fbpx

ติดต่อสอบถามกรุณาแอด Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOy9+08bV/7/nz8DqQ6bI3umOb4gDVN/ImMIprhcAluDlwKJUsiF0DRODYSoKwK7oWqzalgnpCgJ7CpZlKzeSgB3m7y5CBBKGiLRKIsgyb7r5s0uFslbXSdiEctmI1fku53vD8/x8fjC3dzajo6c8WDsE/w4r3m+Xud1XmeL5Bv6qS2ybdkMB5nvoPP+dLHH60Y+Ju+zBkf4X2fdGdpELYZExuqtor45pYQQiscIAGjYpSivmPtldN4r8xwrGWcLdnieI/yvs+4MbaK2JHwjL+IKpavI+hbZulMFrVR5QgmJp4u1zVHBmmN4LPPdlncs/q3C/zrrztAmaquKaawOErTMjHlKVCqGSpAVXIz+GHiZ4jqNeCVlb6u4GKd4Ghf6nlGvh74m4k0W6Od87xb3E+6rjXsUixLtp0aOM3LcsnheuAMy1gHo2RWF1Yti/EOvhP/yQq9f4IihmFnSu4X/ddadoU3UFsPx/FegZCglFiPfksevFO1oH0SU1j0KF9GuReMpnvLRx0e0K6tN/LLfLfyPte4MbaI2D3ORijzyCkQzzu16zei7hmXAveABGObR7mGoLFKgBy8K890ZVngspjM/uarrjztDbZ7rQBBXTlo048cyV8NtJVG1u4KWRZn3OW4CK/NTF/fJS3jDhY/wv866M7SJWgyhPJPG3SkSLcbY6BnlEQRCGYiEp6ikZS7PL3CyeFeVLsZxjHi3KE6q8jWExJG4ufr2k6u6oXGPNDMtefzouwa7XrPs95zns0Ij7uFaYJFx97l/FOVYVe2+kcTMm29Kb7657iBucNyVIG7ZsoVSMlxldRcmugsTV/ieUT+FKZa5gzMLMxM2LOZCfynwxUzMrGtkZvPivsSex4pIA+GGq6ww8LF6T3aQKJSHoLJ46x7508X7tct4zWr8bvhfJwaswMBvIuhZh5fY7QU5W+R1I8e15PEnLZrRdw0x91YZIZQ9KIx6ZIRxkZCtJPi9+F9ZfMfW3FVV4r5ce7k+lCufLuUdYkWkmMCftGgqUzSj7xoO7FDH6m1xkCiRGRIXFwHCXD5fkCRKSbinGOaVUsVj8B3m8UQXPas6z/X5X7lqrmqYjdyMBn6JvxUrIo0cd9KiKTFwd4rEk5aleavxdIFgTijpUXK6wkLvi/c+VyxIlvkG6z2rGsbKZrHuK2M95rgjFhmruVV2EEVkJjIpcjHYBSMzES+MMnoWTd6ihMqi326d4u6R1n3jE7/cHsaKSGj3yhRNSx6/1OBMlK8w4gVzsB7dos9p3ReKzCyVvGUf6x2I3HR8x4L1GOJu12u6Du88k8YtA/cFD6JUMkJ0V3UReC0cmVlCUHM5UctFveGCR/hfZ/nERCV+g6O/MgcjVkQe2KFGIPJOkfi0qUxMiKWekWkIw3VJCcCRPCl8zbDZ1nB3NnQmNS7i16O/ckO7qvNQvvFxX8ELYkVkZYpm/FjmnSJx9F3Dd/c+iW0qAVHImNCcmYWFTejFSNEf9WWLOmLoqq6HmImEfhUiM5Hf5eqyvra4uwsTR981fD91I7Z6hiGxyMV7YSCFRuVp9CGyLPjWXsmQ2Fv3VbDrK+rbJsG9JY/vOrzzaVPZd/c+mWmrjdU7b4mYVY0WdoxqtsNt6IJwL167zzvLu/CxrrOqUcOOm8JnXYySmfceFUMiM3g5MjN+LBOxyFhNr8qAUcZZOJZzR2xCqAx72eLD83Mdy5jKnec1a+KqLhhi38jcz0XzomfKYoIjjv0WY9fhncNV1qdNZUSIZR4Bmc+aRoEkmnUPieTM9fuLiWYu/PGr9ls4wv86y+dmeT9d9xZ1MnhxfY4hlBYjP9NWCzET27QZRshC2j3qYAhxcBcjXVYV9JW/VfhfZ/352zwthlBSSr6798nTprLhKmsM33ZLlJyZMFBpBPHKl0W+Zk7UlhR3V3zQko9F3aTmOML/OuvO0CZqMYRSTOChZLoO74zh226JslY1BI/Qaaaowcqog0RJ2MIBysgj5jeBNZxm+rG2GEJZmaK5fdY5XGX9fupGrNY0EUK3BFbEBohXGnIaQTMNPaHKKwEtpHxNCPTKcbI4+GJj3ddbzGxkpb5RcUceQUse/929T2Jr4GWwghDS+bGO2igRIq6Q0N9SwrcwgTHU7kt6w/C/TmxwXx3iY9O9DYl7iYE7adHcFIXxY5nfvKWN4TuTkMgMpRQz+dGxJvP9iOqoQOLCTDtVXgm5TghRZA3EKS5GrrxefIIAHum8P13bpdmrZt1j072NhDshdF9+7tOmsstmrj9h29jPTXffSPjmLe1pQwwWeZCQgMycdlpHhWgvEEjglbiiuD7neAi8hn3ifGY3Vgb+BytmYtO9DYO7jgrStKfEwNVpubtvJHxdnFyhU1/Ra/oTtvUnbFt2ODJCbRNm15UQg91I+tmPQqEXCFVCHzl4It+HREDPnhLFfSAGfLMrC5bejhHuYfNNq7OmKQb9nP+/sLZx9zotd9qgrtCpm7XqEgNXSEizVn1Frxn7uemKXnNlcQ4rvuvAiRLrEMutY7BSpZGWaVZSS+WLwRdEte40/ESIdpEhHo5ozLX7Io8V4z7PUqbIpysGXYq5jY8K9yrjrqNChU59ITP1QmZqISECoZUpmv6EbX22gmatesgqQtKYohfOpuxrC0U8ABZV2OzQ8wjzLCgGgPw0FHcainuYaSfKp3OJJRL+Mkb7PDNc8/2ARnu6yPGzYtyjwr0KuQOsbzHGPSrfi+v5snEvVW+t03KFhJQYOAPhMnj+g21bR6uPVOjUDwuK+xO2ffOW9pu3tCWGBWoCKxWL0h8NkeNUYXGpEKSWCkrjHYo7VXA/j3Qh4domLoo0iosjoScKSmU3l8Th6UrWZYc+nctbjSnuS8TlR4s7WK/Qqe16TQbPFxLysKAYdn3IKs601QL3SIeVEKo8j6ZYAggqbLkuKGCUxlvQ0aA5x4mOhjwNOwkVPxHiPvxWENUlCLsVRBroRZnpqAZ+MUfscI+aBhxr1uc5Xynu8zyNKe6UECj1DJ4H63BVr+g1wP1JzdEnRcnfvKW9+0ZCGOvsy8XTsKBK0GZHaBhc0QUewXoyv0MJfUK8SdQmmVRGQoVk3mpSGSkRRG1SQryJvUaJPhsANMpgiIR7/sAOiZA6q3KsGPdI7buaSmYtcF+0zzoP04QKc/0IiLPHZq26Tstd0WtGq49c0WueNpVNNDb49rz5zVvam2L4mzCNrhTrgB4QU6XNpgpbSwXGLiM4mbcylHExmd+BdzCpjKI2iRIhmd9hUhl1VFD+Is7lAWAwYajQcO6VjYayLkSAThbP+rJNeyxwj0r/UmzkkliP5GyZPVywLa5jyzgKCSkkxMhxOKnTcs1adYVO/aTm6NjPTTNttU+Kksd+bhr7uYmEuKRBvomCb6UKx3WlPWaGHBQypmHFs3kjQzyZ35HM78jmjcn8joR4Uy6XIRCKi7jCxoBJZcQYYO/G3oRBH8F6uPLRRQtrRkOXznG+TOJjivtyQxzr35Yu3JeNu12vAeh2veb9n229ote8/7OtzVoZ9yc1R5/UHPXtebNOG+KnMouuEDAy9CGymzMx08sMcDJvxVOGL1oul8FoBsHQMNm8MZfLMKmMeAF7GaPcpDKiYZwkxJtMKiNjPUz5RFr6iFgnJYTGEUzQUsI81wDHS9qYCY+r76rORUmso++ry/rq4w7QIdxh1y9kpg5ZRUyp+va8+aTm6DdvaY0cB8cUX7pSpusUclzW0JyJcSZqk5TKBJQziaJkPZfLANnJ/I693K5cLqNYm4Tr+JHyIl4ZQN/KhgF7xIcytcOIZ45BNOlPQ9XOXGo+xIhvJDGzGdsa4s7c01L11gqdukKn/mDb1it6zWmDGgkzM221vj1vXjZzLHYRT/mocXQGfUK8SemJMoEOrHHCNAzoBLvgWPm4l9sVdlKsTWLQ40Q5KjAkgDsbS/gs9unoGLvnyB0Ogr6guI9U+eHHOomZTdoi/dTl4h7lDxp67LcY3//Z1hIDd54QpA9cIuS0QV1IyGlDUM8YCMfUC8UXShXT+MqQOSdbU6UtT+atzGzjKV7AGMUL9nK70BjfeMpO0A5Tq/Jp2DBgYyDwiVa8v1IpMTdX1CYx666joSInZLp3vrjNSgI3P2LcV+yzLtW0FxJyUxSateoPtm2t0KlL1Vvf/9nWOi2Hp5cI8RUKT2qOfl2cHLDohBDKrDsNYMGi6YwhaGimYRRiw6qUK2F8VxnsaGC6XL/nMLWiMbKBddhIOEyteAe8CRtCAbVjZYqIdQZeAbyIhHgTo3xuv3au0E34saTg5SbDPZb9XLFHsSTWjRwH1jGlWqNSnTaokTNTp+XwOH4s80lRcoVOHSrTiYw4Dcp01phQhh0VtUmgjSlvZneBtZLaRvH9RvF9Bj3aYWpVDgNm3fEjdgU2HoOEfUSYylfiDtaZsWfQB9GPEwgR4uTzAOtxQe7lFOK4CLAXnf27arOqq8b6uvdh2bifNqiHrOKbKtWWLVsQkxEINXKcKRCLHLKKvj1vTjQ2uK2JYXdz5fx/WKRc6ZgyCwrU9nK7lO4mw5dZ6CqDPRJ3tEbx/U8NWVF/hF9k3FcZ7EpZjw9VqiaFsg+aeTarBfojrHuYoCdKY6/gPbrzurbWfYPHYdYJ9wqdms6h7Ou0HPJkThvUkuf+TZGF1cPDL8qwejJvZUJZqcuZVoHkgNg4TK2MbIgWMM0aQz/k4s7ySPqV5p/dBNhJuX4P6wAbA8rGRJfykXAmwgWg55gjS+cW9OEqZs3FzKrl/W7YtiTcox6KUCMlhFbo1LN3O4asIiEUokUpYwJW3MpOmFBWggXgirVJOGE4guYm26mLrR1mW5XZVpWjC4G7zXbun/cf/edv3/q9HsmDdn928Nbs4K3J9ut9n7WfS6lrFN8v1+9p634UcC0IIZTp/jAJBJ0T5jNglMLMByatrEykBXCPTM4Ju90tx7THDnflTOqPAPRY4c6gRxCmQqee6W0bsoo6ZeyFynHrQATGClDCrGa5fg/4bhTfh5UNs8Rg+uWLV3ttzkAUnxBCPjVkdf/i95Nj30p+SfJL0vMpyTsieUcY6zO9bTO9bZPt18evnbpxovYdx4ejf35AlZutEhJm3VkHwmI+oSLHGohaWpVmXjb24ZHKSDNP5lA4a2Pdw7hfK7Y2Ee6RiTTyVyV/X7RCp55obPjmLa0yjs6mkIBIWPSDqRdGGzPnzLoz3PfanOkFuxXfPqWUXGztkPxS8PAFjPrdDgY6w32y/XpXo8vlcBBCZEvMmQih6IDSuis9Y0C/R1+Ep+y+xHzrMG0TTc2HxOPX27qvJutrgfWyer5U3Bni7CRsISkyZ74uTmbSBQlYCK6zqAu4Z3M9IAlwA/cwpxPKu1F8n+Wp44in/NNn/5KUh+c+pAvIHr92CsTP3u2YvdsxNdyDp12NrvP1zdt1WQdqW+o/bjXbqigRlG6A0klQGnum7NmgZf8jptCSeWuojo86D7XMYHzscN/UGmZZGmx5uCu5D7HuVChVb0Uskml0fP3M7LEgo5KYsDi60uMMcz0DX7osu9MLdkuSX3r1QvJ5JZ8HumX82im0yfbrk+3XAfrs4K3Zx53QNrgy2X69sqK6/uPWe56pvTYncMegUjq+VQZ71c5y5d2G9ZYpeCbP2Dkz8BFqfh4pv5a4b2rW1w93Zt0RXy8xcF8XJz8sKFaGL5jABet79EUAHSdMJICnML7DmkllVHz1tL/DLU17mXqZbL8+cPXMRGPDRGNDdNYfdzLoZ3rbxgd7zLaq7WY7UZj2sGhP2H0GXYWbkctl2HUFe7lddl2B0tizJuv4CNzZBFxErOYn3Ffzv7BC1vGdyRNJRCCElhi4Ias4fiwzNKAetIJwSffoi5J5a7h62VkOwhA/abd8hMdrb5V+kfZpu+WjdstHX6R9eqC2Rc43pMLUcI/k80qe+9LzqX/efwRP9MaJWph2WcMM3pp93Cl57s/e7Ri4esbIcbfPOgH9ZPt1lWGX2VZFCKky2PGJjeL751Lq0AfWKzYOmaRRxiuZK6JkPUdnh5bj4kxza5slG/hY4D4/KJtlJKwJ7iTa6juWF1BICFYzKadImWlnuIeAvrM8ql0H3+yEPaUGU8C4C1PDPZLn/tRwz7783NKD9oGrZ7oaXbfPOsG6EvfZwVsuh4NLMW832w/UtuDiTG9bPOUJobqcIkoIw52NLmV/lAMAjxi3e7ldOTp7Mm+16woY9Lgi23gl5RxTOCE6PpT1+ciPEe7zsLIpQpPLWuERSfPii8OE+6lUIITa9Zq7byQ8qTmKfFqlqGUCBqDIYn1nOcKOStaVlIfh/kXapzWH8lkNVGA9Ndyz1+YUtUnbzXaXwzHR2BBk/XGn5Lkvee73fdY+0N87840nGKN83Dk7eIsQQomgMuwihH6R9umAtaHd8hEeWU+YsWdhezyigXi42nv0RXv0RTk6O9BP5q1J+jxZx3OKqSg5Qk8jLP1aiplIPmI95RSbrs6D+Mr6s9SDhK7YoETI4Hm3NbGpLDubN4YpGeaVujKdICNMITCkIim/9lYpA9Fsq2JLJW6fdY4P9kie+7fPOl0OB9MwTMlInvuSzxsSuvF5lJFKQogup2i72U4IxXAasDZ8mfc7nCuhV9p4Je5MxLOndl0BWriIV+CuSKIMqwy1NrjPZSBjZ9e3rEaRGWXnfUvWMxH4LqHuV6hdl0MQyfwOtzXR5XAUK6JyYD1HZ4eBR6BDFjMKZRxJORBXPv0y73d7bU520685lD/T2zY7eGu/xVhzKB9KBsHHyfbrs487pedTkiRJvhHJNyJNe6Vpz+zjTmbdZ3rbiGDarsvarsvabrZn88YBa8PQ2y1Db7cMWBsGrA1KnwF9kyUN3Iyd5fgvgPWqneWw7nv0RXBek/R5wbikwrpHJlEGiF8z674mbRW7FwvcF0m58jxYyI4KhFDgPjt46zANBuZYzDFHZ4eAkVvAQ2VKBqadWfRI035816+U1dz3W4zjgz0DV8/0fdY+09t240QtjHpXo6uzunz82ilp2iu9fIY4zOzdDsk7xOQNXNU4QnQ5RdRgOlDbQoiAETVU+Mehwj9+mfc7QN9tP9dtP4e+MevuynSyPoP7cyl1uGXh3gX5nqTPy+UyQmZbOVMw3YBGipkFoN+UuMe4n8tdTr4M3BnoJLAeT5ntKBDqtiZKHs9halXqdTyCBmYdlSfnUupgQSEkwhqwG7A2BCbnZdx1VJga7qnLsuy3GC1Gvqks+/ZZJ7jfbzF2Nbok75D06sXs3Q6Xw1GXZdmXn+tyOG6fdcLBddUfD1BG99qchNAv8373RdqnD/ZcHSr849DbLV/m/a7bfu6LtE+ZmWe4g3KchNymAi4s819h47frshjuXFx4GF6hZxYgftPgvor9jN1qpiUSHyJmqMFkUhnd1sRX3rFPDVmw7rjR23UFgB5AKMOOeIRoPpdSN/R2S5hqZ7h/kfZpAARKKRm4euZ1I4+wjGhJ4lLMhJD0gt2lB+0l6Vn7LUZgLflG/N6Rgf7e/g73QH+v3+tBUg1GRd9n7USgcYTEEUqJ8PDtP3yZ97uht1se7LmKE3CP7gF9jFKlqpH/UwFtA1WDuxmEDYKSUDWURJ91ooSQOBpSX3vtqoitGvFhJ7FhfbnVE5YINytcSoJhmWAVOzlrgOEOsc5wxyNjHdYRHuq5lLpu+zmmWMIke7vlo4dv/wHDIJfLYHZOTOAzzKbxwZ6+z9rP1ze7HA6Xw9HttO/Lz7UY+QyzaeDqmdnHnQjMz97t8PtGJO+QPPH0uHOy/brfOzLZfh01mI7v+tWjws+HCv/48O0/QMwMvd3yqPBz6HjId9h+dBgnsPdh1h1XwHrVzvIcnT1HZ1dad0UaWaR1X8DAbxrcV5H15RK/VHMurz2V449BJcNC7KI26UJmquS532crQCgGdh244+tHY2IGZpKpBYhmZUwQ7uPDt/+Ak+26LGAhJvAl6Vnj107JIZfnUzdO1O7Lz80wmzLMJkw2wboDd8h3FpKf6W2TfN7xwZ5HhZ8/2HP1r3v++1Hh53/d898P9lx9VPj5Y0c3rgP9bvu57l/8Hiftlo/abOcY7k22UxgA51Lqju/6Ff5H+C+zQZ6kz4O2IZxJ1CaFBCWjr/f7QeAe9Vgp61H5XlxYKRLouUDfEhFoD9ZtpHJxGDimFzJTZwdv9dkKEH7GFw/Q9+iLlJJXGWVvs52DgYdZBdlMsrNoCSzuw7f/8GDP1ZL0rAyzabL9ut/nkV69kJ5P+b2eprJsqHa4rXIysM/LcGdtsv265B3x93hAuRL3obdb/rrnvx87upmxhwv7YM/V7l/8/ou0TwH9uZS6Npt8ci6lrsl2ig1mJt8jRXxCvClo6YM5BSyBbC21++oEIldlHEa16HP9X5Y4AueCnpBgrq+yoh3yBRBiP5PGjV87NWQVQTnzUAEBAhoABXYRQQ9Ic5CEkAgeAbqy/XXPfz98+w+PCj9vsp3KMJsQa7991tlZXe5yOOCk1hzKdzkcM221kuf++LVTks8jx+A9wYj7ZPt16fmUv8fjfa/vsaMbzfteH4w6M/BoX+b97su832EAzIU7G8lK3JlpZ7iHua2gPLRO03ySJqa4+yLcvtgyGkPWlzckVoA7g15JPAmsWmJ65kwaN9HY8HVxslK1M7PH5pIASrvlI+AOLxDeIcQMcxOhZGDR8fio8HPve31DhX/MMJsQc6zLstQcykdyWFNZNsIvcujdOyJ57s/0ts0+7pQkSZr2zz7ulHH3jfz9t3/yvtfHrDsQHyr844M9V9kYkLtR+EecIy4JPYP/BdMzTMngPw7K8YgTxvp2XdYcWcFUUUQ7irf6o8Q9Rm15uMPwKKOQyIWC6arTck9qjj4sKGbfOkLR8OTYfZ9p3+5f/B6OIMQM7OiXeb9jYh18A3Tl+WNHdzK/A0Z9v8V440TtZPv1icaGffm5ndXlA1fPILL+yjsG4iXPfUmSEIbHj2bvdjxxfqk06ngK7jGicP2xoxsfjdAkHtts57p/8Xv22GY7d3zXr1gYnnmrwD09tThJnxcelAyKmci8sbXR7j/hPjfoAdxD9pOB+8WKTVemaJ7UHB2tPoIbOsOdWXcmA/AIWx4U7oV/RDyENQDHjDrEjPe9vifOLzPMJuiWYm0SEJ9obHA5HE1l2d1O+2j1kdHqI7KNZ4diSnV28BacVOgZvOcT55cQ7sxbRYPJl4M2hX/8Mu938DcAOtNmcsRpZzmbbWWJNMxhncNbXVQy8Krh/iNYpr1coy6zLi9IDUQb4K1iA48nNUdZIjiba2RzTMACeoDN43T/4veAG5oBopnFTOBHMuHh++XIP379oMl2qi7LAuvucji6Gl1Iec/mjXVZFpb1Lg0/multk7DCb9oreUdmB29JHs/UcA8z6iAeuDMDz6AffK8dIgfxGVnV/OL3cgtAz4IzwXxJmxN+KsM9SZ/H9Ey0ipOrivsKSnBtuLaaKWLh+Y+KyIxSuOdyGSUGbvxY5pOao8oQpNK6Q7vDZ2UZKRDumMBn+gGIgzlQ/sT5JQbAE+eX//j1g8n26xlmU1NZdobZVJdlAe63zzqRPzPR2DA+2CM9n5Jz4oF7YN2TJEnS8CNYbu97fTDtvl+OMOJxhQl6xr0cmgxQrmTdlelkYXg2ucb8VCZmmHWIyKJZ41nVTa1k1irfPYx7RZFHazJvxYKmicYG5Uwqw53l07LZJRZxV3qrTL3gkYkK73t9TH48cX452X69WJuEiOR+i7Gzunyy/XpndTmyCaDOJe+I5BuR8yJfvZCmvZJvZPZuh/TymeTxQDgB8X/8+gFw9/1yBJYeJ2gYA0OFf4SlH3yvXWnamZKBdWdCDgtZYN2VrqpiVXiYcCdxhCqrY6/mNsKbEfeo6msVcA8LRCq33FCuQ8WCponGBnzlSIFkEToGOhR8GO7tlo+UuCMmA0MLb9L7Xh+EO9qNE7UZZhNSBkrSs2oO5Y9fO4XpVXiukue+NO2XfB7p5bOAafdK3hEs05aeT+G+8Y9fP1CadpDNVA1zYWHXcedhYgb2nhHPZlUxn4pHhjtzVSnDnaWLrYOrutlxX+LvLs+oz2Pd7boCLGia6W2rMthZ6J3hziaY8AgxoFTwmM1hIUhYdGhrCBtAj/bY0e3KdFbtLM8wm+x6TUl6FqKQTWXZ8jSTd0jyeeT1rHj0Ds0O3vr7b/+E8YDbBWMdBh5tpmEMg0Gp6R87ugffa2e4YwBEWnc8smkHgI4M+JCwTHhwZgElE1PcN6mID8N9Kd1eqmln3wciM+AeUUiUkcnR2bGgaXbwFrPuyri7UszAEMK6d9vPNYrvd9vPMekCHa+kDegzY+99r+/5b/7y/Dd/wWRnSXpW6UE7AvAuhwMJwLODtyTvULB57iNbBuOH2XJm15//5i/Kc4Y