Line @astroneemo

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 7
 • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

หลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร) อาจารย์สอนโรงเรียนพลศึกษากลางคนแรก และอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระหว่างปี ๒๔๖๕-๒๔๗๗ (ท่านน่าจะเป็นครูผู้น้อยที่สวนฯก่อนปี ๒๔๖๕) ขณะนั้น N. Sutton (2458-2473) , พระปวโรฬารวิทยา (2473-2475) และ A.C. Churchill (2475-2481) เป็นอาจารย์ใหญ่ครับ

สาริกบุตร (Sarikaputra) เป็นนามสกุลพระราชทานลำดับที่ ๑๒๔๗ ในหลวง ร.๖ พระราชทานแก่ หลวงสินิทราช(อ่อน) ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อมาน่าจะรักษาการอธิการหอใหม่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ดู http://www.cmadong.com/corp/boydorm7.htm ] กับขุนวิศาลดรุณกร (อั้น) ผู้รั้งตำแหน่งธรรมการมณฑลนครไชยศรี เมื่อ 8/4/14 เนื่องด้วยทวดชื่อขุนพิทักษ์นาวา (ขุนทอง)

หลวงวิศาลดรุณกร เป็นศิษย์เอกของ ปรมาจารย์ พระไชยโชคชกชนะ (อ้น) ครูมวยมือเยี่ยมจังหวัดพระนคร เจ้ากรมทนายเลือกครูมวยและครูกระบี่กระบองผู้กระเดื่องนาม ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5
หนังสือที่แต่งโดย หลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)
"คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย" มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ [ในขณะที่อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นกัน มีชื่อเสียงเรื่อง อักขระเลขยันต์ คัมภีร์ไสยเวทย์ ตลอดจนพระกริ่งปวเรศ และปฏิทินโหราศาสตร์ตามแนวทางของท่านอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นปฏิทินที่ตรงกับปฏิทินดาราศาสตร์]

หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมทฤษฏีและคัมภีร์โหราศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์และละเอียด ที่สุด เหมาะสำหรับผู้ศึกษาจะสามารถค้นคว้ากลับไปหาตอนต้น รากเหง้าของศัพท์ต่างๆ และกลอุบายช่วยความจำ เล่าเป็นตำนาน ทำให้เข้าใจเชื่อมต่อกับตำรารุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนไปข้างหน้า แต่ไม่รู้ข้างหลัง หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้เป็นมาประวัติศาสตร์โหราศาสตร์ จะช่วยให้ท่านผู้สนใจสามารถปะติดปะต่อเหมือนได้ครูโหราฯ ช่วยกำกับชี้แนะให้สิ้นสงสัย
แต่ง/เรียบเรียง อั้น สาริกบุตร
รูปเล่ม 20 x 27 ซม.
ราคาประมาณ : 1699-1800/เล่มหนังสือเล่มนี้ได้ให้หลักการทำดวงพยากรณ์ รวมทั้งการทำดวงพิชัยสงครามอินทภาสบาทจันทร์ ตำราสุริยยาตร์และมานัตต์ สำหรับคนที่มีความรู้ก้าวไปข้างหน้า ก็จะได้เห็นผลในการค้นคว้าหลักเกี่ยวกับการทำนายจร (ปัจจุบันและอนาคต) ที่อยู่ในภาคนานาพยากรณ์อย่างพิสดาร ส่วนเรื่องมหาทักษาพยากรณ์ก็มีความละเอียดครบถ้วนอย่างมาก ทำให้การวิเคราะห์ดวงชะตาและเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รวบรวมวิธีบูชาดาวนพเคราะห์เพื่อสะเดาะเคราะห์แบบที่ทำกันมา แต่สมัยโบราณ ตำราเฉทตรียางศ์เกษตร คัมภีร์สารัมภ์ ที่เป็นหลักวิชาคำนวณการเกิดสุริยศราสและจันทรคราสในแบบที่โหรไทยเราใช้กัน มาแต่โบราณ รวมทั้งการทำสมผุสพระเคราะห์แต่ละดวงไว้อย่างละเอียดมาก ภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อหลักต่างๆ ดังนี้
ภาคที่ 1 พระสุริยยาตร์และมานัตต์
ภาคที่ 2 คัมภีร์สารัมภ์
ภาคที่ 3 ตำนานดาวฤกษ์
ภาคที่ 4 ตำนานนพเคราะห์ และเฉลิมไตรภพ
ภาคที่ 5 นานาพยากรณ์
ภาคที่ 6 นานาพยากรณ์ (อธิบายขยายความในทักษสังคหะต่อ)
ภาคที่ 7 นานาพยากรณ์ และการให้ฤกษ์
ภาคที่ 8 นานาพยากรณ์หมวดเบ็ดเสร็จ
ภาคที่ 9 มหาทักษาพยากรณ์และวิธีบูชาสะเดาะห์เคราะห์
ภาคที่ 10 พระเคราะห์เรือนนอก และยามกาลชะตา
ภาคที่ 11 คัมภีร์อสีติธาตุ
ภาคที่ 12 เฉทตรียางศ์เกษตร
ภาคที่ 13 พุทธศาสตราคมและนานาพยากรณ์ด้วยวิธีทำสมาธิให้เกิดขึ้น
ภาคที่ 14 ตำราบูชาเทวดานพเคราะห์ ตำนานพระปริตรและพระปริตร

