fbpx

Line ID: @astroneemo

  • 1 Astroneemo Newslide
  • 2 Astroneemo Newslide
  • 3 Astroneemo Newslide
  • 4 Astroneemo Newslide 2
  • 5 Astroneemo Newslide
  • 6 Astroneemo Newslide
  • 7 Astroneemo Newslide
  • 8 Astroneemo Newslide
  • 9 Astroneemo Newslide

ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

E7ec106b07e9b31bb10a932132a6534b

ท่านอาจารย์เรือตรี สัมฤทธิ์ เกลาเกลี้ยง

ประวัติชีวิต  “ผู้เขียน” (ท่านอาจารย์เขียนเล่าประวัติไว้ในหนังสือ ดวงดาวในโหราศาสตร์  เบญจมภาคี)


ลูก…………. ก้มกราบแนบฝ่าเท้าคุณ  บิดา, มารดา  ผู้ให้ลูกนิรันดร์  พระผู้ทรงวิทยาภูมิปัญญาล้ำเลิศปฐมปรม  บุพพาจารย์  “นิวาสานุสติญาณ” อันว่าด้วยปัญญา  ผู้รู้  ท่านคือ พระผู้ประทานพรอันนั้นแก่ลูกนี้แล้ว  ลูกขอให้ดวงวิญญาณของท่านทั้งสองสู่สัมปรายภพหล้า  ผาสุกนิรันตระกัปกัลป์  ด้วยเทอญ. (จากลูก)

ปฐมวัย;  ๑ - ๒๕  ปี  ชีวิตวัยนี้เป็นช่วงวัยการศึกษาแต่เยาว์วัย  คุณปู่พุกกะท่านส่งตัวไปศึกษาประเทศอินเดีย  แคว้นแคชเมียร์ลาฮอร์  สำนัก  “วะนะยาสะนะ” ศึกษาพระเวทเวทางค์ศาสตร์  ฝึกอบรม  สมาธิญาณ  (กัมมัฏฐาน)  สำรวมกายองค์เคนทรีย์ในพระเวทเวทางค์  จวบย่างเข้าวัยเข้าโรงเรียนในประเทศไทย  ท่านเข้าไปรับกลับบ้านศึกษาลำดับมานั้นทุกปี ๆ ช่วงปิดเทอมภาคปลาย  ข้าพเจ้าเดินทางไปประเทศอินเดีย – แคชเมียร์นมัสการครูอาจารย์ ณ.ที่นั่นศึกษาเพิ่มเติมนานาคัมภีร์  “รชตะภารณังคัมภีร์” (คัมภีร์โหราศาสตร์ภรตะ)  ตราบกระทั่งพระอาจารย์ท่านสิ้นชีวิต  สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๖  ข้าพเจ้าไม่ได้ศึกษาต่อสถาบันใด ๆ ศึกษาแต่วิชาโหราศาสตร์ที่หิมาลัย  กระทั่งอายุ  ๒๑  ปีช่วงต้นปี  กลับไทยมาทำการคัดเลือกทหารตามกฎหมายไทยเข้ารับใช้ชาติ  ๒  ปี  และสมัครต่อเนื่องลำดับมา  ระหว่างสังกัด ทร. ข้าพเจ้าฝากตัวเป็น  “ศิษย์เอก” ของท่านหม่อมแม่ มจ.หญิงจารุพัตรา อาภากร (พระธิดาเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์) นำหลักวิทยาสาขาโหราศาสตร์ออกแนะนำแก่บุคคลนานา  ประจำตัว  ฯพณฯ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่  ระยะนั้น

มัชฌิมาวัย; อายุ  ๒๕ - ๕๐  ปี  ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากมาย  สมรสกับคนรักชาวต่างชาติ  ตำแหน่งราชการก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ จาก  “จ่าตรี” เลื่อนขึ้น ๆ กระทั่งสอบผ่านเป็นนายทหาร  “ชั้นสัญญาบัตร” ยศเรือตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ข้าพเจ้าลาออกจากราชการเดินทางไปศึกษา       ต่างประเทศและนำเอาหลักวิชาสาขาโหราศาสตร์  แนะนำแก่นานาบุคคลทั้งคนไทย, ชาวต่างประเทศทั่วไป  ประจำตามโรงแรมต่าง ๆ ดังประจักษ์แจ้งแล้วนั้น

