***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

1895.1955.2015年乙未太歲楊仙大將軍

(๓๒)ขุนพลเอี่ยเซียงไต่เจียงกุง(หยางเซียนต้าเจียงจวิน) ทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกบี่ หรือปี พ.ศ.  2438, 2498, 2558

เป็นชาวเมืองจื่อจี้ ในสมัยซ่ง (คศ.960-1279)(ปัจจุบันคือภาคกลางของมณฑลซานตง) ท่านเป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาวิชาเซียนแต่ยังเยาว์ จนเป็นนักพยากรณ์ที่ได้ชื่อว่าทำนายได้แม่นยำดุจเทพยดา และสามารถล่วงรู้อดีตชาติของตนเองและอื่น ขุนพลหยางเซียนเป็นผู้ไม่ยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ เมื่อมรณกรรมไปแล้วได้ 2 ปี ก็ยังมีผู้พบเห็นท่านปรากฏตัวในที่ต่างๆ  จูฉื่อยู่จัง สหายของท่านได้สร้างเจดีย์ข้างหลุมศพของท่านไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีงาม

ปีที่นับเป็นปีอิกบี่ หรือปี พ.ศ.  2438, 2498, 2558

คนเกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                   คัก剋

คนที่เกิดปีจอ ฉลูจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ชง  沖

คนที่เกิดปีจอจะตกเกณฑ์                      ผั่ว  破

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ไห่  害