ฯพณฯ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์สวนฯของ"ครูอั้น" (หลวงวิศาลดรุณกร) และได้ลิสต์ท่านเป็นครูคนแรกในรายนามของคณาจารย์โรงเรียนในอดีต ซึ่งมีพระคุณต่อชาวสวนฯ [หนังสือตำนานสวนกุหลาบ สวนกุหลาบวิทยาลัยใน ๑๒ ทศวรรษ หน้า ๓๓๔]

ถึงแม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลง สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป ระบบการศึกษาผิดแผกจากเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ ความรักความเอาใจใส่ของครูสวนฯที่มีต่อลูกศิษย์ จนเป็นที่เลื่องลือว่าศิษย์สวนกุหลาบฯดีได้ด้วยครูอาจารย์ ดังเนื้อเพลง "จากแดนสวนฯ" ซึ่งคำร้องและทำนองประพันธ์โดย คุณครู ทวี ชัยเจริญ ที่ว่า:

"...กอบเกื้อการุณ เปี่ยมเปรมพระคุณท่านเกื้อหนุนบุญผ่าน ศิษย์สวนฯดีมีด้วยอาจารย์ ผ่านพ้นปวงมาร ถูกผลาญพระคุณค้ำใจ... " (ฟังเพลงนี้ได้ที่ http://osknetwork.com/modules/streaming/mp3/Jark_Dan_Suan.wma )

"ครู"ทุกคนของสวนฯเป็นผู้ใฝ่ใจในความรักศิษย์ รักสถาบัน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง จึงเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดียิ่งเป็นแบบอย่างของปูชนียบุคคล ศิษย์เก่าทุกคนจึงชื่นชมและคอยช่วยเหลือครูอาจารย์ของพวกเขา แม้จะตกทุกข์ได้ยากพวกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ

สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรม คือ งานมุทิตาจิต นั่นเอง [ชมภาพงานปี ๔๘ ได้ที่ http://osknetwork.com/modules.php?name=News&file=read_article&sid=929&mode=&order=0&thold=0 ] นอกจากนี้ ครูอาจารย์สวนฯ มีความคิดก้าวหน้า และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเป็นปูชนียบุคคล ก็ได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมครูเก่าขึ้น นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมทั่วไปว่าถึงแม้เกษียณอายุราชการแล้วก็ยัง มีจิตใจรักโรงเรียนและเพื่อนพ้อง คอยร่วมกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน ร่วมกันเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่งของโรงเรียนสวนกุหลาบฯ

พวกเราชาวสวนกุหลาบฯจึงขอสรรเสริญความดีงามนี้และเป็นข้อพิสูจน์คุณค่าคำว่า "ครู"

ที่มา http://www.osknetwork.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2230