ปัจฉิมวัย;  อายุ  ๕๐ - ๗๕  ปี  ระยะนี้อายุของข้าพเจ้าวัย  ๕๘  ปี  นั่งเขียนตำราโหราศาสตร์ แนะนำแก่นานาบุคคลผู้ศรัทธาใคร่ศึกษาหาความรู้หลัก “วิชาโหราศาสตร์” ประสบการณ์นานมาของข้าพเจ้าผนวกนานาคัมภีร์ที่เล่าเรียนมานั้น  “เขียน” เสนอแก่เยาวชนรุ่นถัดไป  ฝากประดับไว้ในโลกา  เพื่อเป็นแนวทางศึกษาวิชาโหราศาสตร์

จุดมุ่งหมาย ;  เข็มมุ่ง  ปัจจุบันอายุของข้าพเจ้าก้าวเข้าสู่วัย  ๕๘  ปี  ระยะสมองปราดเปรื่องของวัยปรกติสามัญ  ข้าพเจ้าน้อมนำหลักสูตรนานาคัมภีร์ของปรมครูอาจารย์ผนวกประสบการณ์  “เขียน” วิชานี้ฝากถึงเยาวชนคนไทยทุกผู้ทุกนามผู้มีใจศรัทธาศึกษาศาสตร์นี้ได้    เล่าเรียนรู้  อย่างน้อยวิชานี้ก็ยังประโยชน์แจ้งบอกถึงคราวเคราะห์กรรมร้ายแรงได้หลีกได้เลี่ยงกรรมนั้น หนักเป็นเบา และอาจนำไปเป็นแนวทางเชื่อมโยงทางด้านการค้า, การครองเรือนประกอบผลชีวิตนานาสาระตามหลักวิทยาฟ้านี้  ประโยชน์สำหรับตัวของข้าพเจ้าไม่หวังผลใดตอบแทนค่าวิชา ขอแต่ท่านนักศึกษาได้รับผลและนำเอาไปปฏิบัติแนะนำทั้ง  ตัวเอง, ครอบครัวสมาชิกครัวเรือน  ผาสุก, ปลอดภัยร้าย ๆ ก็พอแล้ว  สำหรับข้าพเจ้า

ประวัติชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นไม่โลดโผนอันใดมากมายนัก  นอกจากการศึกษาเล่าเรียนแต่อดีตสมัยมาพอเป็นสังเขปอนุมาน  จะว่าเป็นคนเก่งคนฉลาดใดนั้นก็หามิได้  แค่เรียนรู้ไว้ติดตัวมาแต่อดีตเท่านั้นท่านทั้งหลาย  ข้าพเจ้าเชื่อเสมอว่าปัญญาของทุกคน ๆ เท่าเทียมกันแต่ทว่าโอกาสและวิริยะท่านใดมากกว่ากันเท่านั้นเองท่าน  ถ้าทุกท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องสำเร็จปริญญา  ไม่ต่างกันมากมายนักผลการดำเนินการนั้น ๆ ไม่จำเป็นว่าต้องคัดเลือก  “ชื่อ” มหาวิทยาลัยใด ๆ หากเราไม่สนใจศึกษาต่อให้  “ชื่อ” สถานที่สถาบันดังอุโฆษ ๆ  ก็เท่านั้นเองท่านเอย …………  สู้ว่าเราต้องรู้จักตัวเองดีกว่าใคร ๆ มารู้จักตัวเราอันนั้นต่างหากท่าน  อันว่าวิชานี้, วิชานั้น  ท่านใดเรียนได้เรียนดี  ตั้งใจมาก, ตั้งใจน้อย  คือผลของปัญญาอันนั้น  ข้าพเจ้า  ไม่มีโอกาสเพราะปฏิเสธโอกาสแต่เบื้องต้น  เพราะใจรักวิชาโหราศาสตร์  หวังผลศึกษาศาสตร์นี้เฉพาะแนวเดียวมาแต่ต้นแล้ว  “ใจรักศรัทธา” ไม่เคยแปรเปลี่ยนและในชีวิตนี้ไม่เคยหวัง  “ยิ่งใหญ่” ปริญญาใด ๆ ไม่อยู่ในทรรศนะของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าปฏิบัติตามใจรักและศรัทธาศึกษา  สมัยเยาว์ ๆ การศึกษาเล่าเรียนของข้าพเจ้าไม่แพ้ผู้อื่น ๆ  ง่ายดายนักหากมีการสอบแข่งขันประลองปัญญา ของแต่ละภาคการสอบไล่ “ชั้น” เพราะเราสอบตกไม่ได้ก็ต้องสอบดีเอาไว้ก่อนอื่นเป็นปรกติสามัญปรัชญานั้นแล้ว  ท่าน

