fbpx
พิมพ์
หมวด: เทศกาลฮินดู
จำนวนผู้อ่าน: 5467

2cb9415baa74059fc5f973d8689ad606

ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำเดือนภัทรบท หรือเรียกว่า วันภัทรบท ศุกละ เอกาทศี หรือ วันวามน เอกาทศี  หรือบางทีก็เรียกว่า วัน ชยันตี เอกทศี ตำนานมาจากอวตารของพระนารายณ์เรียกว่า วามนาวตาร - พระวิษณุอวตารเป็นพราหมณ์หลังค่อมชื่อวามนพราหมณ์ เพื่อปราบพยศของพญายักษ์มหาพลี เรื่องราวโดยละเอียดปรากฏอยู่ในคัมภีร์วามนปุราณะ  และวันนี้ก็จะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวฮินดูเรียกว่า จตุรมาสะ วรัต ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากในการบำเพ็ญกุศล

 

 

นอกจากนี้วันวามะนะเอกาทศี เป็นวันที่พระวิษณุตื่นจากบรรทม หลังจากที่หลับใหลไปในช่วงของวันสันยานะ เอกาทศี ในวันนี้ชาวฮินดูผู้ประพฤติตนอุทิศแด่พระกฤษณะ ก็จะถือพรตอดอาหารตลอดทั้งวัน และตื่นตลอดทั้งคืน เพื่อ สวดพระนามของพระวิษณุ จะเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น

673563d4d078b079e6eb53881655e16d