***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

E-Book โหราศาสตร์

 

free

ปฏิทินฤกษ์มงคล ฤกษ์ยาม 3 ระบบ ไทย จีน ฮินดู

ปี 2557

 

free

วิธีการให้ฤกษ์ยามชั้นสูง

คู่มือใช้ปฏิทินฤกษ์มงคล ฤกษ์ยาม 3 ระบบ ไทย จีน ฮินดู

 

free

ปฏิทินฤกษ์มงคล ฤกษ์ยาม 3 ระบบ ไทย จีน ฮินดู

ปี 2556


 

free

"ษัฑพละ"

กำลังของดวงดาว