4M/ZsNgpiBtqm+xe/V6YSBDOCFD4rGptYjVAyi13hEQvcNzjQ83d7BcNy8bhvmWO1XrC8Pxe07sgBrjLY2UQ6m0xVqnbwjbg78n5h2mV38O0WyAYGNwu6M0BnGsZ8vxyBeW6yner7rP3GiVqwzohXJslgdunvv/0T3gH2G7YcAwDjh5l5RnnYU9h4Je5ssolFZgD68V2/Yqwz3FlMRumnLjIHOHbWfbO3qGkzMcU9lPvAzVchZnK5jAye70/YJnnuA3e2jpNZd1emk4UyEL3+Iu1TzFYiRwWqnU02sUA4wiOw8TLuLU+B+9h5T1eja6a37fZZ540TtZ3V5Z3V5QjOyAv5Bm9hpmlquAfUMrIR02Q047rvlyPPf/MXdmMJs/TwVuGnhgl3/L+U+cAQ7krcI+y6IiwTRwlKY89R83oz4b5a3ZvLzK8O7qEiPrgnHqr4ZvPGm6IA3FnQPbiCKaBn2i0fuTKdTKmzpBTIGGXCDAQMRA5sPJPXDFks0vvn/Ucw6mBddieTD/EAACAASURBVFU996XnU5LPg+nVqeGeyfbr/h4P0y3srQA0u/78N39RRidBP8MdCgoNrCNFTDnZBOvOkgiUeZFBykNqE4Qoxk1v3WPcvUgBs/qL97YoU94JUW47Iwb2ArgpCq+8Y43i+8XaJBZ6V4ZlWNDdlelkaWEs1s6IZ2KGTXYy6fKPXz+YaRibaXn6/Dd/8fd4JL8kvXoh+SWUmoFdn+ltkzz3/QhB+rySzzv7uFMafvRyesrv8/TZCmC8//HrB5A0wB3ozzSMYQAo9b0yiwaJA0y4MwOPE+atwroz3MPFTHj273ygrwLum0vBzx+CjHW+uxL3iExgeTtIVH7EctULmamsThgqybAlniw4I6fN2M+hIcwHJxW4g3gWEwSaENkzLU/lvIBpP/LdB66egfHuanRBtc8O3pK8I9KrF1PDPbODt16+eCVJfv+0B1tKTTQ2lKRnMcSZdWe4w6IjFOP75QhOBt9rZ8FHZdyd2Xhl9J0t72CmXZ5mCi8qpiySusYJwOvO8ZJ6Oxflq4k7s+0Bn1UggW1n2Ops4M4SgJmBx9QjHlkAHgs7wgw8BAxwh6QB7v4ej7Lir3z4pZlvPDDtKIgH1T5+7VRXo0t6PiVJfkny+6e9dVkWsF5zKJ9LMetyijLMJqVMx1hij0zTYzww6FlmmDJnBoFRZt2RKKYMusO6K9ezLzIms/rWfYOjHxmCDHtcRdyVFWaE0DVNO26KwuzdjmtvleYGdnUMUfBYn7qznJWygMmHpIFUgF0ffK+dJRHAvv5j7MXTZ/+Kwjrkisfz7Zinq9HV1egaH+zxez01h/JvnKiVpv0y694RtzXxEiGj1UdKD9p1OUVEEFBnhksxcynmNtu5sfOeIO4NY0yyM00fMqtqP9f9i99Dw8BJZT6rMgTJ7DoLuiuyBpQZBGtp3TdRrN0XEWX3RWibFeAe5c86N/HMtKPODIoRzPS2ua2JrORGSIk8BfTIF2fLmpjnyh6B2th5jzQdqOEeFfZXL/7+2z9NNDY8LCie6W0buHpmfLBH8ni6Gl0vp6ckyS/5PF2Hd17Ra26KwkxvG1jX5RSJliRdThFsPJdixhLvzupypY0Pi7srxQyz6ywBWDm3iigk7HqSPo+tbwydSVVGIdfSum+uKVUl00sPQc6P+4JHpHZXpBLsuGzmJtuvB5ar7mCbc0DAMO3OIpIsoYCpdjwCMuA9Pfnv6cl/v3zxKljQ3S89ffavx2PPH489f/nileTz/v23f0KqfZ+tAPkz/mmv9PLZ7bPOm6JwRa+5otc8bSpLL9gN1mHauRQzEUxEMKGCJBFMuNhkO+Xv8cy0PEU3YPWBO8LtLG1Gqd1h4FniO8uTU67ODs6qhuzMumaRmUg+Njjukb1VGvtFE79s3BGUDFr3wC4d2K7jspmbaGwYsoqsfphdV8AkDau9wYIzLGcGyya67ecA0z/GXjBT/vLFq5cvXt36aswvSY/HnvslCarmnmfq1ldjkuSfaGz4+2//NPrnB6PVRx4WFE+2X9flFF1s7XA5HAD9EiHNWvVlMzdw9UxaThrUCzPtMvdUoAYTtE16wW4uxexyOObBHcQPvtfOYjJKMcPyCKDdQxIhw6tuLCqDYJXFzMaUNHONzHnGwNJxX1DPMO7ZFwZXVUcFbJ/9dXEyq6yEQoqs9u8efdFhamWT7ZDyWOEP9fz02b8gWl6+eAW+gfXTZ/96+eLVPc/U9OS/2fnF1o6LrR1Pn/0LexNMjn37n799+/TZv259NVZ60G62Vd0+67yi1+zLzyWCabs5KNmJYCJUNvCw8eyngRP5yr783MeO7r//9k+Mcpl1+zmEIwG6MgAfVkOP6ZkI7R5WdWMtc2bmQipGLRKXlXI/fz8XGrGLAXpB1nXB8AIUPD2TxgF3ROLZvjSMdWx7FNwyYGc5XNWx8x4oE9bauh+1dT96PPZ8oL/3nmeKPZ2e/PcXd/8H53g60N87Ptjjm/T+52/fTo59e+ursZpD+SUGbuDqGV1OUVej67KZ228x6nKKDtS26HKK0gt2A/r0gt1xggknzNjjR5DyTPCUpGexLEj22GQ7xULvYL3JdoqVjExPLVZGIYOFN8IRZ3scLGDjNwHusYF7FYbEsikPIT6YCSx/bXVazrfnTVj3ZH5HYLv3HZA0mHViicFVBvvge+2Px55Lw4/8PZ5X3rGX01P3vvnftu5HA/29X9z9n4H+3vqPW+s/bj1Q29LW/ejeN/97sbUDT2HX/ZIkWpJgkkf//ODl9BQ0TLNWfZ6QvTanq/642VaFckv9HW4iCP0dbsgVpWpnqkaXU5SWkxYXeh23AiKYMsyma2+VMiWD6DsoZx4qK6qDLEjYdYAuapO4OFNoDHexUcg1ETMbVtWsuC0PdyXrocnAsoiv0Km/Lk4G7myVU47OzopBQ+HAcz1f3/zXx3+Znvw3c0An268/qTl6+6yzv8MNoN9xfIiTgf7e4SrrkFXsanQN9PdebO04UNvS1eg6UNuCVv9xq6v+uGhJctUfP09Is1aNevAZZlNlRTWXYr7Y2oHHdxwfgmPmuYZad1PAnaXbzXbRkmQx8hU69WmDus9WUHMonxpMTbZTkDFK3OGksho7yqkllkgXqLcRbAbCrdWsalSaf4hwrxx3ElF3SaFnCFPwFTr1kFVUancgrtz6AoXev+p+KE1Lks97vr7ZVX8cZhuUjw/2TDQ29NkKhqzinSKxz1bwsKB4tPrI7OAt+MF9toL+DvfTZ/+aaGyAern11ZhoSaKUUEpc9ccvEXJFr6msqKYqVTzlMW850N+blpPmLkxELDK9YPe+/NxmrfqKXgO1k16wG9yLlqS0nLT9FuNpg/qymcMiqQyzCft/3PNMfTvm6fusXRmCRM4MZlKT9HksJ0zUJkUJy4TIGCXla7k0e7PjvpSeLxX3qANAmS4G4oH7+LFM7OHB9lZnpYBx5avuh1PDPchy8UvS6J8fuByO9NRi0ZJUWVENy/2O48N3HB9WVlTvtTnfcXyIzbK/6n44Ofbt+GDP33/7J2la9mj7O9zpBbvZsreuRtd5QtzWxH35uZQQA+EMhANHA/29e23O22edfbYCtzWxz1bw3b1Pbp91VqZoUB6+22nvrC6/fdZ5+6yzqSw7LSfNbKs6UNsCX3n0zw8mx75l8f+x8x4Wk4Fp32tzsuVLyu34qCHgpEZY90ASwVqKmZ9wXxbuDHQWgK/Qqe++kYANydjuwcoAPKCfGu7Bbkouh0NeXCdJ4Hjg6pn01OLSg/bKiur+DjfaxdaO0oP20oP2+o9bL7Z2ICgpSf5vxzyu+uMoRkQNckVsV/3xZq26z1ZQkp61XZdV/3FresHuDJ7H7+7Lz2VaCC4Bgj/whuEV1H/c2tb96J5nyjfpHR/swSdKfkx0yUUN0AEWmQHuLBoD3FF0IFhsI7zowHpp9x8A62uO+5awGVYqUCKUGDjs0CQQiqlWJBewHDL4qQNXz3RWl9ccyq85lC9vGfnqhTTt9XtHZr7xfDvmGejvFS1JyDKOpzxsICUkjhAxgS89aHfVH685lC8m8K7647qcIkKF0oP2i60dlJLz9c2XSNyFzNSS9CzwDfl+sbWjMkXjLky8kJnqcjhKD9ozzCZUDK5M0RzYod6Xn4uNzdJy0tILdp+vb54zbSFwKHFHqgxLkmEVeIKbToYXHVCY9jly3Fc5333j4x6WQRA1NXI1p5nCcFcoGUIILVVvBe7J/A4mT5lpL9fvSdLnIbMFrMvIOhzj1075vSN+r0fyecavndpvMcL7rP+4tbO6vE7LZfC8cuJRTOAzeP7ADrWYwFdWVKcX7KaUpBfszjCblNZ94OqZdxwfwma35PHDVVZ3YeLou4bhKuv4sUx3YaK7MLHbaX9YUDzR2HCJkKaybDi73455xq+d+n7qRljqAqoysUtfdT8E68qIO5xUapDL74SyznAXNoaY2fhtntmlRb9JrHAPyZGkQql6a3/CtqdNZcAdU62he5Lt6O9w3z7r3JefW3MonxCKOgJigrwDR1NZtl2vAaPvOD6s/7h1orHhU0NWyN4dhBg5zshxdr3GrtdYjDwUC6w7w91i5IlAcfGkRXOnSLxTJI6+a0AbrrK25PHAHQUUrug1FzJTSRxFDKer0eUuTBytPjLTVitNj0jT3m6n3V2Y2Fld7veNSJIkvXwmTfsRd1fmuOfo7NhUVRbrinwBRYg9LPX3h4V7LLs314zpUgx8rHAPK5JaYuBuisJEY0M2b2T5koBe1CZhh/iuRld/h9ti5DN4nlJy+6yzq9FlIJyYwJcYOCPHlR60E0KIQN9xfPjXx3+Rnk9de6sUuMdTPoPnLUaeEmIixMhxGTxv12v+X3wcVA1VaPcMs8lAuPP1zWB9uMradXhn1+Gd4B7tsplzFyaO/dz0sKC4Was+bVATQl838oTQyopqd2Fi1+GduC2guQsTMSyRfCZJErPurNhGsLoGEQKmPXIlR3Am9Qdo3VcR92Wt8IgJ7mHob9mypZCQ/oRtE40NxfI6Bsq2imdh+IGrZ1wOByzbhczUzupyd2HivvxcgdAMns/g+XccHxJCqMFU/3Hr9OS///O3b+uyLBm8vA+ZiRAgDuuO8wM71KUH7ZA0wN1tTUzLSTMQDjIGGmb0XcNlMwfK+xO23SkSW/J4tzVxyCoOWUXgns3Lu9EfqG0B3+7CxDtFIoaKuzDxTBrXVJY9fu3U7bNOSZL