ข้าพเจ้าใคร่ฝากใจถึงใจ  แด่มวลนักศึกษาวิชาโหราศาสตร์ทุกท่าน ๆ วิชานี้เรียน     ไม่ง่ายและไม่ยากมากมายนัก  ขอแต่ว่าท่านต้องตั้งใจศึกษาและค้นคว้า  ใจของท่านต้องศรัทธาก่อนอื่นท่านจึงจะเรียนดี, จำดี, จำได้สูตรนั้น ๆ  และนำไปใช้ปฏิบัติงานด้านพยากรณ์บุคคลทั่วไป.


สวัสดีโดย ผู้จัดการออนไลน์ 21 มีนาคม 2549 11:26 น.
C4e3e106fbcc28e9c5b2be2a78018886
ร.ต.สัมฤทธิ์ เกลาเกลี้ยง
C4e3e106fbcc28e9c5b2be2a78018886

"ร.ต.สัมฤทธิ์" อดีตพิเภกประจำตัวนายกฯ จรจัดเผย จากกรณีคนบ้าทุบท้าวมหาพรหมเอราวัณเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานั้น เป็นสัญญาณการเกิดลางร้ายของประเทศ โดยเฉพาะภายหลังเกิดเหตุผู้ลงมือก่อเหตุถูกรุมประชาทัณฑ์จนตายยิ่งตอกย้ำการ สังเวยด้วยเลือดบนสถานการณ์การเมืองอันคุกรุ่น ชี้ถ้านายกไม่ลาออก มีนองเลือดแน่นอน!!!

วันนี้ (21 มีนาคม) เวลาประมาณ 11.00 น. ร.ต.สัมฤทธิ์ เกลาเกลี้ยง รน. อดีตโหรประจำตัวนายกรัฐมนตรีรักษาการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ ถึงกรณีที่เมื่อประมาณ 01.00 น. ที่ผ่านมาได้มีชายวิกลจริตถือค้อนเข้าไปทุบรูปปั้นท้าวมหาพรหม บริเวณสี่แยกราชประสงค์จนรูปสักการะองค์ดังกล่าวแตกไม่มีชิ้นดีว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสัญญาณของลางร้าย

โดย ร.ต.สัมฤทธิ์ กล่าวฟันธงต่อไปอีกว่า การที่รูปเคารพสักการะของคนทั่วไป เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนถูกทำลายลงไปแบบนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณในทางไม่ต่อ เป็นนิมิตร้าย เป็นลางอัปมงคลของประเทศ ซึ่งให้สังเกตดูเอาว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดนี้ และท่ามกลางกระแสการเมืองอันปั่นป่วนเช่นนี้ ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงนายกรัฐมนตรีรักษาการด้วย และโดยเฉพาะการกระทำในครั้งนี้ผู้ก่อเหตุเป็นคนวิกลจริต แถมเมื่อลงมือแล้วก็ถูกรุมประชาทัณฑ์จนเสียชีวิต ถือเป็นสิ่งไม่เป็นมงคลยิ่ง เพราะเป็นการสังเวยด้วยเลือด เป็นสัญญาณบอกว่าหากนายกรัฐมนตรีไม่ลาออก จะต้องมีเหตุการณ์นองเลือดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน


อย่าง ไรก็ตามอดีตโหรประจำตัวผู้นำประเทศรายนี้กล่าวต่อไปว่า แม้จะมีการปั้นรูปท้าวมหาพรหมองค์ใหม่ขึ้นมา และมีการบวงสรวงอีกครั้ง ก็จะไม่สามารถเรียกความศรัทธาได้เท่าองค์ก่อนอีกแล้ว เนื่องจากความรักและความศรัทธา ตลอดจนความเชื่อบูชานั้น จำเป็นจะต้องอาศัยกาลเวลาเป็นเครื่องเพาะบ่ม ดังนั้นแม้จะสร้างหรือบูรณะขึ้นมาใหม่ คนก็จะรู้สึกว่าเป็นเพียงรูปจำลองขององค์จริงเท่านั้น