Home | อาศรมศรีจักรนารท พระเวทโหราศาสตร์

Line @astroneemo

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 7
 • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

หลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร) อาจารย์สอนโรงเรียนพลศึกษากลางคนแรก และอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระหว่างปี ๒๔๖๕-๒๔๗๗ (ท่านน่าจะเป็นครูผู้น้อยที่สวนฯก่อนปี ๒๔๖๕) ขณะนั้น N. Sutton (2458-2473) , พระปวโรฬารวิทยา (2473-2475) และ A.C. Churchill (2475-2481) เป็นอาจารย์ใหญ่ครับ

สาริกบุตร (Sarikaputra) เป็นนามสกุลพระราชทานลำดับที่ ๑๒๔๗ ในหลวง ร.๖ พระราชทานแก่ หลวงสินิทราช(อ่อน) ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อมาน่าจะรักษาการอธิการหอใหม่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ดู http://www.cmadong.com/corp/boydorm7.htm ] กับขุนวิศาลดรุณกร (อั้น) ผู้รั้งตำแหน่งธรรมการมณฑลนครไชยศรี เมื่อ 8/4/14 เนื่องด้วยทวดชื่อขุนพิทักษ์นาวา (ขุนทอง)

หลวงวิศาลดรุณกร เป็นศิษย์เอกของ ปรมาจารย์ พระไชยโชคชกชนะ (อ้น) ครูมวยมือเยี่ยมจังหวัดพระนคร เจ้ากรมทนายเลือกครูมวยและครูกระบี่กระบองผู้กระเดื่องนาม ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5
หนังสือที่แต่งโดย หลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)
"คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย" มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ [ในขณะที่อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นกัน มีชื่อเสียงเรื่อง อักขระเลขยันต์ คัมภีร์ไสยเวทย์ ตลอดจนพระกริ่งปวเรศ และปฏิทินโหราศาสตร์ตามแนวทางของท่านอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นปฏิทินที่ตรงกับปฏิทินดาราศาสตร์]

หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมทฤษฏีและคัมภีร์โหราศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์และละเอียด ที่สุด เหมาะสำหรับผู้ศึกษาจะสามารถค้นคว้ากลับไปหาตอนต้น รากเหง้าของศัพท์ต่างๆ และกลอุบายช่วยความจำ เล่าเป็นตำนาน ทำให้เข้าใจเชื่อมต่อกับตำรารุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนไปข้างหน้า แต่ไม่รู้ข้างหลัง หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้เป็นมาประวัติศาสตร์โหราศาสตร์ จะช่วยให้ท่านผู้สนใจสามารถปะติดปะต่อเหมือนได้ครูโหราฯ ช่วยกำกับชี้แนะให้สิ้นสงสัย
แต่ง/เรียบเรียง อั้น สาริกบุตร
รูปเล่ม 20 x 27 ซม.
ราคาประมาณ : 1699-1800/เล่มหนังสือเล่มนี้ได้ให้หลักการทำดวงพยากรณ์ รวมทั้งการทำดวงพิชัยสงครามอินทภาสบาทจันทร์ ตำราสุริยยาตร์และมานัตต์ สำหรับคนที่มีความรู้ก้าวไปข้างหน้า ก็จะได้เห็นผลในการค้นคว้าหลักเกี่ยวกับการทำนายจร (ปัจจุบันและอนาคต) ที่อยู่ในภาคนานาพยากรณ์อย่างพิสดาร ส่วนเรื่องมหาทักษาพยากรณ์ก็มีความละเอียดครบถ้วนอย่างมาก ทำให้การวิเคราะห์ดวงชะตาและเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รวบรวมวิธีบูชาดาวนพเคราะห์เพื่อสะเดาะเคราะห์แบบที่ทำกันมา แต่สมัยโบราณ ตำราเฉทตรียางศ์เกษตร คัมภีร์สารัมภ์ ที่เป็นหลักวิชาคำนวณการเกิดสุริยศราสและจันทรคราสในแบบที่โหรไทยเราใช้กัน มาแต่โบราณ รวมทั้งการทำสมผุสพระเคราะห์แต่ละดวงไว้อย่างละเอียดมาก ภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อหลักต่างๆ ดังนี้
ภาคที่ 1 พระสุริยยาตร์และมานัตต์
ภาคที่ 2 คัมภีร์สารัมภ์
ภาคที่ 3 ตำนานดาวฤกษ์
ภาคที่ 4 ตำนานนพเคราะห์ และเฉลิมไตรภพ
ภาคที่ 5 นานาพยากรณ์
ภาคที่ 6 นานาพยากรณ์ (อธิบายขยายความในทักษสังคหะต่อ)
ภาคที่ 7 นานาพยากรณ์ และการให้ฤกษ์
ภาคที่ 8 นานาพยากรณ์หมวดเบ็ดเสร็จ
ภาคที่ 9 มหาทักษาพยากรณ์และวิธีบูชาสะเดาะห์เคราะห์
ภาคที่ 10 พระเคราะห์เรือนนอก และยามกาลชะตา
ภาคที่ 11 คัมภีร์อสีติธาตุ
ภาคที่ 12 เฉทตรียางศ์เกษตร
ภาคที่ 13 พุทธศาสตราคมและนานาพยากรณ์ด้วยวิธีทำสมาธิให้เกิดขึ้น
ภาคที่ 14 ตำราบูชาเทวดานพเคราะห์ ตำนานพระปริตรและพระปริตร