6PmsH8SiUhxAkU+1zRB6XJmN+wn0h7tccdxxYnT3Zft2u19DAtytqk1BeD5LGVX+8LstCCLEY+adNZWCoxMCB9QM71KIlCbP9F1s7JI9norFhv8UYwJ3+v/g4GPUMni8xcGAdv/WO40OqUgH3m6KQYTZRSvo73GD6TpEI6IEvTi6buZY8vs9W0J+wrVmr/iheVZmiIXG0/uNWLsU8XGVlt4XhKqvbmtiSx59J486kcSjhJEl+Je5hwp1pmDgiJMSb4kB5XOikUhylc1S43tx7M8Wsn5G4R3Vb1w/3md42u16jzCHDJJSoTRIIdTkcAPH2Wedo9RGESk5aNCZCKnTqkxZZuO+1Of/6+C8TjQ03TtRm8wx3YiCyUYddxwgpVW8VE/h3HB9CzJwn5KYo7MvPJYQCd6ZGmHAfP5aJAXDZzHU77Z9zqpui8FG8qk7LEZUKkUp3YSKId1sTR9814LZwJo27kJna7bRPDfdIkh/CHbgjcSAsrz10/wJKCYmTtx2TiaeLCMtsGtyV3YtNJ8P4nl/VrC3uJkKu6DUzvW0lBo4o1j0FfNYdhAiI93VWlz9tKoNUOJPGwbrDSd2Xn8ulmOs/bp0c+3a0+siNE7WEEIY70+sw6ogh7rcY99qcLN0AZWfqP27da3P2d7g7q8u7nXZYaID+tKnsaVPZ+LHMrsM7MW/an7Ctz1bwWfxrkO/pBbubyrLxevwizDx625LHN5Vlz97t8Pu8MO3wUNNTi6NU16BzCZil6ZnNgbuS8pjhvsgBsOa4GzkOuNdpuZCovGLljkCoxciHmXbGenrB7nccHyLlS/J4RquPVFZUE0JNAUSMHGcx8ufrm78d80z7vH6fx+8dkZvPI/m80vMpadorPZ+Snk9JL59Jr168nJ6Snk9Jfkma9kuvXkjTfunls6nhHkAM696fsO1JzdHzhJw2qIu1SZSStu5HF1s7up12CHe4tko901ldzgrl2XUFbBpVkfmozAOLukhvCer9J9wjiF8c66uN+2T79TNpHAmN21BC5EdCXQ7HaPUR5vlVpmhKDFx6we54ysdTXkeF9NTiicaG2cFb/R3uyopqSgQjx1FC0lOL//r4L1PDPeODPeODPVPDPTPfePzeQAPu017p5TPp+ZT06gVwl1vYgXlRn7fbaUd+zkRjwwfbtp4npEKnJoS66o9zKeb+Dne30+62JjIzfyaNcxcmnrRoKlM0LNZetbN8jkV6StAjzfkPzrorOzbX+Upxj1Q164S7gXBX9Jrxa6cum1min/IrlQcA8lIuZKZeyExlMia9YLf8K1S4fdbp7/H02Qr6Pmvfa3NSSixGfl9+7o0TtQNXz6DMBoif6W2bGu4JGHiP3+fxg3hAD9Bh1JUtlPuX01OYacrmjc1adY1KVZKeFUcIoUIcFfo73G5rYrfTDjHDRmmFTo1oDCs0EOqhRssUgJ/KqlrHUSbQ8Rgu2clmc1VXHfe5RPx64E4JuaLXTDQ2uK2JSr4RMgfLOircPuvsdtovZKbWZVkqUzQmQjLMJrOt6h3Hh4TQmkP5o9VHZnrb9tqclRXVRKA6KqDcKXCfbL8O045SeGB9argH5SDHr53yT3u/u/fJTFttEHqku6AGUxRj75f8EorP1Gm584SctMiuNma7IGmC0Xdr4oXM1MoUzX6LUVm+Xc71ZbjHUURj4sKiMTLNlIayHp34TYR7ZK9W2uF54uth56u5mmke3Ju16ic1R93WRCCuhB7txona22ed7sLEuizLhczUDLMpLSetJD3rHceH8ZTfl5+LAXMhM7WyopoaTGICvy8/F8WsuxpdA1fPjF87hTZw9UzX4Z3Yj0maHvp+6sb4tVOVKZqZtlpsuDf7uBOAPm0q++7eJzO9bdL0kDQ9Ir18FsgOUOQIPJ9yORww8EiXh6QZ6O/tanT1fdaO/f1g3Vvy+JMWGXeW+SiH28NTBkJUe5h6+aGJmRi3sIBj2I8iXzkH8YsnmMyxw/Bcx2mDevxY5pBVDJhzokg0IIQK9R+3nq9vvpCZigzbeMpvN8szREhAb9aq/3n/kav+eEl61nazHbuOoXw7qkDWZVnqsixNZdkteTyCJNL0EOCeaavtOrxzpq12/Nqp7+59grj+06YyRvz3Uzdm73ZI/hFJ8n0/dUOa9gQsvR9ZmempxXVaDoU69uXnxhGhsqL6i7v/U/9xK5aAIAnCXZjoynRebO2AWKcGGfTQ0jEhs6dz4f0DnFVd02GwiLYkgpdE/GmD+mFB8Z0ikQStWXDmnC2tqDmUH9j0nVBK4ilfkp6FVUij1Uf6PmvPMJtESxK26EAyWV2Wxa7XnLRoWvL422edw1VWhBe/n7qBwOLUcM9MW+1wlfX2WWfX4Z1IcVHiDuIl/4jkGwL38pXpIdj3l9NT+/Jzk/kdpw1qrPxwORyECsgb2262qwy7LrZ2tHU/unGiFtk4uAVF1msPzYeJni/wg51VXSPiVwf3JR2nDeqvi5OHrCL7QuVvnhJCKKaQDtS2VFZU63KKqMEUT3ngBdYnGhu6Gl17bU4dFfbanHttzrScNIBu12sqUzR1WRYIicoUzUmLhqE8XGWV/CPf3fskjgpxcrZwnJjA40dQNRD02Gh7pq32+6kb3937BBdn2molyTc59u2+/FzRkoR1tzdF4RIhbmuiy+FAIZrtZjvWE/Z3uAf6e7EGJbzQaZzColMhCGyYn7oU4b7JCl5vtLZ6uNdpuTtF4tfFyWHWnRKCQi4oaLHdbKcGE1zDOi0Ha3rtrdL6j1spIVgSOtDfW1lRbTHySI/BjJKYwONuAJcArLfk8bOPO7+790m30x5HhYDPQIhKddKikZnubRuusn4/dQNFsS+2dtQcyr991jnTVgvZ87SpzO8bgSORnlocR+JOG9Qotfdf8a/dFIXO6vK9Nud2s327LotQIYgyy3nkTAQ12plvqlLFgfs4Goc/hEoVuM6e/oT7psWdLVcNDURSQghW6FVWVDeVZQPx0wZ1nZb7KF51npCS9Kx9+bmVFdWiNgkmdqC/Nz21OMNswtRS5P2dUoIMXsj38WOZTWXZcSGzmHJmzkxbreQfmX3cidxjDLn01GI8NpVlQ9WMXzvlqj+OT0/S5+21OTN4/rKZu0TI55yqP2Hb3TcS7hSJDwuKsU0IAjLpqcUKl5Sw25qypyFmPuQHiz02E+4brYerh/sH27YCd6Vqx/lNUUAD5RU69QfbtmbzRlGb1N/hJoJJtCTttTmxYjU9tbjvs3YiCGJCiMurOJGVkl2vOZPGjR/L/H7qRlpOWoAtlmJOup327+59Ikm+7+59MvrnB5Dg23VZRDDhkRpMoiWp22lHtmZJepZoSWLdSNLnpacWV+jUN0VhtPrI0NstDwuK776R8DmnQrui1yA/YsHp0iWJ9U2Mu7QaOxrMdX39ppm2bNmC9XsQMwriCaXktEGNSSWBUErIdl2WaEkiVIDJpwZTesHuvTZnemqxq/44LuqowCI8kX4eRAtsf0se/7SpDLJbqS4oJXVZlqdNZd9P3UDZmSDubL92NCrUHMpHSg81mNAB+A/gHicuh6O/wz3Zfv2mKDDiSwxcKO6LOn6YruqW2CYRLIj1uuKO9XvjxzJD4o+Ephfs3q7L2q7Lwhpq0ZK03WyHoAdJgAmP5+ub01OL0wt2o7AHm6IK40R5UUzg3YWJRDAFdIUCekEoPWhHOQNdThEeQ4gncqVLSgRERXGfQSkEV/1x1p/ju36VXrAbV87XN++1Ofdyu+q0XMC6B0mOinLkxR+gmNkSk8nUxTO9rrhjhceTmqPBLz4QkwHWoiUpPbWYCCb2WFlRLVqSSg/aUXPmq+6HF1s79tqcpQftijETNbkqSBWc1yDrwaQ0gXCm7boslO4A9AdqW+A0h1h3IlAioIdpOWn78nOVuKflpLEBycbkXpsTcaSAfF/O8YOKu4d1LGZd3cC43xQFWHf2RQL09ILd6anF8ZRPTy1Oy0lLy0ljNTbSU4v35efCZPomvf0dbgXuUSLWMuth+VZBeJTQU0SEYNfZim8QrzLsCtMz2812dAbFCFivMCxxXllRXf9xa2VFNbsdIW1zqWT/0MRM1F7FprcbG3dm3WGYAQTggC4H+vvyc4FLhtm01+bs+6x9oL939M8Pvup+6Ko/juQwRQ5CCCcR/msYRYoZTSpsN9th2lFbBiVlzLYqpaShgZo5KLWHSh4l6VmVFdVdjS6wjnA7Tvo+az9f3wzuYeDjloJvWHc3Pe7zdCkGHZ5rMcfilvCtHu4ZPP85p3pSc5Sp9outHeCj/uPWffm5rvrjQISpF1f9cYuRd9UfR0wdoRgxgX/dKJfWmAMMBn1Q4bAPlZ9C0hhMupwi1DXAEhDksisNPCUCNZj25efWZVnSC3bD/UUVGmQxwKjDuvd91t73WTv7f+E81MAvSrv/0Kx77NtcC7HXo87MXLhf0Wu+Lk42EA4LpbsaXSAbEQ+EPpCAhdeQkJTJIAlGjqtM0VSmaFB6IJQQSoN6PZKeoIGnRFAZdjEZA9YjcS9Jz0JGDdpwlRWFnAyEMwU+jxJi12v2W4zI4UEhNMxYwdKnpxYvSO2yvdUfJe5KxOcZD+uHO1Z4AHflt0kp0VEhzOmklBQSggyCzuryicaG0wZ1hU6NpXpYm4f1H0HiMSsZfGsFLSHz84FP4UxQMpDsYJ3pGZVhl8qwK4x1TLJm8Pyu+Nc+2Lb1tEHtUsVhOqxCpy5Vb0WOmsvhoEQQE/j9FiOL1RBBiJ4mQKJnDSgffwhrVVeL9bmUzDwjYQ1xH/u5CeuPQnOAiZHjwDewbtaqLxFyPrTVablCQighB3aoT1o0WCmHVJlgdoAMunIlKImQEFQOy5jtzLoz1h/8+f9g3SsrqlEwTNlun3Wik6cNaixgZd27RIhykvXuGwmnDWojJ9/KXPXHAxkE0Y9l65kfPe6+iHzgDYC7gXDNWvXXxcmszB1SXFAf5v2fbWW5A1hIgb2TAH2zVl2n5WpUqgyeh5I5k8aB+KaybOS1h6yNQpqKwNb5k7BHGohColY1cL/11diDP//fra/GEJ+5fdYZxjoMPOz6R/Gqj+JVmAw+H+jnJULA+pBV7E/Y9jmn+q/41wqXDPDSjh8r7lGZnicPfom4U4NpJbhTQpq16iGrWGLgmHRB+YBCQhjlsJfs0W1NBE8w7Xg9cEdDFiSSW/ZbjHGg2SBHD/EoJvBiAi9qk9JTi9EyzCZRm/S6kSecCXoGrD/48/+1dT+q