fbpx
พิมพ์
หมวด: โชยติษะศาสตร์
จำนวนผู้อ่าน: 5270

Haeuser Aequatorsystem1 E

นาฑิวฤตต์ Celestial Equator

เป็นแนวของเส้นศูนย์สูตรโลก ที่ขยายไปปรากฏบนทรงกลมท้องฟ้า เรียกว่า เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า ดังนั้นแนวของเส้นศูนย์สูตรโลก กับ แนวเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า จะเป็นแนวเดียวกัน