ฯพณฯ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์สวนฯของ"ครูอั้น" (หลวงวิศาลดรุณกร) และได้ลิสต์ท่านเป็นครูคนแรกในรายนามของคณาจารย์โรงเรียนในอดีต ซึ่งมีพระคุณต่อชาวสวนฯ [หนังสือตำนานสวนกุหลาบ สวนกุหลาบวิทยาลัยใน ๑๒ ทศวรรษ หน้า ๓๓๔]

ถึงแม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลง สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป ระบบการศึกษาผิดแผกจากเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ ความรักความเอาใจใส่ของครูสวนฯที่มีต่อลูกศิษย์ จนเป็นที่เลื่องลือว่าศิษย์สวนกุหลาบฯดีได้ด้วยครูอาจารย์ ดังเนื้อเพลง "จากแดนสวนฯ" ซึ่งคำร้องและทำนองประพันธ์โดย คุณครู ทวี ชัยเจริญ ที่ว่า:

"...กอบเกื้อการุณ เปี่ยมเปรมพระคุณท่านเกื้อหนุนบุญผ่าน ศิษย์สวนฯดีมีด้วยอาจารย์ ผ่านพ้นปวงมาร ถูกผลาญพระคุณค้ำใจ... " (ฟังเพลงนี้ได้ที่ http://osknetwork.com/modules/streaming/mp3/Jark_Dan_Suan.wma )

"ครู"ทุกคนของสวนฯเป็นผู้ใฝ่ใจในความรักศิษย์ รักสถาบัน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง จึงเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดียิ่งเป็นแบบอย่างของปูชนียบุคคล ศิษย์เก่าทุกคนจึงชื่นชมและคอยช่วยเหลือครูอาจารย์ของพวกเขา แม้จะตกทุกข์ได้ยากพวกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ

สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรม คือ งานมุทิตาจิต นั่นเอง [ชมภาพงานปี ๔๘ ได้ที่ http://osknetwork.com/modules.php?name=News&file=read_article&sid=929&mode=&order=0&thold=0 ] นอกจากนี้ ครูอาจารย์สวนฯ มีความคิดก้าวหน้า และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเป็นปูชนียบุคคล ก็ได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมครูเก่าขึ้น นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมทั่วไปว่าถึงแม้เกษียณอายุราชการแล้วก็ยัง มีจิตใจรักโรงเรียนและเพื่อนพ้อง คอยร่วมกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน ร่วมกันเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่งของโรงเรียนสวนกุหลาบฯ

พวกเราชาวสวนกุหลาบฯจึงขอสรรเสริญความดีงามนี้และเป็นข้อพิสูจน์คุณค่าคำว่า "ครู"

ที่มา http://www.osknetwork.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2230