***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

Introduction

Lal Kitab, originally published in urdu language, enshrines such effective astrological principles and remedial measures that it has rightly been termed as "The Wonder Book" of Astrology.

Lal Kitab has announced unique remedial measures to solve chronic and critical human problems in day to day life. These measures do not require the practice of ordeals, yagnas, havans and other complicated and expensive rituals, which prove more troublesome for persons who are already in trouble because of the evil effects of certain planets. These measures are again different from Yantras, Mantras and Tantras, which give various adverse effects if not followed rigorously in all their minute details. The measures suggested in Lal Kitab are effective in solving all kinds of human troubles and tensions, without inflicting harm on anybody i.e. these remedies are completely self defensive against the evils created by the planets without causing injury in anyway to anyone concerned.

Rashis are not considered or taken into account for predictive astrology.

The ascendant is treated as the first house and it is regarded as the house of the first Rashi, i.e., Aries and counting progressively in a sequence up to the 12th house being that of Pisces.