/7i1q9H1/dQNLA1Rsv7dvU/sek0hIYD+s/jXMBoxMq/oNcy6A/fPOVWzVr0gsj8WVzVmXY3K9BJLiM2P+woPSshpg/qbt7R1Wg7ep4FwrBBSBs9/sG3rZTN3ITMVlhLEX9FrBqwNV/Qa6GMTIQbCnbRoYNpb8niIGaxdetpUJmdEGkyYqEpPLWY1rJUNvilODtS2fNX9EKzDul9s7Ri4eoZRLv1/f5H8Izh/2lRWmaLBWpPzhHywbSvox6D9KF7F9AwaiJ/Db17CAPgh4L4lVkVmojI910rtleEeT/llEw/cTxtkawfKTQFWYONrVCpm6dmqDhj40wZ1ISGEUCbcsWoJuHc77bfPOtNy0nRUIIJJTOARZETRDjTM/7MTNMRk7n3zvy9fvPrH2It7nqmvuh9Kr15Eypjvp26ctGhOG9Q1KhVVqbByHBXLCgkpVW+tTNHY9ZrD1PqwoBjQA/dd8a9F+qBxZGEnVfm4ideqhhEfy7ZRIzPA/e4bCZfN8p4ZfbaCPlsBKn4VElKhU0O0fLBtK3CHMr4U8FNrVKpCQuIpz0w7Vug1lWWjUGO30z5+7VRaTlpwJ1Sol4LdmOEvPWhnk7i4iEkulGy/55mS9+F4PoUlfGGsf3fvkwM71IWEUEpAORqKnNVlWXDbQZ34hwXFLFfs0kL2+kckZmLM/TzlN9Yb9zotd/eNBBQjMBE5ERJ2EdYd0NdpuUuE3BQFLDiCaUeZFyZmlKYduHc77Uhwx8aR8ZRHKiW26VNO36LcO/J4D9S2IFA4PtgDhVNZUS1NexjuDHQsbrIYeTGBP2nRKAv0HdihrtPKRfPqtNyNE7WVFdWoqMpSIz/YtnUpDP9AxUzs+zlPcaVVwD3Kn3vuA1vWuK2JlJJS9VYY9Qyex64EOFHG9fpsBY8d3RONDe2Wj669VfpZ/Gth1h0r/xGZQXvdyCN/a7vZjsgPcrmQgIByeempxdRgcjkcRQFYTwAAIABJREFUmAdFgRoMhoutHV/c/Z/+DncY6Ii4t+Txrxv5prLs/RajaElK5nfISwcrql0OR5XBftKicWU6scVIZUX133/7p/6EbfBfL81L8I8l333LGlj3+a+vDPclHR9s24ogHSEE1rFUvdVtTcQKPfimjHgW6BiyijNttbOPO0erj9RpuV3xr1WmaJhph3CHda/LsoB1ZFlSg4kQ0u20o9AS6scj7az0oH2gv9fv9Ugvn2GBaf3HraN/fnC+vvkfYy9evniFggXMqD9tKhu4eqa/w43t5M22KiJQQigR6OtGHnu4puWkyfuOWJKIQNMLdmNvwJui8F/xr/UnbKth80oLHVHz+Dc97rFnPRZdWr2jQqfuT9gG3DN4vkalYsuXQPmFzFTmoWIhXFhoEuHIyhQNClIrcW8qy7YYeVRzx8JtMIMCRukFu6nBBDGDjMumsuzXjTzkO7JcJse+7e9wdzW6MM/KjDo23Bu/dsrvG5FevZie/DcRTOkFu822KlTzQyMCed3II9synvJpOWmu+uOzg7eYnrkEPKM5oDTieuRrguehTzcT7lGPDdilmBzYsga4FxJSYuDe/9lWBGdMhCTzO5Q+a7NWjej1w4JiBEMqdGq8vk7LMcmOE6gaGNokfZ5oSSKEKP1UnCN9Nz21+Hx9M04Y7nBk5VWqBbvfcXyIGh7YRAT3h4GrZySfV3r1QvJL2C3+1ldj8BNkqxwwyHGEiJakffm5T2qOKhc3zQVx2PUfYBWxjdyxVTpKDJzSuhcSEtgbmqblpGWYTdhnBnE9rAHF3CqLQmJsHNihPpPGwTFl3ipwxyasIM+u12AHMpCdlpOWzO9o1qpdDge4R0xm4OoZvAZFEKjBhLLafu+IJPmkVy/kx5fPpJfP/nn/kVxpzC9t12UhjqnLKSKBSWKmMeIpbzHymHJS4D6nQvkpiWBlbSnlZdYGdyxo+uYtLSEEmTOEEF1OkeSXUMgFgQ7E9VB7Y7T6yCVCsH8GIjMszQaJYqimhGLTXIoZqcKE0EJC/N6RuiyLkeOg18UEvjAQ3Nxrc7ocDuxaQylJ0uchfEkEobKiemq4x89qRL58Jr185kdNyWmvNO2dGu5BgbHpyX8TQbj3zf+66o8TIcpak0JCrug1LPp+aYkc/4T7EnFfYgmxtcF9yCoiAZdQAesqJMk/Pthz40QtAnwVOnVLHn8hM/XGidoKnRpi5rRB/f7PtgqBXHZlhhnsqMXIv27kdVQgAkVG7tRwzz/vP8Lc7b783GJtEmb+m7Xq0oP2JH1ehtlUqt7qcjhmetsIIaUH7f0d7vFrp2a+8Ui+Eck7FKwYrKwe/PLZ7bNOjIe9Nid2eBUtSaFpasRAuNMGtVK4zxOc+bHE3Ved+CX+SlRMVzKTGob7Fb0G1p0QwqWYdTlFX9z9H/+0t6ksu7O6/KRFU2LgKnTq0wY1ksBKDPIMa52We/9nW40cxxQyW7GBHElX/fEbJ2prDuWn5aQRwWTkuNtnnZLnfsBnJUijLyQkw2yiBhMR6L783LScNOxdLFqSpn1e1BBGMeGZ3jbJNyR5R6RpDwM9WCTeO+SXJN+kN45QxPiV5fCoSkUJ+a/415Ssn0cvFtLu7PEHtVnNJsI9VkcI7lRAoTmsQEXV3wqdusTAYZ+jy2YOGzMVEnIpMNvKtqYJFiGjhBBi12swvbrfYiQCQckAUZuEnZJKD9pZkj3QrEzREIFgZUlTWTYRqKv++NRwD3aw6Wp0TTQ2ICAj+TxKuy4T/+pFV6ML1VIJFZAwHGCdcinmkvSsUvVWlBm7otf8V/xrlwgxRTC9+DyCn6qIbWLcsRUHl2I+UNvy9Nm/+jvc0OuISF42y8RjsxqBUBj4Cp2cM4Pdl4wcpwyJ2PWauiwL4oCiJQlVeaFz9uXnWoz8gR1ql8OBpUYnLRoiECwOjKc8pQQ7KXQ77V2NLuxajD27Jc995qcqDfw/7z+SfEOSJBHB1N/hRipOWk6aaEl63cijeA7LgL9EyEfxCwTdf3JVY4f7imdVY6JnsH7vm7e0lBIimLBl5EB/78XWjrosCzZ7QSlJtzXxspmr0KmNHKejAlZ+fBSvKjFwBsKVGIL5YciI3G8xWhDzhr0XKIpkcClmIsgxE+yR3ZLHo6YkuzNgDchNUbhs5lBjHrNFk+3Xx6+dmh28JUm+ENwDOn5quEfyS0QQLrZ2BCLulAgEU62XAgs+rug155cG8NKOmOK+rPjG+lMetS3id5eNMllE8WsTIVjhYSAcEUxmWxXbE29ffi48VOzpNfquAcua4IBm8DxWeEC+lxg4pGSxECS4r0zRpBfs5lLMojaJUCG9YHc2bzQQDkAjCIMbQphbSQhB4XZMzdYcyp9obICCn2y/Pnu3Q976XUG8H77sqxfpBbtLD9rjKCECwT0EZeABOmSM8tjYS7OXHtxYf9BX0PNl476Yg+EuJvBEMKEEABKzTlo0dVoO2ztiD+uWPL5Cpy49aKeBvBrEIrG8QxmCZG2/xWi2VXEpZhQkwz4IN07UXnurtC7LUqFTF2uTWPBeYC4vIVSlwuqkhwXF2Atk/NqpyfbrE40N49dOzfS2Sd6REG/V55npbZN83vHBHiAOlxpONssMg3taSKLL9LD50chHGvGLUc9jjfs8TzdyW/SCvTXD3cjJ6/fseg2mcpBx7qo/XpmiYXtVw8DXabn9FqOYwBNBqNCpr71VOn7t1Ozdju+nbkjTI9L0iDJ/C27l7bNOXU6RaEnarsvSUUGuKC2YxAQ+w2xCsBJlsln9Ahb92BX/Wql66xW9ps9WAMoZ67N3O2YfdwYVvM8jeYcGrp6ZvdsB/7ipLBt58ENWEatU+xO2gfVgnkwk8XMPg8hZ1TVxVZelBzZKW8qavbXBnS1X3W8xqgy7DtS2QAnUHMpHeiN2rkNi8IEdahQSGx/sYeUAlGlbyNzC0+Eqa1NZNpxUs61KtCRh2R6yxJg8CNcMoRU5sCTv6+JklPxFLJI1yTcCuy55h+qyLMiiYYmTM221DwuKh6wiigBDtbOFLAsei1E4cx0xxT3q+cZvy1U1q407FjTttxjfcXyI4AmXYnbVH4er2nV4J1QN9tPz+zzS9NB39z7Bth+YEMWiuCGrOPquwW1N7E/YhqV0mIqilKQX7Mb+H/LOAqElCRQkKc8JCeQ13BSFIav4pOYoTDt29ZhobJi92zF+7VRTWXZdlgW7B/v2vPndvU8k3xCgf1JzlK3IhmkPRD+XfKy5dp+rdkWs24pG45I6vwESgLFcdcgq1mVZDtS2sFhhPOVh45H43tXowtYAf//tn/55/9Hs4K2JxgbYTqgFnLBztzURWQaIzZsIQd4LyvmiTDsRTES5e0c0qmDgzxMy9nPTkFVEfRssMRmyiictGjigKNwO1xZj7+viZGzk9N29T5AQdomQ938WfT3H4g35elj35YY41g33uXq4AVYzUULqtNw3b2nPpHGw7nKI0GCKpzwRaM2h/M7q8tHqI9ibd6Kxoc9WcFMULmSmXtFrLpu5Tw1ZsOVX9BqwDubuvpGA64A+g+d1OUXyxhiCICbwYfAw6x6Z5VKn5bAmAwMMZLMqIFiRjVneTw1ZrEYIuB/7uWmmrXbIKtZpl2nXlwT6KuAe9Xwjt/nXqi4E/arivmXLFsDUdXgnkmyxGgNrI9Jy0rqd9pui0NXoelhQDHZL1VtZtQLUqUOyJFJfkCSMlENIHcQrCwnZa3PCogf5CXMTww6VihCC7XGgZ74uTv4oXpXB81iFvd9i3G8xlhg4pDlgGhjbYiJ2WaxNgrPbn7BNnv2dd/Y0queqfAxGZsLehKxSZGZz4b6g/V7EPWq1cWfr97gUM6ECVgNhF9XTBvX4YM/XxclXAsv7UYDO5XCg5CK2PcKWTBk8X2Lg3NbE84FFTyAeJTrqtFzpQbvKsAu4zy0VwguUsiXhuGMgSRO1EoA4Wmd1OfZ1etpU9qTmKLwIbPZNKcFa21L1EhanRvZwPWZV5xIzGzBQE6POrAHu/QnbkHU40N+LjSMJIacNaizBtus1FiN/40StHPYe7JlobOisLr9TJHZWl7utiWwJtpHjTIRcyExt1qoR+IMIgdIoPWjfbrbPtdEXCUmrDB4YPLhd3H0j4UJmql2vQWfQH0RpntQcRWhotPoI2yQegVTsfZnB8+eXEplZybFi3KPSvKHgXrW22rjjdn+nSBy/dgo5Kk1l2ZfNctoj8luQlig9n/JL0n/+9u1k+/XO6vJup91tTcQ6PbQ+