้นเวลา 17:00, จันทร์ตกเวลา 5:13*, จันทร์ในราศีกุมภ์ (ตลอดวัน)

29 กันยายน 2012:

วันเสาร์, ศุกรจตุรทศีถึงเวลา 9:34,

บุรพภัทรบทนักษัตรถึงเวลา 15:15, คัณฑะ โยคถึงเวลา 10:45,

วานิชะกรณะถึงเวลา 9:34, วิษฏิกรณะถึงเวลา 21:53,

ราหูกาล: 9:11 - 10:41, คุลิกากาล: 6:11 - 7:41, ยมกาล: 13:41 - 15:11,

วารจยะ: 3:59* - 5:41*, ทุระมหูรตะ: 6:11 - 6:58, 6:58 - 7:46,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11, อาทิตย์ตกเวลา 18:06,

จันทร์ขึ้นเวลา 17:39, จันทร์ตกเวลา 6:02*, จันทร์ในราศีกุมภ์ถึงเวลา 8:57

30 กันยายน 2012: उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र  壁宿 จันทร์เสวยอุตราภัทรปทนักษัท-บูรณฤกษ์ ดาวเสาร์เป็นเจ้านักษัตร อาหิพุธยะ-เจ้าแห่งงู  เป็นเทพเจ้าประจำนักษัตร วันนี้ได้เกณฑ์ดิถีของภารตะ ชื่อ  ดิถีเพียรเป็นวัน ขึ้น 15 ค่ำ ปูรณดิถี  पूर्णा तिथि สรวรตะสิทธิโยค सर्वत सिद्धी योग สิทธาโยค सिद्ध योग

วันอาทิตย์, ปูรณิมาสยาถึงเวลา 10:19,

อุตรภัทรบทนักษัตรถึงเวลา 16:43, วฤทธิ โยคถึงเวลา 10:17,

ปะวะกรณะถึงเวลา 10:19, พลวัตกรณะถึงเวลา 22:53,

ราหูกาล: 16:41 - 18:11, คุลิกากาล: 15:11 - 16:41, ยมกาล: 12:11 - 13:41,

วารจยะ: 5:42* - 7:26*, ทุระมหูรตะ: 16:30 - 17:17,

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11, อาทิตย์ตกเวลา 18:05,

จันทร์ขึ้นเวลา 18:17, จันทร์ตกเวลา 6:51*, จันทร์ในราศีมีน (ตลอดวัน)