W8GFzFQxQV7QzTxI4I5t9FSGXWQp1v2SAvc+W0FdlkXyeLBztl+SJL802X59pk0eiqPVR7AxvLswEeMQMwYw8yQwhqO5DVE7s8BrVg33ucbAerO42XF3ORwlBg4L8/ZbjLI2CKxVNRGy32LsrC6f+cYj+SVJksavnWIz+S15fGd1edfhnRcyU+8Uidj22m1NPGnRCISi9hgWQcObxHbERDDNA0oY7AYibxyJsE+frSCD52cfd77yjkmST5IkSfJJPi8iRaPVR4arrHeKxDtFIhaGI+fHXZiI7GWk91zRayp06mUkzKx3itiq4R7jfm5g3G+cqEXo47RBfeNEbYbZBB+0VL2VEGox8nVZlqay7P/87VssJXrlHZsa7sFm1jDwSJNsyeMvm2W2MDOFCSzYZhj4kvQss60KuEfGv+eKu18K+Kmj1UdOG9QZPD/Zfn32cafk88601c7e7Zi929F1eOdEYwN2msfAQwonbDxmhdHP/RZjISGj1UeWB/f6VSJYTdbXHfGl4r6YbLBov0VunKi16zUo9ou1FJ3V5cjpxfqjAzvUiEWOXzuFZRYIfSD6oayV57bKrGM6tk7LlRi4K4o8xJL0LOxkTZBoHjiCOcMR3CBDHRGe0eojFzJTM3h+/FgmAqNPm8om2693O+2d1eUtefxpgxqgu62Jo+8a4K0ilxMnKMZNVKorek1hxGfNf6y3mNnsSma9Z1V1VBgf7Gkqy0bZsAqduqvRNdl+fb/FaNdr8LVhpRJ2AcD1EgNXmaJBdpdyTSozpTCrkBNGTg6qwMaXGLh3HB+iuBIrsU1CBEwwRQwHIioI549WH8EkK+4t+EQEH5vKslGaGE7q6LsGTMFONDZIHo/kuf+0qWzIKiJlH4HLicaG+VHeYNZ9c7V5/OyFuF8l1v2+EZfDUZdlQUJiiYGbbL/eVJZt12sUK/Fk/hBygbHP4Hks5sDijzNpnNuaiOStJzVH7xSJo+8aEBgpMXCnDeo+WwEmNSt0aiwy0lFZv7O0MHYept1ZvfabojDR2IBJ1m6nHdK8qSy7QqeuTNEg/RjjbbjKCs91dvCW9PKZ9OqF9OqF5B0ZfdcwfizTbU2sy7KYCJlobJjPh1gu6D9u3OeaJVhK/HQ1cK85lH/jRC2KAhQGahAYOQ40B9mjMusZPC+XzQiU2K1M0ZSqt9ZpuYnGBsk7JK8W9dwH6MifqUzRVOjUE40NsO51Wu58fTOz7kYucpozXLsro5AQ3KXqrdAkLOiOPkNTYd539m7H7OAtyedB/RlJ8ks+L1IP7hSJFzJTuxpdSLRcKt8/NO0+Fx/L72SkFQ/jez2sO/K9msqyKSWoJCMm8ECfrTfVUQHlCYwch1IzsO5IbcfKj67DO8evnWKOrPR8amq4B7p5uMp6Jo0rJGSy/TpmnU4b1Ofrm5ErZiLyhmFhJIXxhOwAJL2MVh8hKpVdr7mQmVqZormQmYqbDNsWqlmrvlMkzrTVzvS2SZ77kndEmpbDldAzXxcnw5FFLbTJ9uuLo3cJoK8J7rFAP2YdW2QnF537HnPWM8wmLH+uOZSPshlYIWogXEC1U0rkTSSxjSMMP1MysO5wT8evnZKeT8kVYF69kDz3x49lAnd3YaKJENRkHLKK5wm52NqBLbBRN5iGYxSaM0MFJe59tgIxgc/gedSwhi+BJILKFA0W1DLcZwdvSd4RmXW/NPu4c/xY5tOmMugZLDkfv3ZqHod1A1v3Deu2RrXo7Hz1MyKJECViU3MovyQ9C/uS7svPpYTUHMqHV1qsTYKAkVmk4dYdBp4FZLoO75xsv+5nYL16IU37x49lDldZx49lugsTKSVuayKIb9aqUd9ru9mO94wkSandRUsSw/0SIUNWEbv/laq37rcYD+xQg3icnLRo4KqOVh/B4o/gPUfyz97tGD+WOdNW+3Vx8ui7hguZqSZCvi5ObtbOF4CPvPks8ogd7pGsbFjWfUMh0jyy2+uUACwm8DWH8mHjsaRoX34u9qPLMJtocNtUCuKxQy9WxMnlpFM0LBoz09smvXwG2iW/JL18NtNWO34sE9DHUx5eJiabGO6oQalYxBQCFf7RUXmDEMzO3hQFyK3KFM1+i9EU2DkVK2LhNN8pEsePZSIYL/lGArhLs4O3gta9MLHr8E7MN0EgLZ7j9bDuUenZ+G0uS7/muG/ZsoURjHoBBsLFU95AuGzeSAOk418xgTcQjimH/RYjtHudlsOczvi1U9LLZwws6fnU+LHMO0Vit9N+p0iklDRr1ZDvlwjpanTpcop0OUWYzIKYCSl+pIBGTODPB4IzKC3PdtEB8ei/kvjLZg7WfaatVno+hUp6kiRJ3iGwjr5dyEzNMJtOG9TKcOT8ZG8M7b7R0sIWg7vyyiKCM0viOMrfel7cUUWDBLALCAzKiDcQjsXdIZRR/RRa2V2YOFp9RMYdBt7nRQDEXZg4XGU1ctyFzNTZwVvAnVn3woB1D51eVWp3KmqTsJMeJmWHrKJAaCGRq2hYjDxyHJQjsCWPHz+WKRfnYBJLkiTP/Zm2WuQXYB5qv8WIqNFSMF4v6x5m4GNNfCz7OX/y5vot7wDxaBDukBaMcgQixQR59TQjHkqGTaN2Hd75yjsmPZ+S2Zr2P6k5inDkcJUVG+D88/4jCJKBq2fMtqrtZrtdr/l/8XEmQqhKJet1lUrOiJTVBdVRAdsCIzHzpihk8Pybgf3GTISgVywcedKiuWyWY5EzvW0owiHj7vMiMjP6rgE5DphwuFMkCnFx+PSlPq5VFbFVzotk3VtpP8O6F5XvdV3NRBXFXighpsDUEgnId1hfJesAC0IZ7WlTmeQdCYL18tnTprKuwzth41H9ArjfFIUbJ2rNtipdTpGOCojiR7iDlBJCBEqIgLpf5wNVkNzWRFZ6m5XhRpdw2ylVb23J45FcMNNWKw0/CvZq2gslM/quAXlsdVkW5DicNkT3VjeMmFm6gVw33JWd3EjaHUdgIomaCImnPJtgQlgGVb4QiCxJz0IwBxoAdhRbrj5tKvvn/UcsBiJN+582lbH5fEhqhnu30w7ct5vtWKURFosMzrNSgdLgUibYeLbPQgYv33NK0rNqDuVDu6PSxmUzh3Igkud+0Kl49eJpU5k8sVqYeNnMdR3e+f7Ptp4n5GFBcWSSfdRjnTIi57eXGw33SMQj/wvrhDsOSggWthVr5U0H8OUCRKZkStKzYEcP7FCj5sxpg7rr8M6nTWWvvGNBV9XnfdpUhgjJcJX1pEWDmab+hG3IVseKWCKYkLlgCsGIsk/H+UfxKiZm3NZEtr8xlAzW76FXLDjTdXjnTFvt7OCt2bsd0rSfjUO4qsNVVrgcCL2fNqjZZBO2O14G3GuFeyRGMcV9pcQvpp8bAPctW7YA9xIDJ+9wTeWIO5RMhtkE3Jl1ZwWB3YWJE40NfkzXo/m8M221TLtjJdFEY8NNUXhYUFyhUwe21qCYrjIRIibwJNzGozgHQaGyS4RcyExFINIUKDnGbjuw7qwqN5KBZ+92yKkNAes+01Y7+q6BeasXMlNL1VtrVKpFzq1GnfRdK9zXRMysCPdIjR71ynrjjsxhZt0VMUGKmAwk8r78XFCFCR2WbesuTLx91hmwo37JL0k+z9OmstHqI6PVR7B/6q7410arjyClsU7L9Xe4Yd1LDFwGzwtxcWICc0+DYgY+a41KxTZCu6LXIEXsTZUK0GeYTcAd9xyWrzbTVit57s8+7gxM90qS5Ec9AuQDw9UuMXAfbNv6pOaoLrieUCBkya7qam5FFjWctzq4r3RYLtjJ1cc9iqUJPURL0pYtW5AFud9iVPqpCMsYOS7DbMLC/ppD+WyOCdYdLukr75iyNCnEDDZXqqyoNhHSZysYrT7ypOboaYMauJttVQgplhg4i5FZd6rU7oSQD7ZtVeJOCEFMBmKGLRVHHgHG4U1RwEyT5LkfzJmRJDalOlxlBfEl6Vk1KpXbmsgSnuMpf7G1I3z5YKiBX1vrHqmANwXuK+vP6h26nKL/v72z/2kq3fY4fwYJpbpSduVpKcm203uy23FopwwywKTTpiKcGMFx8I7TkZdTYlLx5HRiTGa85XA1qPODJ0SSifIy92hEAk3jSTBxJkp8wXMrg0Ojc+KthksYD0OaSCb7/vDd++kuLfgGive486TZrVge4POsrmc937UWfHdGpD1jQlwSDoPTZgw1eSE6QAyEJ8UNlm/++dinKURm5lLy4jys+/SZwzpLlbDF0doSJKLTJUXIJT1dUhQJBByeNgjf0bh4SXwG3x/bR3T8+1KvQ3AGqh5JFWnuctqwCOHMQNoAAbCiiIQAWJbllPzzsU+xW+UGPrK1GZWBeb42IzrRM7AC3K/WmVnupOYt7stcOX71ma+7ql15eXkArsIhcdbhu8O6A3e0At7haeYKRBj4G8HPlU5gatOYn499Gh0YRLUwfFD8xSH8cnUCypkKh1JW2+Fp85UUVekLYN0pw8ArXMG6HzQJ563il3odytpghdgEYZfT1uitiWxtRmQGXUbgRJ3oGei7OKGofzXaNbCOU7BIuD2k0500GbRK4Jc37auH+6sl7LVP46m4L0fzs1/CFkdeXl4tEaLsPO5OqiqYMSp2+IQtjmJzJYniJpsRLoqSTlG7efoPW+XEFTkZlxPX5UeziLvDaydR2uFpJmInTQY5Hr/lrxv1+G2CgLLa2wL78VnBrTtOALQXGpXBuiNAbnXarU47Dqp2uit3OW2RQABnAn9yFinNWf31fRcnVN9dcWa+v3grFh05dyB9thpq8uL9cypn1oF1/5ccLwn0yhcxMS8vD/XA+Ekqx52IrKVGq9POC4AVmyth5iOBAHCHdV+YXwTr8lwKtUjRK/hCcE8+0fGtZXI8Dvf9K0vliZ6BTzq+Ae6tW4re1+ksJBAeOVU6HREhNA4Pe++GQiImbHEwnY50OqvTvi2wH55MqMm70yIcrHS6/fU6S5XD0xY+1HN38vaNazfnZn5V9qrJuMPTFmrywne/2Oxre28P0tLvh77I2G7S8x2pZr+yNrg/c3DjNY/lYjLPNv/cmL5QLnaO9xGlvLw8X0mR1rIq9UpFEcUcYd3R4nSTzfhJxze7nDakqF4I7rlx7WYsOhIdGLw7eft/p+ahto1FR8zV22O9nadLiogYcL/lr0OJyaGuyCcd38CZgYZeUq37EjOKnPEv9bpRjx912a1OO48KonEaiG/01pAoEjH0IEFHhr6LE99fvHXz2j8mpx4tzM26/fUkSjeu3UTuXyQQqNIXtJgNyxUmWDcC4Oc8mHz9uC/H9zMQvxKsL+3MAPfaNGoM3VWJiJhIooSWqOhG7S6rwz9Znfbu8Mmhz95DZ5tPOr5Bfxs5JctzKcReRo/2o3wpERss3/z4TvyWv26m/+x5q2h12i99P8XFM4gLYQJaqiwkNBgU647cPy15bn/9LqettSUI+T5crEi4vdjhc/vrP+n45vGd+JOxS/Kj2YW52ZvX/oHMEp2l6oc7P/5w58fB2s2RQKDBUNhiNqycxfcCxK8q7stxvz5Hzoh7zvvnxx32+OVwFznuGsedac9WrU57qMl75oOG41vLvrYYsKNFI8ju8EnuqUcHBmemHtydvL0tsH/0aH+0dCMO/ymffW0xLCamrpRbH4/0nbeKpNN1h08Cd2GLQyt8X5IP3mAo/Npi2LexENkh6fkRuf31CLpzf6Z1SxE2DNsC+x/fiT8e6ZvpPyvH47/99EB+NIvNscPTNt5WPvTZe6NH+9F8Cm+ejfL6OFVdIWFifY6c6/N5VunL0Px03JmYl5fnKymCp66AJnIVOllLjXUmO1iH7vegSThY6VS6EohSa0uQt3OKRUcufT8Vi45MfSShfhg6Bn9lqZTjV89bRSiBK4zGUJMXyhlkNmkLE6jJJeS0GVHcHX26T5oMFUbjh0YbkILvjvqsoSZve9UfUca12Fw5PTb8ZOzSTP/Z5O/fV2pvzKV+++kB6iBEwu2x6AjaedeZ7KFnKzvzmk5Vlyiu1ob1VZvtUxfA68YdVy2lle6KU8GIVNUhpOQIoYR0OtR/7HQJOzzNRCKJkttfD9xnph7Ij2ZRhf07QYeEKSL6k7NIHp8A7t8JuoOVTka0LbBfZ6niNYE5TnyfilLaX+p1+zYWjnr8p0uKqvQFtUROG05hGbNI5urtaFAM+YO7rO5is++Wv+7J2KX7oS/OW8WDJuFG8HN5fOK3nx7c6zrS2hIkUcpnIpE41BU59umHECl0ugQIgXk964xmTPT0DesabFVzGvVVIn65Ga4O7tpV+pw2/hmRfZnNKyLZoNxCgpmJqFAAFRd6BVtIsDrtklphr5voFBGi10NdkVh0BD4DcL/8TumHRlsk3N6w2wfrnkrEz1tF+O7IEA01eZUKqaLEs5p456Z3jb+TiBoMhWjuN1i++ZS6AGpxImaRSJSELQ6lZjwTd3ia/+IQvhN0Ux9JT8Yu3fLXDXVFrE77V5bK5O/fX0xMzfSfvfOB6V7XkejA4M/HPj1vFc980LB3QyFC70/VRb5y3305x301iMestI+rjHv2+lwHmhlctekqdoyX4tDKD81MRMDb6rRbSAjpdJz40yVFaPclj0/Ij2blePxKufUrS2WoyRsdGERXyhazQY5fvfxOKaSRX+p1dSa7nhlhaznuRMxV7eKOOzJTv9Tr9m4ohCgOw+uqAAAW1UlEQVSSNMQfNAnoox0Jt0cCAVTZhjj+lr/uv+vejQQCN67ddFW7YtGRry0GxIXQgg/dmr4TdBeCe1ARNjutaR3E3ZdY91X1Z14F7i/kvj8vuzl+3U+7lJN81ZWAXYfqnYisTnvDbh/HfZPNyCwSumbzSgFXyq33uo5M/2HreasYavJGwu2hJm+stzPU5CWinRaBOzMAd++GQrx5a0sQHfmIWMNuH98z8L4g6FSMtggwwEhXRafLMx80jHr86J8DaQ3a12ClzSQnXNWu5Ezi7uTtOpOdg45KHqgCC53CSll8ojal8LXg/pwG8tlxz366Orgnc3lfq4p79m+ZiBh7JvS5cIVvE0kNkmyyGYUtDvjHm2xGEH/j2s1NNuMmm5FEJhKrcEjWUmOstzM6MAgHJhJuR1gw1OTVM+PeDYWw+vL4xI3g55DBiGpGLI5s3f56rkyEqefOTINBwZ1PjK+E41vLRj3+wfLN2FF0q0rJWG9nJNyenEm4/fUPpuKyLN+dvG012VHIu5uozmQPNXmHuiLA/X7oi5Wboq3w4trgvkIIcjWgz55VXpalf1nc18y653Tc8ffTEp/jL6Hi7ispSmuzlF6QxBi5ql2MUcNuHww8iE/OJEhU3BtXtSsSbrc67SlZnksmtKADfcZop0XguN/rOoJyGtgtSEStLcFihw+fA/yCdd+7oRDWfbB88+mSIhQ2MzMRFheRSgQTa9XZtrYE8XEUi47ICw8bvTXRgUFZTi3MzTbs9p3oGQg1edFUMBJuj4Tb0Q3zqSWwX7l1z96hroE/s2SSq8Z69g/yorN6GvcZv2tY6Kf+Ly3ulCGTYiQyEsUdnmYYeBA/l0xw1gGW1WmH8HCoK9Kw2xfr7WxtCUYHBmHdUW/1Srn1t58ePB7pg3XvdAmgyGkztrYESadDOz6tM4MylPs2FqLOTLooiEUiIqvTjuaVRMRbSkUHBjGr6bHhu5O3sRpTspycSbS2BO9O3sbSxUdQJNw+WL45J+6v1bovdxL5RoTek8v77s9g6Z8L9xe7NL47qWdMykkT4tPgQ9jiAOV3J2+TyGBEW1uCcJEhAI6E2xu9NbHoCHgC7ogGXn6n9LefHjwZuwTr/pWlskpfwBna5bRpNTPYPyDhqMVsWII7wvlWpx2HqUTkqnZpP2qwQ431dmLmyZnEXDLRsNt349pNTIxP70JwDzrLrtxh+NVa95y4r38dQU6U19K6v9iFilxAHO1UNaJzRiJD53hhiwPdJ29cu4nu7zCQsd5OWPfUXCISbndVu3DYCaryGR00CajR/ttPD+TxCTjZx7eWwQnB1lMiEjX13XkFpYMmATLd81bRrHGxgDvmgxniKaw7cE/OJPDi3cnbyZkEnBlu3THJi80+pMMuqX/9+qx7Tj7WwJl5dWtg/eGOvGzlLypKjBEJkrDFwYgAE7Q0oCfU5CWRmau3x6IjkIhZnfaFuVnICjhPDbt9cP0PmgRUinwydonjPurxwy9vMBQitsjrpFpIqDAaq/QFPO5+0mS4Um7lGjZ85uiZke+hXdWuTTZjw27f3cnbuFmYm8U6dFW7ZpITKVnmdp3jDmemxWz4TtDxnCb+a1gHErFk1sZ0/ctm1j3uyOHg5lyreicmonM8ETFGbn89lCetLUG3vz4Sbv/hzo+x3k5hi2N6bBi4u/31J3oGWluCwF3PjF9ZKhEOx9n+KdW6w1HZu0HBnZfRswkCyich7o7gyWD5Zh7M4cFBq9Nurt6uZ0rIKBJuP9EzANzlxfkTPQNYD7HeTmxVMWet+z702XstZsMpomdpq70O9O7/r1l/ZbijyIwKOqtwSK5ql4UEXmmswiFZnXbGiEQiEVtYBp/hRM8AFCzhQz2uaheJ1LDbty2w3+q0k0ik03W6BDRXQou8U/n53UQ3gp+HdLp9Gws57u/rdCIx0ukkovd1OkgG0IIY0X0c7LvL6qD1ReqJq9qVzwhqgr9e/jv6+6H9d8NuH6Kl2wL7EZR0Vbsg4YQbBkEldJfHt5ZRfn7Obtor99fOvl9L3Fd7rLepvgLcUWDjXePviAgn84jWVTgkZKkieS/U5HVVu3jpYLjIjd6a1pYgdFraWLs2vIOmkzh5vR/6Asef97qOcOsOfwYpeUuse0in+8pSiRqRWvPKGCEYyhhZnXbI8ZGM4qp27XRXYn1WOKTu8Mmb1/4RPtRjddobvTXYXQhbHLHoCERjVfoCfHpkvP8L2fW1t+6rzZa8RvHHdYw7NIkAVNjiQBQcOnJQjm4fsIjd4ZM4tz93oGOoKxLr7ZwdH54dH54eGx7qiiwmpmK9nVZ1J4Dr+Nayb/UFwP1KuRW4w7qHdDot7pK6T63ViAWOby2DOiAbPpSaGT3aP9QVgXoHj9GBwZn+s9GBwcd34mq51tQvVycWE1O/XJ04d6CjtSV4omcANZ7QUPuWv25liF+H3p2PNXPZ1xXrrwZ3mFUk73HcYbChsIX9BtzRgcFYbyenXE4mlLS9+NXpsWF5cX56bLjCkVEdDK7ILX/d45E+tCU7RXQj+Dkclb0bCqFC44e7PCxTS7R3Q+HxrWXo0LTE+lpIgOT98Z24LKemx4bR3RtlCFJzCU2dmcwrGZdlue/iBJKqIJtZgvv60LtrcV8zvNYV9ytgulopfJr8aAaNYSQQgOIlbdoDgXMHOtAye3ps+PFI3+z4sFIMdXFeXpxX6JdT02cOu6pdGmAYJIdTH0m3/HXf6guA+6jHD9y17juvAgnHHbif+aABrj+RqD0Es5YaKxxSJBCYHR+WZRmfMLPjw2p1yHSRmaXXXEKW5b9e/jtyPiqMRgQ6VyD49end32il+3PmdqyM+2pdu5w2aMKICHpa4N7orbGa7Kh5jdJ5cOV3OW0Xm32x3s4nkxfkZFyeS8hzib/9ufmXqxOynIr1dlY4pPz8NO44x7lSbr38TinvKjxYvhmJeVp/RlIHd2agIEALEBLSUmHS6VDyCT3sn0xemB0fnuk/q6w61HhanM9NfDIuy/Kl76eAu9NmPGky3Ah+jqRvvvVkqvb99RW8zqmcWVX089bIur/oYdMrwP1gpZN3fix2+IgYXBeuY4H8BhtQBGdwj8dQk3d2fPjYpx+i4AxU5lprhwqP560ixx2SL9SQ2bexcN/GDPd9Ce5nPmg4XVJ0P/QFCRIJklLaDiplh3TuQIc8l5gdH7aWGvPV76jVe/GPA7wozyUej/TJcuqHOz/2XZxweNrqTHa8v5hpvtdB3H1tEH/VrCefY++xpqDDHULzdVj3YoePmHjuQMf0mcORcLt6bL/04rF5nucXavJOjw3LcnKoKwL1C+cEuMPAny4p+lZfgEZ83WqcEQa+VlMTj+PeYFB89xvBz0mQmAXEK70BKxzSUFdEXngYHRhcplZMxtz1zPhk8sJM/1l54eHk1KO/Xv67w9O20115uqToXteRnZbV0RGsEu5LTpfWBvec1yrgnm3d1wXulJeXh1YW6NBEomRmYqy3E5EWDrtGSMO1NRn3FQ4J1v3cgY4l1h1lwGDdsVWFLrJbrfGLDSva1WfjPurxY2tbbK4kMY07jgVivZ3Q6ihazuUwZSJwnx0fjvV2yslEcibRd3FiW2D/TrcS6DzzQcMLwL02uL+c8uQZqVqLJbSecc/Ly7OQkp5HqoIAx5DAgh+uksbIp027RkzGcY+E25VqBeqXoxQjEljxmBqOn1K7BMO68+NV+DO1mgHrfj/0BepOkiBx5WadyQ7cowODqNGXA3T+jIkkstnx4aGuiJy4sjA3C+ve6K05aTKcNBnudR1ZLoXvNW1Vtay8qIJ8XYx147tLRC3mdG94MxMVkxm/CtyR86FyoNr6DPkkEVGjt4bj7rSl3eh8ohazAaEVpPkhAH9UX3BUXwB/5ku9jvszqGe9xJnBKZWS2Kpad0akODOL8zeu3SRRU65ae0MM2ofwoR4imh4bPnegA5XPLn0/tS2w3+2vx8JL5zS9RGOm1ThVzWb6DSJ7uR9nfeCOMudItgAcrmoX7F+stzNd+EUtmqdQpQEd96EmbypxXV54GAkENL47ETE4JPe6jmD8z3/81+O+jm7VuqNOGPdnYN15ILKW6MwHDaco/7xVBO7MogT10QHz3IEOeeHh3cnbVqc925nBJE70DDyYikfC7SSyWG/nuQMdOCIA7g5PG6z7jeDn/PeQY7uS9cpy10vj/hLWcd2NdRaI/IyVq9ZdAXenuxK4RwcGeYNVnt5BopR2avBvFolIxV1ORgKBTN+d1RKdt4r3Q19MfSTN9J9NDccvv1OKs1W+YeXE805jnHhkYJw0GeC7c9yxYYgEAvLCw7lkgkSp2OHLphQqg1hvJ4liGvczh1OyDN/d4Wn72qJI6i8E96zA8euTiL2huD+/x7XWuKNtiwQy0JPMIZ070JFKXp8+c1jxYZjo9tcXO3xq+UiuOVCEYkSs0VuTxr007QGjyRlCK5ffKb3XdWSm/+x3go7jzlO8Oe4IE0mqM3PQJLSYDajSwSxKHncG7nPxhblZ6JOXo1PPjOFDPSSycwc6IuH2mf6zKfVg1Vy9Hbh/qy94MnZJCbq/EOhvcX/Zaa8p6xYSvrYYajP6tbOd7spIuF1OXon1dvJoDKw7RIXF5kruyVQ4JPjEjd4aOXldXpyPBAKUrkKnBCprie51HYmWbkTRJb5P1Q6UKNu7oVBSk/cqjMa9Gwo/NNpQb0ypwaRuVbHNiAQCcjIuL84rJVGJiMjhacvAlIlw0khkoSYvjodlOcV1BJDUnyKa6T+7QlrTW+u+5nNeU9yhwarV9A0G7rDuF4J7eKRCE8PO2Kc27PahVJiC+8LDUJMXaUf5GtSIiXBppj6SEIsE4ku4x4a1Sl/AiP5Nn1+lL7CXfOzwtEG6qLNUqcdM6bi7grss862qnhlj0ZHu8EkchLW2BC99P7Uwv7gwv7jD09zorRnqipw70AHfPXyox+Fpq3BI+LS55a87vrUMPY3TV1YtsYzGTFkvvsX9xbtKrR3rTDWoDYZCUe3KRExEXjP2f6NH+8OHelpbgjs8ze6yOq3fDMt9omcAPVAbvTXoDxMJBNTtrLoqLEqhr1GPX6sj6M58hGODfTPqzbvL6n6Iz/5w58fwoR5z9XYFd5RhEpnVZFc/iOKynNJ0FFPStzHcZXVDXZHwoR78LKNH++9O3o5FR+TF+cmpR9ARuKpdvGUx78WnIX5pctPKR65rgPsbN9Yf7hVG418cCu74BEdGHBfQQnH1y9UJ6K64HMVqsvOqHnMzv/K4O/rVqFtVLS0is0gOT5vbXw/ctaBr6e9WP22wqkJNXmRjwMPmgUgzE1HYTNlVJ6/Li/PYMWMysd7O3OIwpbeB0n1ybuZXvH+xw8e3EPe6jjQYCnP6Lesgm+lNGWtZZ+Z5LySDosYQrKmoSQ6C0DfW2znUFeH6R40K8srdydvc0Y+E2yGkSeOuHDNp3XdC2GSHpzlaulEL96lcxO/bqLjv7+t0kXD7zw//CQ8bJVQZiaTW8VPKyCSup5LxTTbjDk9zJNxebK6Uk4mVcNdgD9wdnjZe+/I7QXc/9MUStl/3VvXNGi9xIrbqrCOwXWE0ohZAi9kgqd0EzNXb+U4OuPMcjukzhyEoh4GHHeWiMbe/3mkzynMJSMRQKSCDFiYWO3zHt5YB9+5cuJ8uKeL/hA0rShBHwu1IkE3vVok22YxWk10528KJGCP4No3emqcIgDNxh1DsYKUTJwCniKY+kr62GF449P4vj/tLjFUEnalpEyjhgkqLtUSqEpAVO3zIWgLofHB7P33m8OORvlQyruk7wIodvujAoLXUCMFtrLfTXVZHhH1b2sZbTXae26F6MvmniKCA/1Zf8K2+ANFA/gX7NhaGdLpaIuxW1XLBSi0xFLrBIkSp4XxGyC3UqH9Xgh64w33fFtiPhmfdRN/qC6DqYepmlNEz5KoSoWr2W9xfNe56Zsx+kbOOm50WYe+GQpEY72XA85hAeSTcznHHgI2X41d3uit5eQKkqKq4yzP9ZzPTOwgxnK8thsvvlHKjjkgIt+tgndOvffGgSViCOzGRRNFqsoeavDP9Z2O9nbxbpZmJ0Ehm4p4b+pQs/xCf5f7M8a1lEV0+r/N6y193uqRo74ZC5Ud4NtP+FvfXgHv2xWtYSxoZFsLtiEKSKDKLxBOXkJmK+7/9uXmoK/K3Pzcjmwl5Q8wiwcajxoa11JhKXE/JcipxHaFJUEJqEPNisw8a9+5ltqrcn+E3qNZ7pdyKs89ihw9hGavJTiJDFBL5qRw1PTPGejvT6R0YadyXQJ+am/kVzgyUwLwtfTfR5XdK0YMkp2Oz/JWVYvbaGXqDxmrhjtAeUxt1gP505RYiMxN5tyNgBMS11h24Px7pS80l0PWAWaRGb034UM8upw0n80osMpMALIzsoyUc7izZrfL7W/66C8E9xQ4fb7QN647SAygrcO5Ah2Z1ERFNjw0rPY2X4p5l6RfnU7I8OfUI1t1cvR2HuHx6fKeRXruaHyrrNfbWuq8V7vjl8nvtK5q/RPpGm5CBZgEw7VzquMlmRI0NbXIqeOKuPMz89JnDcuL6UFdkh6d5dnx4MTE1Oz7c6K1JJeKP78Qhx2WZBGidAS4NgCJSyzc8HAi23GV1OEw1V2+HntFcvT2fSaQ2E25tCZ470IFyIFh7WLRy/KqcTKQNfHrbmkqjj4bai/PyXHxhfvHnh/8E7u8ayyHB51PCqfMyQXeW8+lb3FcN98yjTZaJsjLMiqokfYOjzfRTzUrQCHqZ02Zs9NZgcOgjgcCF4J4lfvzjkT55cX5hbhYATY8Nw41G3Gb6zGHK6Ga31PHlTyUVd/QjOEUU2drMLGqGHhORKp6PvjRq2h7kA7xvAp6i+s1Od6WSnR2/imOvpWae3y/Oo27Ck8kLbn99vsgzA0XsZ3h1hqxf2nKsv8V9DXDXUpt1n8E3/wLlNDQNvUhMZNjz4ZGJjER8Gc/FdtqM2mIExz79MBJuvxDcAydeTlyXFx7KcwmUHmAWyWqyW012EkXKXFcsA4vc106LIBJ71/g7YYsjiyFRHfzdlH912hSlsbXUiBpPO92VkUAAXSZxViDHr8qJ64p7w0cyMTs+HGryYs5qTqDyjcxMqZOmLjD+g4jqfNgK4y3uq4l7NugQpGfwTSLnm2n+ikrNO5hPdIkRlMN23FhN9mJzpb3k42JzJTgoNlcyi2RmIo4zkR/NLGolPZNd+e+aZaNdb5noa9GhrNdpOYA4Z4xzL0gkSMXmSu0gQapwSO6yOixR0P+usdxe8rG7rK7RW7PD01xt9rnL6uwlH7uqXe8ay5fOnzQj/ZRPgC+/5W7e4r7auGe5MSu4Lip5jIOi/BW14OIRWINye8nHfLjL6rIHJDQY9pKPFW2wIKU/MTJ5zfKjltLPF0DGMk6jljF5RiLWJGbSXvXH8KGeY57D3eGT2oEXw4d62qv+2F71xx2eZgyf2Y9pYyVkGHi12EHGN1XrYmo+ZJb+q/bFt7ivJu745apYZN5nGFeVFe63aG4UNDOJh2lXHp12e8nHeOTQ56Qf6GsftQP/HaY3E6YML4VpDaqgfvioJhzf1+Fp48iC4E86vgHQnO+xf+/vDp/kj6NH+3E/elS55zd4ccna4KvC4WnDtJXPDT6rFYb6BW9xX03ctXCnn2pAZ9waqbZQ+ydJg5XLtOPxXWO51sxzakEw/AGM35ds55Tze+3IuQa4R5G9ZjjK/Ka1JYibY57Dn3R8w215zsc+z39q6edrYMkjQOev4P5Ez4D2Rf4+eBPtN8I0co5POr55i/uq4f72euOu/wOdigyFInZBEAAAAABJRU5ErkJggg==

1925, 1985, 2045年乙丑太歲 陳材大將軍

(๒)ขุนพลตั่งไช้ไต่เจียงกุง (เฉินไฉต้าเจียงจวิน)  เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกทิ่ว หรือ ปี พ.ศ.  2468, 2528, 2588

ขุนพลตั่งไช้ได้รับสมญานามว่าปราชญ์รูปงาม เป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง  (ค.ศ. 960-1279) เกิดที่เมืองจินหัว (ปัจจุบันคือเมืองซินหัว  มณฑลเจ๋อเจียง)  ท่านเป็นขุนพลที่มีพละกำลังเหนือคนทั่วไป เพียงใช้มือเปล่าก็สามารถปราบพยัคฆ์ร้ายให้สยบได้ ในครั้งที่มีการสอบขุนนางระดับเค่อจี่ ที่เป็นการสอบคัดเลือกขุนนางทั้งฝ่ายบุ๋นและบู๊อยู่นั้น อาคารอันเป็นสถานที่สอบเกิดเพลิงไหม้ลุกโชนขึ้นอย่างรุนแรง นักศึกษาไม่สามารถหนีออกมาได้ ท่านได้ฝ่าเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำเข้าไปช่วยนักศึกษาที่ติดอยู่ออกมาได้สิบกว่าคน ทำให้ชาวประชายกย่องความกล้าหาญของท่าน และท่านเคยจับกุมพวกลักขโมยของในท้องพระคลังมาลงโทษแล้วปล่อยตัวไป

ปีที่นับเป็นปีอิกทิ่ว ได้แก่ปี พ.ศ. 2468, 2528, 2588

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                        คัก剋

คนที่เกิดปีจอ, ปีมะแมจะตกเกณฑ์     เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                   ชง  沖

คนที่เกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์              ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 ไห่  害